Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phát triển đô thị.

1 Định hướng phát triển đô thị.

Tải bản đầy đủ - 0trang

24Ưu điểm:

Tận dụng được con sơng phía Tây Bắc, kết nối với khu rừng bảo tồn để phát triển

du lịch thuyền tham quan dã ngoại.

Phát triển về phía Tây, kết nối được với khu dân cư tập trung hiện hữu thu hút dân

cư vào đô thị.

Nhược điểm:

Không kết nối được với Khu lịch 30/4 hiện hữu, giảm tiềm năng phát triển du lịch

của đơ thị.

Phát triển về Đơng Bắc, có đường Rừng Sác đi vào đô thị gây sức ép giao thơng khi

đơ thị phát triển.

6.1.2 Phương án 2.Hình 6.2 Sơ đồ định hướng phát triển đô thị phương án 2.25Nguồn: Tác giả.Đặc điểm:

Đường Duyên Hải là trục chính của đô thị và là đường liên kết với Thị trấn Cần

Thạnh hiện hữu có đường giao thơng đối ngoại là đường Rừng Sác kết nối với các

vùng lân cận.

Có cơng trình cơng cộng ở trung tâm thuận lợi cho phát triển đơ thị.

Hệ thống sơng ngòi, kênh rạch phong phú thuận lợi cho việc phát triển đô thị sinh

thái.

Ưu điểm:

Phát triển về phía Đơng liên kết với Thị trấn Cần Thạnh hiện hữu.

Phát triển về phía Tây, tạo liên kết với khu dân cư tập trung hiện hữu thu hút dân cư

vào đô thị về sau.

Kết nối với Khu du lịch 30/4 hiện hữu, thuận lợi cho việc phát triển du lịch nghỉ

dưỡng mở rộng và thu hút dân cư về sau.

Nhược điểm:

Khơng kết nối được với dòng sơng phía Tây, giảm tiềm năng phát triển du lịch sinh

thái.266.1.3 Phương án 3 – phương án chọn.Hình 6.3 Sơ đồ định hướng phát triển đô thị phương án chọn.

Nguồn: Tác giả.Đặc điểm:

Đường Dun Hải là trục chính của đơ thị và là đường liên kết với Thị trấn Cần

Thạnh hiện hữu có đường giao thơng đối ngoại là đường Rừng Sác kết nối với các

vùng lân cận.

Có cơng trình cơng cộng ở trung tâm thuận lợi cho phát triển đô thị.

Hệ thống sơng ngòi, kênh rạch phong phú thuận lợi cho việc phát triển đô thị sinh

thái.

Ưu điểm:

Tận dụng được con sơng phía Tây Bắc, kết nối với khu rừng bảo tồn để phát triển

du lịch thuyền tham quan dã ngoại.27Kết nối với Khu du lịch 30/4 hiện hữu, thuận lợi cho việc phát triển du lịch nghỉ

dưỡng mở rộng và thu hút dân cư về sau.

Nhược điểm:

Ít phát triển về phía Đơng, khơng liên kết được với Thị trấn Cần Thạnh nhưng nhờ

có đường Duyên Hải kết nối nên vấn đề này cũng được giải quyết.

6.2 Định hướng phát triển không gian đô thị.

6.2.1 Phương án cơ cấu phát triển khơng gian đơ thị.

Phương án so sánh.Hình 6.4 Bản đồ cơ cấu phương án so sánh.

Nguồn: Tác giả.28Bảng 6.1 Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án so sánh

Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án so sánh đến năm 2035Stt

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

5Đất dân dụng

Đất ở

Đất ctcc

Đất cây xanh

Đất giao thơng

Đất ngồi dân dụng

Đất quân sự

Đất du lịch

Đất dự trữ phát triển

Đất mặt nước

Đất giao thông đối ngoạiNguồn: Tác giả.Ưu điểm:

Định hướng phát triển đô thị du lịch sinh thái.

Hệ thống giao thông phân chia các khu chức năng rõ ràng, đảm bảo được nhiệm vụ

lưu thông tốt.

Hệ thống công viên cây xanh kết hợp với mặt nước tạo yếu tố cảnh quan đơ thị.

Cơng trình cộng cộng tập trung trên trục chính đảm bảo khả năng tiếp cận.

Giữ hiện trạng mặt nước để phát triển đô thị sinh thái.

Nhược điểm:

Hệ thống kênh rạch nhiều gây khó khăn cho việc cải tạo về sau.

Khu cơng viên cây xanh bố trí (phía Bắc) bố trí chưa hợp lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển đô thị.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×