Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN

PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

16381

2

Khơng1

2

Khơng1

2Dưới 2 năm

Trên 2 nămHiện nay anh chị có đang điều trị

lao không?82KhôngAnh chị đã điều trị lao bao giờ

chưa?812Thời gian từ lúc anh chị thôi điều trị

đến bây giờ là bao lâu?9. Trong 1 tháng gần đây, anh chị có các biểu hiện sau khơng?

91

Hiện nay anh chị có bị ho khơng?

1 Có

2 Khơng

929394959697Thời gian ho kéo dài trên 2 tuần?

1

2

Khơng1

2

Khơng1

2

Khơng1

2

Khơng1

2

Khơng1

2

KhơngCó bị sốt về chiều khơng?Có gầy sút cân, ăn kém?Có ra mồ hơi về ban đêm?Có đau tức ngức?Có khó thở?16498Có ho ra máu?

1

2

Khơng1

2Có (bỏ qua 12)

Khơng (bỏ qua 11)1

2

3

4Trạm y tế xã

Bệnh viện huyện

Bệnh viện tỉnh

Phòng khám tư1

2Nghĩ bệnh sẽ tự khỏi

Khơng có người đưa đi,99

Khác (cụ thể )

Nếu có, trả lời tiếp

10

Khi có dấu hiệu trên, anh chị có đi

khám bệnh, điều trị khơng?

11Anh chị tới cơ sở khám chữa bệnh

nào?12Vì sao anh chị khơng đi khám bệnhbận đi làm

3 Khơng có tiền đi lại, điều

trị

4 Khoảng cách tới nơi khám

bệnh xa

13Anh chị nghe nói về bệnh lao bao

giờ chưa?141

2

Khơng1

2

Khơng1

2

KhơngNếu mình bị lao, anh chị có sợ mọi

người trong gia đình, hàng xóm biết16

KhơngKhi bị bệnh lao, có cần giấu mọi

người khơng?151

2khơng?

Khi bị bệnh lao có được ăn ở chung

với gia đình khơng?16517Anh chị đã chụp X quang phổi bao

giờ chưa?18

Khơng1

2

3Ít hơn 30 phút

Từ 30-60 phút

Trên 60 phút1

2

3Ít hơn 30 phút

Từ 30-60 phút

Trên 60 phút1

2

Khơng (kết thúc phỏngThời gian cần thiết để đi đến trạm y

tế xã gần nhất?211

2Thời gian cần thiết để đi đến bệnh

viện gần nhất (xe máy)?20

KhơngAnh chị xét nghiệm đờm bao giờ

chưa?191

2Anh chị đã từng được đăng ký điều

trị trong sổ đăng ký điều trị bệnh

nhân lao tuyến huyện không?22

23

2425vấn)Số đăng ký điều trị

Ngày được chẩn đốn

Phân loại bệnh

1

2

3Lao phổi

Lao ngồi phổi

Cả 2 loại1

2

3

4

5

6

7Khỏi

Hoàn thành điều trị

Thất bại

Bỏ điều trị

Chết

Chuyển

Đang điều trịKết quả điều trị:XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐƯỢC

ĐIỀU TRANgàythángnăm 20....CÁN BỘ ĐIỀU TRA( ký và ghi rõ họ tên)166.

.

.

.

.

.

.

.

.PHỤ LỤC 2PHIẾU ĐIỀU TRA KAP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ,

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LAO PHỔI TẠI CỘNG ĐỒNG CỦA CÁN

BỘ LÀM CƠNG TÁC PHỊNG CHỐNG LAO TUYẾN XÃ

(Đối tượng phỏng vấn: Cán bộ làm công tác chống lao xã)

Xã......................Huyện...........................tỉnh Lai Châu

Phiếu điều tra trước can thiệp

I. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn.

H1. Họ và tên: ………………………; H2. Tuổi:; H3. Giới1. Nam2. Nữ

H4. Dân tộc: 1. Kinh.; 2. Thái3. H’Mông ; 4. Khác(Khác ghi rõ.....................................)H5. Nơi làm việc :2. TYT xã ;1. TTYT huyện;H6. Trình độ chun mơn:1. Y sỹ; 2. NHS; 3. (ĐD)Y tá ; 4. Bác sỹH7. Thời gian tham gia hoạt động cơng tác phòng chống lao.

1. Dưới 1 năm ;2. Từ 1-5 năm;3. Trên 5 năm.II. Nội dung phỏng vấn:

Đề nghị anh (chị) khoanh tròn vào những câu trả lời mà anh (chị) cho là đúng:

1. Kiến thức về bệnh lao.167C1. Khi nghi bị mắc bệnh lao, người bệnh có những triệu chứng nào dưới

đây? (Khoanh tròn vào tất cả những ý cho là đúng).

1. Bị ho khạc đờm kéo dài trên 2 tuần.

2. Có thể ho ra máu.

3. Bị sốt về chiều.

4. Ra mồ hôi về ban đêm.

5. Gầy sút cân, chán ăn.

6. Có thể có đau tức ngực.

7. Khó thở.

8. Khơng biết.

C2. Để chẩn đoán bệnh lao phổi, cần xét nghiệm mấy mẫu đờm?

1. Một mẫu.

2. Hai mẫu.

3. Ba mẫu.

4. Không biết.

C3. Thời điểm lấy các mẫu đờm vào khi nào? (Đánh dấu X vào ô tương ứng

cho là đúng)

Thời điểm lấy mẫu đờm

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Ngay khi bệnh nhân đến

Buổi sáng hôm sau

Khi BN đến khám lại sáng hôm sau

C4. Trong quá trình điều trị, cần lấy đờm xét nghiệm kiểm tra vào các tháng

thứ mấy?

1. Tháng thứ 2.

2. Tháng thứ 5.

3. Tháng thứ 8.

4. Không biết.

C5. Theo Anh (chị) các yếu tố thuận lợi nào sau đây dễ bị mắc bệnh lao?

1. Cơ thể suy yếu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×