Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Định hướng phát triển không gian đô thị.

2 Định hướng phát triển không gian đô thị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

28Bảng 6.1 Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án so sánh

Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án so sánh đến năm 2035Stt

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

5Đất dân dụng

Đất ở

Đất ctcc

Đất cây xanh

Đất giao thơng

Đất ngồi dân dụng

Đất qn sự

Đất du lịch

Đất dự trữ phát triển

Đất mặt nước

Đất giao thông đối ngoạiNguồn: Tác giả.Ưu điểm:

Định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái.

Hệ thống giao thông phân chia các khu chức năng rõ ràng, đảm bảo được nhiệm vụ

lưu thông tốt.

Hệ thống công viên cây xanh kết hợp với mặt nước tạo yếu tố cảnh quan đơ thị.

Cơng trình cộng cộng tập trung trên trục chính đảm bảo khả năng tiếp cận.

Giữ hiện trạng mặt nước để phát triển đô thị sinh thái.

Nhược điểm:

Hệ thống kênh rạch nhiều gây khó khăn cho việc cải tạo về sau.

Khu công viên cây xanh bố trí (phía Bắc) bố trí chưa hợp lý.29Phướng án chọn.Hình 6.5 Bản đồ cơ cấu phương án chọn.

Nguồn: Tác giả.30Bảng 6.2 Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án chọn.

Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án chọn đến năm 2035Stt

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

5Đất dân dụng

Đất ở

Đất ctcc

Đất cây xanh

Đất giao thơng

Đất ngồi dân dụng

Đất quân sự

Đất du lịch

Đất dự trữ phát triển

Đất mặt nước

Đất giao thông đối ngoạiNguồn: Tác giả.Ưu điểm:

Định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái.

Hệ thống giao thông phân chia các khu chức năng rõ ràng, đảm bảo được nhiệm vụ

lưu thông tốt.

Hệ thống công viên cây xanh kết hợp với mặt nước tạo yếu tố cảnh quan đơ thị.

Cơng trình cộng cộng tập trung trên trục chính đảm bảo khả năng tiếp cận. Một số

cơng trình cơng cộng bố trí phân tác để phù hợp với chức năng phục vụ.

Giữ hiện trạng mặt nước để phát triển đô thị sinh thái.

Nhược điểm:

Hệ thống kênh rạch nhiều gây khó khăn cho việc cải tạo về sau.316.2.2 Định hướng phát triển khơng gian đơ thị.Hình 6.6 Sơ đồ định hướng triển không gian đô thị.

Nguồn: Tác giả.6.3 Định hướng quy hoạch sử dụng đất và các giai đoạn phát triển đơ thị.Hình 6.7 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu giai đoạn quy hoạch.32Nguồn: Tác giả.Bảng 6.3 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các khu chức năng.Tầng

(tầnMđxd (%)58,50

6

9

3,3060%

50%

5%56

5

8

4,50

15,40

33,6050%

50%

5%

40%

5%7,40

55,30

60

30,20

5

390

Nguồn: Tác giả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Định hướng phát triển không gian đô thị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×