Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qua các hình trên, ta có thể thấy từ trước đến nay các công nghệ alkyl hóađều sử dụng xúc tác lỏng là HF, H2SO4, sau đây đồ án này xin được giới thiệu một vài công nghệalkyl hóa đang phổ biếntrên thế giới hiện nay như công nghệ sử dụng xúc tác HF của UOP,

Qua các hình trên, ta có thể thấy từ trước đến nay các công nghệ alkyl hóađều sử dụng xúc tác lỏng là HF, H2SO4, sau đây đồ án này xin được giới thiệu một vài công nghệalkyl hóa đang phổ biếntrên thế giới hiện nay như công nghệ sử dụng xúc tác HF của UOP,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qua các hình trên, ta có thể thấy từ trước đến nay các công nghệ alkyl hóađều sử dụng xúc tác lỏng là HF, H2SO4, sau đây đồ án này xin được giới thiệu một vài công nghệalkyl hóa đang phổ biếntrên thế giới hiện nay như công nghệ sử dụng xúc tác HF của UOP,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×