Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Khả năng áp dụng của sáng kiến

III. Khả năng áp dụng của sáng kiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nâng cao kết quả kì thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương, tạo cơ hội cho

các em đỗ vào các trường Đại học – Cao đẳng hoặc lựa chọn ngành nghề phù hợp

với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vừa nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình vừa

góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

SttChi phíSố

lượngSố mơnGiá tiền

100Thi truyền

thống

900.000đ99Thi trực

tuyến

480.000đ1Biên soạn đề2In sao đề30251.0001.510.00003Chấm bài30251.5002.265.00004Quản lí, phục vụ55150.0003.750.00005Coi thi24570.0008.400.0004.200.0006Các chi phí khácKhơngBảng 6: Bảng so sánh chi phí thi truyền thống và thi trực tuyến

2. Hiệu quả xã hội

- Học sinh

Ý thức được tầm quan trọng của kì thi THPT quốc gia, chủ động, tích cực hơn

trong học tập và tự tìm tòi bổ sung kiến thức cho mình.

Sau khi tiến hành thực nghiệm thi thử đối với 72 học sinh. Để kiểm chứng thái

độ của học sinh với các giải pháp mới này, tác giả đã phát phiếu điều tra:

+ Khảo sát về mức độ hứng thú của học sinh khi tham gia thi thử THPT quốc

gia trực tuyến. Kết quả phản hồi như sau:

Mức độ

hứng thú

Rất hứng

thú

Hứng thúSố học trả

lờiTỷ lệ (%)5880,61216,7Bình thường22,8Bảng 7: Mức độ hứng thú khi tham gia thi

THPT quốc gia thử nghiệm trực tuyến+ Sự thay đổi ý thức học tập của học sinh trong ôn tập cho kì thi THPT quốc gia

được thể hiện qua bảng số liệu sau:25SốTrước khi áp dụng

Sử dụng

thường

xuyên

SL

%Không

thường

xuyên

SL %Sau khi áp dụngChưa sử

dụng bao

giờ

SL

%Sử dụng

thường

xuyên

SL %Không

thường

xuyên

SL %Chưa sử

dụng bao

giờ

SL

%Câu hỏilượng

HSSử dụng các

ứng dụng ôn thi

THPT QG291103,49733,318463,226189,7206,9103,4Thi thử trực

tuyến

THPT

QG291134,55619,222276,327393,8103,482,7Bảng 8: So sánh về sự thay đổi ý thức tự học tập, ôn tập trên các ứng dụng ôn

thi trực tuyến

Qua bảng tổng hợp đã cho thấy sau khi áp dụng sáng kiến, tỉ lệ học sinh tham

gia ôn tập và thi thử thông qua các ứng dụng trực tuyến đã tăng nhiều so với trước

khi áp dụng. Cụ thể:

+ Tỉ lệ học sinh sử dụng các ứng dụng ôn thi thường xuyên tăng 86,3%; HS

không sử dụng thường xuyên và chưa sử dụng bao giờ thì giảm xuống từ 63,2%

xuống còn 3,4%.

+ Tỉ lệ học sinh tham gia thi trực tuyến thường xuyên cũng tăng 80,8%. Tỉ lệ

HS không thường xuyên cũng như ít tham gia cũng có xu hướng giảm mạnh xuống

chỉ còn 2,7%. Đây là một kết quả đáng mừng đối với công tác ôn tập và thi thử của

học sinh trường THPT Sốp Cộp.

Môn

thi

Lịch sử

Địa lý

GDCD

CộngHS thi

72

72

72

216Phổ điểm

Từ 5 - > 7

Từ 7 - >8<5Từ 8-10SL%SL%SL%SL%31

20

10

6143.06

27.78

13.89

28.2433

39

43

11545.83

54.17

59.72

53.246

9

13

288.33

12.5

18.06

12.962

4

6

122.78

5.56

8.33

5.56Bảng 9: Kết quả điểm thi thử nghiệm trực tuyến.

Qua bảng tổng hợp kết quả thi thử của ba lớp 12 (12B1,12B3,12B9) cho thấy đa

số học sinh thuộc ba lớp thực nghiệm đạt phổ điểm trung bình trở lên, cụ thể:

Điểm từ 5 điểm đến dưới 7 điểm chiếm tỉ lệ cao (từ 53.24% )

Điểm từ 7 đến dưới 8 còn khiêm tốn (chỉ đạt 12.96%)

Điểm từ 8 đến 10 còn khiêm tốn (chỉ đạt 5.56%)

Dưới điểm 5 cũng còn nhiều (chiếm từ 28.24%)26Kết quả này không chỉ giúp HS tự đánh giá được năng lực của mình để điều

chỉnh phương pháp ơn tập mà cc̣òn là kết quả giúp giáo viên ơn thi khối 12 điều chỉnh

nội dung, kiến thức và định hướng phương pháp ôn tập giúp học sinh đạt được kết

quả cao trong kì thi THPT quốc gia sắp tới.

- Đối với giáo viên:

+ Đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn giúp các tổ viên đoàn kết, trách nhiệm, ý

thức học hỏi lẫn nhau cao hơn.

+ Giáo viên khơng còn cảm thấy nhiều áp lực khi được phân công các nhiệm vụ như

chuẩn bị chuyên đề, dạy minh họa, xây dựng đề thi thử, kiểm tra…

+ Kết quả kiểm tra hồ sơ, dự giờ tiết dạy năm học 2017 - 2018:

Hồ sơ

SttThời điểm

kiểm traTiết dạySố

lượngTốtKháTBKhơng

đạtGiỏiKháTBKhơng

đạt1Học kì I9810072002Học kì II880007100Bảng 10: Kết quả hồ sơ, tiết dạy của tổ Sử-Địa-GDCD.

- Với nhà trường:

+ Ứng dụng vào thực tiễn công tác giáo dục, giảng dạy, ôn thi THPT quốc gia

hàng năm ở địa phương và trên địa bàn tỉnh.

+ Mở ra hướng ôn tập, thi thử mới cho nhà trường, xã hội và tương lai đây có

thể là giải pháp được vận dụng kiểm tra đánh giá kết quả học sinh từ bài kiểm tra 1

tiết, kiểm tra học kỳ đến thi THPT quốc gia.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng sáng kiến

Đổi mới, nâng cao chất lượng kì thi THPT quốc gia là mục tiêu phấn đấu hàng

năm của ngành giáo dục nói chung và của nhà trường nói riêng. Đây là cơng tác

chun mơn đặc biệt quan trọng, vì vậy trong q trình nghiên cứu, bản thân tơi nhận

thấy:

- Đối với tổ chuyên môn tăng cường công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên

môn, PPDH, tổng kết và đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn theo định hướng đổi

mới giáo dục và đào tạo.

- Tích cực, chủ động linh hoạt và sáng tạo trong việc quản lý chỉ đạo điều hành.

Chủ động tham mưu với BGH các giải pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế

nhà trường, có tính thực tiễn, đạt hiệu quả cao.27- Phải thường xuyên quan tâm theo dõi cũng như kiểm tra sinh hoạt chun mơn

của các tổ. Qua việc nắm bắt tình hình từng tổ viên để khích lệ, ghi nhận sự phấn đấu

nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học, ứng dụng

công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học trong hỗ trợ đổi mới phương pháp

và hình thức dạy học.

2. Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến

vào thực tiễn

Qua nghiên cứu và thực hiện sáng kiến này, cá nhân có đề xuất kiến nghị sau:

- Có thể mở rộng hình thức ơn và thi thử THPT quốc gia trực tuyến cho tất cả

các môn học trong trường THPT.

- Giáo viên cần thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy và hình thức

kiểm tra đánh giá, nội dung kiểm tra cần chú trọng đến thực tiễn của kiến thức

mà các em đã được học.

- Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí, tạo điều kiện cho các

tổ đổi mới hoạt động tổ chuyên mơn. Cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất và các phương

tiện dạy học, trang thiết bị hiện đại để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và

kiểm tra đánh giá đạt được hiệu quả tối ưu.

- Tạo điều kiện để giáo viên tổ chức kiểm tra, thi học kì, ơn luyện, thi thử trực

tuyến tại các phòng tin học nhà trường

- Học sinh phải thực sự tích cực, chủ động trong mọi hoạt động học tập; có kĩ năng

ứng dụng cơng nghệ thơng tin, kĩ năng quan sát, kĩ năng giải quyết vấn đề…

3. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền

Tôi xin cam kết sáng kiến không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNGTÁC GIẢ SÁNG KIẾN(Ký tên, ðóng dấu)(Ký, ghi rõ họ tên)Vũ Thị Hồng2829Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Khả năng áp dụng của sáng kiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×