Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phân giải hỗn hợp racemic các amino acid 43

4 Phân giải hỗn hợp racemic các amino acid 43

Tải bản đầy đủ - 0trang

2|Page

7 Thực phẩm giàu amino acid thiết yếu..................................................................45

8 Ứng dụng của amino acid.....................................................................................46

Kết Luận..................................................................................................................48

Tài liệu tham khảo...................................................................................................49Mở đầu3|PageAmino acid là cơ sở của tất cả các quá trình sống, vì chúng là hồn tồn cần

thiết cho mọi q trình trao đổi chất. Trong số đó nhiệm vụ quan trọng nhất là vận

chuyển tối ưu và lưu giữ tất cả các chất dinh dưỡng (nước, chất béo, carbohydrate,

protein, khoáng chất và vitamin). Phần lớn các bệnh như béo phì, cholesterol cao,

tiểu đường, mất ngủ, rối loạn chức năng cương dương hoặc viêm khớp cơ bản có

thể được truy nguồn từ rối loạn chuyển hóa. Điều này cũng áp dụng cho rụng tóc

và các trường hợp nghiêm trọng của sự hình thành nếp nhăn. Đây là lý do tại sao

mà đảm bảo rằng các amino acid thiết yếu có sẵn cho cơ thể với số lượng đủ là vô

cùng quan trọng. Amino acid là thành phần chính tạo nên giá trị dinh dưỡng riêng

biệt của các phân tử protein, rất cần cho sự sống. Trên thực tế, có 8 loại amino acid

liên kết chặt chẽ với nhau, kích thích cơ thể phát triển mạnh mẽ, với trẻ em thêm

hai loại amino acid nữa [5]. Nếu thiếu 1 trong 10 loại quan trọng này có thể dẫn

đến một số bệnh nguy hiểm đáng tiếc xảy ra Vì thế tìm hiểu về các amino acid thiết

yếu cho nhu cầu dinh dưỡng người nhằm giúp nhóm em hiểu nhiều hơn về các loại

amino acid này. Để từ đó có những hiểu biết và sử dụng đúng.

Trong bài tiểu luận này chúng em tìm hiểu tổng quan các amino acid, cấu

trúc, tính chất cũng như cách tổng hợp, các phương pháp phân tách và chức năng

của amino acid. Do một phần kiến thức còn hạn chế nên tiểu luận còn thiếu sót,

mong cơ và các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến cho bài tiểu luận được hồn

thiện hơn. Cảm ơn cơ và các bạn !1.Khái quát chung4|Page

Các amino acid thường là các chất kết tinh trong tan trong nước, nhưng tan

hạn chế trong các dung môi hữu cơ. Chúng là các chất lưỡng cực phản ứng với cả

acid và base. Các amino acid thường được viết dưới dạng NH 2CH(R) COOH. Nếu

R là một nhóm khác hydro, acid sẽ có nguyên tử cacbon bất đối và do đó có thể

xuất hiện ở dạng quang hoạt. Các đồng phân có cấu hình L xuất hiện phổ biến

trong thiên nhiên. Với mỗi amino acid trong dung dịch có một giá trị pH đặc trưng

ở đó chỉ có một dạng ion lưỡng cực. Giá trị pH này được gọi là điểm đẳng điện và

được kí hiệu là pI. Ở điểm này amino aicd có độ tan thấp nhất.

Có khoảng 26 amino acid nhận được khi thủy phân các protein với acid,

kiềm hoặc enzim. Tất cả có 170 amino acid được phát hiện trong thiên nhiên, hoặc

ở dạng tự do hay liên kết với các chất khác( trừ protein). Các amino acid được tìm

thấy trong các hệ tuần hoàn của động vật, như các chất trung gian trong q trình

chuyển hóa của các thành phần chất kháng sinh và trong thực vật. Một vài amino

acid có cấu hình D. Trừ một số trường hợp như β-alanin (NH2CH2CH2COOH) và

acid γ- aminobutyric (NH2CH2 CH2CH2COOH), các amino acid trong thiên nhiên

là các α –amino acid.2. Cấu trúc các amino acid

Amino acid: Các amino acid là các acid trong phân tử có chứa đồng thời

nhóm chức amino và nhóm chức acid. Phụ thuộc vào vị trí tương đối của nhóm

amino đối với nhóm carboxyl, các amino acid được chia thành α –amino acid, β –

amino acid, γ–amino acid, δ –amino acid.

Có 20 amino acid ( acid α –amino acide) thường gặp trong thiên nhiên, các amino

acid khác xuất hiện không phổ biến trong thiên nhiên. Các tế bào sử dụng các

aminoaacid này để tổng hợp các phân tử protein. Hai amino acid khác là

hdroxyprolin (có chủ yếu trong collagen) được tổng hợp từ prolin và cystin( có

trong phần lớn các protein) được tổng hợp từ cystein sau khi mạch poluamid đã

được tạo thành[3]. Ví dụ: Một

cách phân loại amino acid:

Amino acid được phân ra 3 nhóm:số5|Page

Amino acids thiết yếu (Essential amino acids)

Amino acids không thiết yếu (Nonessential amino acids)

Amino acids điều kiện (Conditional amino acids)

Amino acids thiết yếu: Các axit amin thiết yếu khơng thể được tạo ra bởi

cơ thể. Do đó, chúng phải đến từ thực phẩm. 9 amino acid thiết yếu là:

histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine,

threonine, tryptophan và valine.

 Amino acid không thiết yếu: Amino acid không thiết yếu có nghĩa là cơ

thể của chúng ta sản xuất một amino acid, ngay cả khi chúng ta khơng

nhận được nó từ thực phẩm chúng ta ăn.Các axit amin không thiết yếu

bao gồm: alanin, asparagin, acid aspartic và acid glutamic.

 Amino acid có điều kiện: Amino acid có điều kiện thường không cần

thiết, ngoại trừ thời gian bệnh tật và căng thẳng. Các amino acid có điều

kiện bao gồm: arginine, cysteine, glutamine, tyrosine, glycine, ornithine,

proline và serine.

 Một phân loại amino acid thêm phụ thuộc vào cấu trúc chuỗi bên, và các

chuyên gia nhận ra những loại như:

• Cysteine và Methionine (amino acid chứa lưu huỳnh)

• Asparagin, Serine, Threonine, và Glutamine (amino acid trung tính)

• Acid glutamic và acid aspartic (axit); và Arginine và Lysine (cơ bản)

• Leucine, Isoleucine, Glycine, Valine và Alanine (amino acid béo)

• Phenylalanine, Tryptophan và Tyrosine (amino Acid thơm). [1]Các protein thực phẩm bị thủy phân trong cơ thể thành các amino acids riêng

rẽ. Một vài amino acid được sử dụng để tổng hợp các protein cần thiết cho cơ thể,

một vài bị phân cắt tiếp để cung cấp năng lượng cho cơ thể và một vài amino acid

được sử dụng làm nguyên liệu đầu cho sự tổng hợp các hợp chất khác protein mà

cơ thể cần như adrenalin, thyroxin, và melanin.

2.1 Phân loại và gọi tên các amino acid

Các amino acid thường được gọi tên bằng các danh pháp thông thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phân giải hỗn hợp racemic các amino acid 43

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×