Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuyển dụng những nhân viên bán hàng “khỉ đầu chó”

Tuyển dụng những nhân viên bán hàng “khỉ đầu chó”

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhữngnhânviênkiểunàycóthểkhiếnnhàtuyểndụngkhóchịu.

Họcóthểxấcláo,cườngđiệu,thơlỗ,thamlam,kiêungạovàthiếu

kiênnhẫn.Tuynhiên,nếuthiếuhọ,cơngviệckinhdoanhcủabạn

khơngbaogiờpháttriển.

Mộtngườibánhànglàmviệcrấtthànhcơngchomộtcơngty

xuấtbảnvàsaumộtthờigian,anhtađượctặngmộtchiếcơtơ

Porsche.Ngaysauđó,anhtacảmthấychánvànóivớiơng

chủmìnhmuốnmộtchiếcLamborghini.Saucơnchốngváng,

họmuachoanhtachiếcxeđó.Họdẫnanhtađếnbãiđỗxeđể

đưachiếcxemớivàđổichìakhóachiếcPorsche.Anhtanói:

“Ainóilà‘đổi’?”Vìkiêuhãnh,họđểanhtarađi.Ngườinày

nhanhchóngrờicơngtyvàcùnggâydựngmộtcơngtymớicó

giátrị10triệubảng.

Tuynhiên,rấtkhócóthểthvàkhíchlệnhữngnhânviênbánhàng

giỏi.

1.Tìmkiếmnhữngnhânviênbánhànggiỏi

Nếulànhânviênbánhànggiỏi,họsẽlàmviệctốtởmộtvịtrítốt.Nếu

họđangởmộtthịtrườngmở,hoặcđangtiếpcậnbạnthìsẽcầncó

nhữnghồichngcảnhtỉnhchobạn.

Cũnggiốngnhưviệctìmkháchhàngmới,mộtcáchhayđểtìm

đượcnhânviênbánhàngđólàtìmsựthayđổi.Vídụnhưhọcóthể

chuyểnđếnmộtvịtrímới,cơngviệckinhdoanhcủahọthayđổihay

họquaytrởlạilàmviệcsauthờigiannghỉsinhcon.

Bạncóthểlơikéohọkhỏicơngviệchiệntạibằngcáchkhác.Có

thểhọthíchbánsảnphẩmcủabạnhơnlàviệcphảitìmkiếmtrên

mụcraovặt.Cóthểhọđangtìmkiếmthêmkinhnghiệmvàtrách

nhiệm.Tơisẽkhơngthốithácmộtngườimớivàonghềlàmviệctốt

–hãynhớ,bạnđangtìmkiếmmộtngườicótháiđộtíchcực.Bạncó

thểdạyhọlàmviệcnhanhchóng.

Cũngcóthểhọđangtìmkiếmcổphầntrongkinhdoanhcủabạn.

Tơikhơngphảilảngtránhđiềunày–xétchocùng,thàcó75%của

mộtdoanhnghiệpcógiátrị1triệubảnghơnlà100%củamộtdoanh

nghiệp250nghìnbảng.Tuynhiên,hãychắcchắnhọkiếmđượckhoảntiềnđó–đặtmụctiêudoanhsốmàhoahồngcủahọcóthể

đượcđổibằngcổphần.

2.Phỏngvấn

Vềbảnchất,nhânviênbánhànglànhữngngườigiỏithuyếtphục,vì

vậyhọsẽthểhiệnmìnhrấttốttrongbuổiphỏngvấn.Tuynhiên,điều

bạntìmkiếmđólàmộtngườicóthểliêntụcnhấcmáyđiệnthoạivà

chàohàngnhữngmốilàmănmớichobạn.Phẩmchấtđósẽkhóđánh

giátrongbuổiphỏngvấn.

Hãyhỏimộtsốthànhcơngcủahọtrongcơngviệctrướcđây.Hãy

tìmrakhoảnthưởngmàhọcóđược.Mark,mộtdoanhnhânbán

hàngkinhnghiệm,chotơilờikhun:

Hãyhỏihọnhữngphiếulươngcuốicùngcủacơngviệcgần

đây-điềuđósẽchứngminhthànhcơngcủahọ.Hãynóichohọ

biếtbạnsẽliênlạcvớingườigiớithiệu,dovậyhọsẽkhơngthể

bịachuyệnđược.Cuốicùng,tơilnlnghiâmlạibuổi

phỏngvấn.Tơithấycáchnàykhiếnhọthậntrọnghơnvềviệc

họcóthểphóngđạikhảnăngcủamìnhbởisẽcóbăngghiâm

lạinhữnggìhọđãnói.

Bạncũngcóthểtạobàikiểmtralàmộtcuộcgọichàohàng,hoặcthử

mộtsốbàikiểmtrađotinhthần.

Nếuhọlàmộtứngviêntuyệtvờinhưnghọlạikhơngđịnhtừbỏ

cơngviệchiệntạivìhọđanglàmrấttốt(đâylàtínhiệutốt),Markđã

đưaralờikhunsau:

Tơigọiđiệnđếnmộtchinhánhbánơtơđịaphươngvàbảohọ

đemmộtchiếcơtơmớiđếnđểchàohàng.Khikếtthúcbuổi

phỏngvấn,tơiđiđếnchỗhọvànói:“Đâylàgiảiphápchovấn

đềnàynếubạnkýhợpđồngvớichúngtơingàyhơmnay.”Nó

chothấychúngtơirấtnghiêmtúc,nógiúpchúngtơikếtthúc

giaodịch,vàcũngkhơngđắtđỏlắm:mộtchiếcơtơthvớigiá

300bảngmộttháng.Sốtiềnnàykhơnglàgìsovớinhữnggì

mộtnhânviênbánhànggiỏimanglại.3.ThưởngvàđộngviênTiềnkhơngbaogiờgâykhóchịu.

Hãychắcchắnviệctrảlươngphảiphùhợpvớithànhtíchcủahọ,

cóthểlươngcơbảnthấp,nhưngcóhoahồngcaotheodoanhsốbán

hàng.Hoahồngnêntăngdần,khihọbánđượcnhiềuhơnthìtỷlệ

hoahồngcũngtănglên.

Doanhsốcóthểthuđượcchútítkhimớibướcvàonghề,dovậy

bạncầntìmkiếmnhữngbằngchứngchothấyhọđanglàmđầyphễu

bánhàng:cáccuộchẹngặpđãđượcấnđịnhvàcácmốibánhàng

đangtiếntriển.Bạncóthểsửdụngmẫuvềphễubánhàngtrêntrang

webwww.fromacorns.com.

Nếuhọđanglàmviệc,tơisẽkhơnglàmhọkhóchịubằngviệc

buộchọphảiđếnđúnggiờ.Tơicũngcóthểmuachohọnhữngmón

hàngnhỏxinhxắnđểkhiếnhọcảmthấythíchthú.Tấtnhiênlàtơi

cũngkhơngđểnhữngnhânviênkhácnhìnthấycácmónhàngnày.CHƯƠNG23Chiếnlượcpháttriển

Doanhnghiệpcủabạnđangpháttriểnvàhoạtđộngtốt.Bạncódoanh

thu.Bạnbiếttiềnởđâu.Đãđếnlúcbạnphảilấybảnkếhoạchkinh

doanhcủamìnhrakhỏingănkéovàđọclạimộtlầnnữa.Đãđếnlúc

bạnphảinghĩliệumìnhcóđangđiđúngchiếnlượcpháttriểndoanh

nghiệpkhơng.

Từ“chiếnlược”nghecóvẻtotátvớimộtdoanhnghiệpnhỏ,

nhưngthậmchínếubạnchỉviếtramộtvàisuynghĩvàomặtsaucủa

mộtbaothuốc,điềuđócũngchứngtỏbạnđãkhơngngừngsuynghĩ

vềđịnhhướngkinhdoanhcủamình.Vấnđềphổbiếnởđâylà:Chủdoanhnghiệpnhỏdànhqnhiềuthời

giantrongvănphòngmàkhơngcóthờigianra

ngồithựctế.

CâuchuyệncủahãngShellởphầnđầucóthơngđiệplànhững

doanhnghiệpthànhcơngđãphảithayđổivàđiềuchỉnhchophùhợp

vớinhucầucủakháchhàng.Hãycânnhắcvấnđềsau:

TomHunter,mộtsinhviênmớitốtnghiệpchunngànhkế

tốnthuộcĐạihọcStrathclydeđãkhơngthểtìmđượcviệc.

Anhbịcáccơngtyvàrấtnhiềudoanhnghiệpnhỏtừchối.Do

vậy,anhquyếtđịnhkhởinghiệptừgaraơtơcủabốmình.Anhnghĩrằngsẽcóthịtrườngchogiàytậpthểthao.Vớimộtý

địnhnghiêmtúcsongbịmọingườicoilàtròđùa,anhviếtthư

đếncáccửahàngnóirằngcơngtycủaanhlàmộtcơngtygiày

dépđangpháttriểnnhanhvàmuốncóquầyhàngtrongcửa

hàngcủahọ.Bacửahàngđồngý,vàtrongnhiềutháng,anh

láixekhắpcảnướcđểgiaohàngvàchỉcònvàigiờngủphía

sauxetải,giữanhữngthùnggiày.

Cơngviệcđãcókếtquả,theothờigian,anhđãgâydựng

vànhượngquyềnchokhoảng40cửahàng.Chỉđếnlúcđóanh

mớiquyếtđịnhmởquầyhàngcủariêngmìnhvớithươnghiệu

SportsDivision.Mọiviệctiếntriểntốtvàtrongnăm1995,anh

đãcócơhộimualạihãnggiàyOlympusSportsđangbịsuy

thối.Banămsau,TomHunterbándoanhnghiệpcủamình

vớigiá290triệubảngvàanhthuvề260triệubảng.

Khinóivềchiếnlượccủamình,Tomchiasẻ:“Tơichưabao

giờcómộtmụctiêucụthểtrongđầukhimớikinhdoanh,tơi

chỉmuốnpháttriển.Cómộtlogiccụthểgiữakinhdoanhvà

tháiđộcủachúngtalàmuốnlàmviệc,làmmộtviệctạimột

thờiđiểmvàxemnótiếntriểnnhưthếnào.”Dướiđâylàmộtsốđiềuquantrọngcầnphảinhớvềchiếnlược.

Chuntâmvớinhucầucủakháchhàng:Điềunàynghecóvẻ

hiểnnhiên.Bởicórấtnhiềucơngty(đặcbiệttronglĩnhvựccơng

nghệthơngtin)đãrơivàocáibẫy“Triệuchứngđồsánglống”.Họ

đammêvớiviệclàmchosảnphẩmtrởnênđángu,bóngbẩymà

hồntồnqnmấtlýdovìsaokháchhàngmuốnsảnphẩmđótừ

phútbanđầu.Hãynhớ,nhucầuvềkiểudángcóthểthayđổinhanh

chóng.Dovậy,chiếnlượctốtởđâylàbắtđầuvớiviệckiểmtramong

muốncủakháchhàngtrongmộtthếgiớilýtưởng.

Trongnhữngcơngtythànhcơng,chiếnlượcthườngkhởinguồn

từnhữngnhânviênđượctiếpxúcvớithựctế,chứkhơngphảitrong

phòngquảnlý.Khơngaigầngũivàhiểumongmuốncủakháchhàng

hơnngườithungân.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuyển dụng những nhân viên bán hàng “khỉ đầu chó”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×