Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
E.3 Đối với dầm tiết diện chữ

E.3 Đối với dầm tiết diện chữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân bố đều

Ghi chú:TCXDVN 338 : 2005

1,42Cánh trênKhi cánh nén của côngxôn đợc cố kết trong phơng ngang ở đầu mút hoặc theo chiều dài thì hệ

sốđợc lấy nh đối với côngxôn không cố kết, ngoài trờng hợp tải rọng tập trung đặt tại cánhtrên ở mút côngxôn, khi đó=1,751(giá trị của1lấy theo ghi chú trong bảng E.1).121TCXDVN 338 : 2005

Bảng E.3 Hệ số D và C

Hệ số C khi tiết diệnDDạng tải trọngChữ I, n 0,9Chữ T, n = 1Tập trung ở giữa nhịp3,2650,3300,0826Phân bố đều2,2470,4810,1202Uốn thuần tuý4,3150,1010,0253Các kí hiệu trong bảng E.3:ntrong đó:I1

I1 I 2; = n(1 - n)(9,87 + 1) ;I I  I   l 

 1 0,385 t 1 2  0 

I1 I 2

h2víi: I1 , I2 t¬ng ứng là mômen quán tính của cánh lớn và cánh nhỏ đối với trục đối xứng của tiết

diện, đợc tính

theo công thức (D.4);

Mômen quán tính xoắn đợc tính nh sau:It

bi t i33ở đây bi và ti tơng ứng là các chiều rộng và chiều dày của các tấm cánh; = 1,25 đối với tiết

diện chữ I một trục ®èi xøng;  = 1,20 ®èi víi tiÕt diƯn ch÷ T;xác định nh trong bảng E.2.122TCXDVN 338 : 2005

Bảng E.4 Hệ số B

Sơ đồ tiết diện

và vị trí đặt tảiHệ số B khi sơ đồ đặt tải

Tập trung ở giữa

nhịpPhân bố đềuUốn thuần tuý1111Các kí hiƯu dïng trong b¶ng E.4: n  0,734  ;  n  1,145 ;

2



 b1   b1

 b1   

  0,47  0,035  1   0,072     2n  1

h

 h  

 h   

trong ®ã: b1 – chiỊu rộng cánh lớn hơn của dầm;

n kí hiệu xem bảng E.3.Bảng E.5 Hệ số bGiá trị của 2Hệ số b khi cánh chịu nén là

Cánh lớn hơnCánh nhỏ hơn2 0,85b = 1b = 22 > 0,85

 n 1  n 

 

 b  1 0,21  0,68 1

2



b = 0,68 + 0,212123TCXDVN 338 : 2005

Bảng E.6 Mômen quán tính xoắn124Số hiệu thép

IIt , cm4Sè hiÖu

thÐp IIt , cm4Sè hiÖu thÐp

IIt , cm4102,28228,603323,8122,8822a9,773631,4143,592411,14040,6164,4624a12,84554,7185,602713,65075,418a6,5427a16,755100206,923017,46013520a7,9430a20,3TCXDVN 338 : 2005

Phụ lục F

Bảng tính toán về mỏi

Bảng F.1 Bảng phân nhóm cấu kiện để tính về bền mỏi

Thứ tựSơ đồ cấu kiện và vị trí

của tiết diện tính toánMép của thép cơ bản đợc cán hoặc

gia công cơ khí

Mép của thép cơ bản đợc cắt bằng

máy cắt hơia

1ar a2Đặc điểm của cấu kiệnaNhóm cấu

kiện1

1Mép của thép cơ bản đợc gia công

cơ khí, khi bán kính cong chuyển ở

chỗ có chiều rộng khác nhau là:

r = 200 mm;1r = 10 mm.4a

a

a3Thép cơ bản trong liên kết bulông cờng độ cao1aa

a

4aThép cơ bản trong liên kết bulông

(bulông tinh), tiết diện khảo sát đi qua

lỗ:

a) Khi liên kết hai bản ghép

b) Khi dùng liên kết chồng4

5a125TCXDVN 338 : 2005

Bảng F.1 (tiếp theo)

Thứ tựSơ đồ cấu kiện và vị trí

của tiết diện tính toánĐặc điểm của cấu kiệnNhóm cấu

kiệna

Bản mã hình chữ nhật, hàn đối

đầu hay hàn thẳng gãc kiĨu ch÷ T víi

cÊu kiƯn, mÐp chun tiÕp tõ cấu

kiện đến bản mã không đợc gia công

cơ khía

5a

a7a

a

6Bản mã đợc hàn đối đầu hoặc

kiểu chữ T với bản bụng, bản cánh dầma4hoặc với thanh giàn khi 45oaa

7aa

8aa

9126ai1:5Bản mã hình chữ nhật hay hình

thang, liên kết chồng với cánh dầm,

thép ở chu vi đờng hàn không gia

công cơ khíĐờng hàn đối đầu không gia công

mép; lực vuông góc với đờng hàn;

thép cơ bản có chiều rộng và dày nh

nhauĐờng hàn đối đầu không gia công

mép; thép cơ bản có chiều rộng và

dày khác nhau725TCXDVN 338 : 2005

Bảng F.1 (tiếp theo)

Sơ đồ cấu kiện và vị tría i1:4ai1:4hcủa tiết diện tính toánaahThứ tự10

aaaai1:1a

11aĐặc điểm của cấu kiệnNhóm cấu

kiệnThép cơ bản bằng gia công cơ khí

cho đờng hàn dày lên đợc vát tại chỗ

nối đối đầu:

Khi các bản thép đợc nối có chiều

dày và rộng nh nhau2Khi chiều dày và rộng khác nhau3Đờng hàn đối đầu, khi hàn có bản

lót ở dới, lực vuông góc với đờng hàn4Đờng hàn đối đầu nối thép ống, khi

hàn có đoạn ống lót ở trong4Liên kết đối đầu thép định hình4a12

aa

13a

aTiết diện tổ hợp hàn chữ I, chữ T,

hoặc các loại khác đợc hàn bằng các đờng hàn dọc, lực tác dụng dọc theo đờng hàn14aa15a2Chi tiết phụ, đợc liên kết bằng đờng hàn góc khi góc:

45o490o7a

16aThép cơ bản có đờng hàn ngang,

đờng hàn hai phía, hàn thoải dần

xuống thép cơ bản4127TCXDVN 338 : 2005

Bảng F.1 (kết thúc)128TCXDVN 338 : 2005

Phụ lục G

Các yêu cầu bổ sung khi tính toán giàn thép ống

G.1Tỉ số giữa đờng kính ống D và chiều dày ống t, (D/t), không đợc vợt quá:

Đối với thanh cánh: 30;

Đối với thanh xiên và thanh bụng: 80 90.G.2Tỉ số giữa đờng kính thanh xiên d và đờng kính thanh cánh D không đợc nhỏ

(d/Dhơn 0,3

G.30,3) để tránh hiện tợng ép lõm thanh cánh.Trục hình học của các thanh đợc lấy làm trục để định vị. Trong trờng hợp

không sử dụng hết khả năng chịu lực của thanh cánh cho phép trục có độ lệch

tâm là 1/4 đờng kính thanh cánh.G.4Khi hàn các thanh thép ống phải đảm bảo độ kín khít ở đầu ống để tránh

hiện tợng xuất hiện ăn mòn mặt bên trong ống.G.5Để liên kết thanh xiên vào thanh cánh có nhiều biện pháp. Thông thờng ngời ta

dùng các biện pháp liên kết nh hình G.1.Hình G.1 Các dạng liên kết thanh thép ống xiên vào thanh cánh

a) Liên kết hàn không bản mã; b) Liên kết hàn có bản đệm cong

c, d) Liên kết hàn đầu ống đã đập bẹt; e, f) Liên kết hàn dùng bản mãG.6ứng suất dọc theo chiều dài đờng hàn phân bố không đều và phụ thuộc vào tỉ

số các đờng kính của các ống thép đợc hàn, chiều dày thành ống của thanh

cánh, góc nghiêng của ống, các đặc trng của vật liệu làm thép ống làm thanh

cánh.129TCXDVN 338 : 2005

G.7Độ bền đờng hàn đợc kiĨm tra theo ®iỊu kiƯn:N

1

0,85h f lw  Rw w min c(G.1)trong đó:

0,85 là hệ số điều kiện làm việc của đờng hàn kể đến sự phân bố ứng suất

không đều dọc đờng hàn;hflà chiều cao đờng hàn;lwlà chiều dài đờng hàn, đợc tính nh sau:lw 0,5d 1,5(1+cosec )cos ec(G.2)Giá trị phụ thuộc vào đờng kính ống thép, cho trong bảng G.1:

Bảng G.1 Giá trị của hệ số

d/0,D2G.80,70,71,1,01,01,01,01,01,01,01,11,2012345682250,90,90,650,80,80,551,0Thành ống thanh cánh tại những vị trí tiếp xúc với thanh bụng hoặc tại những vị

trí có các cấu kiện khác đè lên (xà gồ) cần đợc kiểm tra độ bền về uốn cục bộ

theo các điều sau:

a) Các thanh thép ống chịu nén, nén uốn khi độ mảnh qui ớcf

0,65

Ephải thỏa mãn điều kiện:r

280f

t

1 1400

E(G.3)Ngoài ra cần kiểm tra ổn định thành ống theo ®iỊu kiƯn:1  ccr1

trong ®ã:130(G.4)TCXDVN 338 : 2005

1  ứng suất tính toán trong thành ống ; cr ứng suất tới hạn, lấy bằng giácEt

trị nhỏ hơn trong hai giá trị f hoặc r (ở đây r giá trị trung bình

của bán kính ngoài và trong của ống, t chiều dày ống).

Giá trị và c đợc xác định tơng ứng theo bảng G.2 và G.3.131Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

E.3 Đối với dầm tiết diện chữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×