Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MẪU SỐ THU THẬP SỐ LIỆU TỪ DANH SÁCH BỆNH NHÂN LAO

MẪU SỐ THU THẬP SỐ LIỆU TỪ DANH SÁCH BỆNH NHÂN LAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

2067Trình độ văn hố3

4

5

6Tự do

Giáo viên

Học sinh

Khác1

2Khơng đi học

Học đến lớp .........

Thôn/ bản8Địa chỉ

Huyện

Bệnh viện tỉnh

Trung tâm y tế

Trạm y tế9Nơi điều trị hiện tại1

2

310Kết quả soi đờm1

2AFB (-)

AFB (+)Phân loại bệnh1

2

3

4

5Lao Phổi AFB (-)

Lao Phổi AFB (-)/HIV

Lao Phổi AFB (+)

Lao Phổi AFB (+)/HIV

Lao ngoài phổi12Giai đoạn điều trị1

2

3Đã điều trị xong

Duy trì

Tấn cơng13Tư vấn1

2

Khơng14Kết quả điều trị

1

2Bỏ trị

Chết112073

4

5XÁC NHẬN CỦA CƠ QUN, ĐƠN VỊChuyển

Hoàn thành điều trị

Khỏi bệnh

Ngày

tháng

năm 20....

CÁN BỘ ĐIỀU TRA

( ký và ghi rõ họ tên)208PHỤ LỤC 9

BẢNG BIẾN SỐ NGHIÊN CỨUMT1MT2Biến số/Chỉ số nghiên cứuLoại biếnGiới tính

Tuổi

Dân tộc

Trình độ học vấn

Triệu chứng nghi nhiễm lao

Tiền sử bệnh

Tỷ lệ nghi nhiễm lao trong quần thể

nghiên cứu

Tỷ lệ các triệu chứng của những

ngừoi nghi lao

Tiền sử hen, bệnh phổi và lao

Tỷ lệ mắc mới AFB(+)

Tỷ lệ đồng nhiễm HIV trong bệnh

nhân mắc mới AFB (+)

Tỷ lệ tìm kiếm dịch vụ y tế khi có

triệu chứng nghi lao

Tỷ lệ cơ sở y tế người bệnh đến khám

khi có triệu chứng nghi lao

Lý do người bệnh khơng đi khám khi

có các triệu chứng bệnh

Thời gian tới cơ sở khám bệnh của

người nghi lao

Người bệnh đã từng nghe nói về bệnh

lao

Khi bị bệnh lao không cần giấu bệnh

Khi bị bệnh lao khơng sợ gia đình,

hàng xóm biết

Lhhi bị lao được ăn ở chung với gia

đình

Đã từng được chụp X-Quang

Đã từng làm xét nghiệm đờm

TuổiPhân loại

Liên tục

Phân loại

Phân loại

Nhị phân

Phân loạiCách thu

thập

Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnNhị phân

Liên tụcPhỏng vấn

Phỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnPhân loạiPhỏng vấnLiên tụcPhỏng vấnNhị phânPhỏng vấnNhị phânPhỏng vấnNhị phânPhỏng vấnNhị phânPhỏng vấnNhị phân

Nhị phân

Liên tụcPhỏng vấn

Phỏng vấn

SL Thứ cấp209MT3Giới

Dân tộc

Nơi ở

Nghề nghiệp

Phân loại bệnh

Giai đoạn điều trị

Kết quả điều trị

Tình trạng đồng nhiễm HIV

Cơ sở điều trị

Tuổi

Giới

Trình độ chun mơn

Thâm niên chống lao

Số tổ chống lao tuyến huyện

Chức năng nhiệm vụ của tổ

Phân công nhiệm vụ từng thành viên

Cơ chế phối hợp hoạt động của tổ

Cơ cấu cán bộ chống lao tuyến huyện

Hiệu quả nâng cao năng lực quản lý

chương trình của Tổ chống lao

Kết quả thực hiện kế hoạch giám sát

của Tổ chống lao

Hiệu quả thực hiện công tác thống kê,

báo cáo của Tổ chống lao tuyến huyện

Hiệu quả huy đơng điểm kính của

Chương trình phòng chống sốt rét

tham gia chống lao

Phát triẻn mạng lưới chống lao tuyếnTỷ lệ nhân viên y tế thôn bản tham gia

chống lao

Kết quả tham gia tạp huấn phòng

chống lao của nhân viên y tế xã

Tỷ lệ xã được truyền thơng phòng

chống lao qua loa truyền thanh

Kết quả truyền thơng phòng chống lao

tuyến xã

Hiệu quả nâng cao năng lực quản lý

chương trình chống lao của y tế xãPhân loại

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Nhị phân

Phân loại

Liên tục

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Liên tục

Phân loại

Phân loại

Phân loại

Phân loạiSL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

SL Thứ cấp

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấn

Phòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnLiên tụcPhòng vấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MẪU SỐ THU THẬP SỐ LIỆU TỪ DANH SÁCH BỆNH NHÂN LAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×