Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C cu t chc b mỏy, chc nng v nhim v ca cụng ty i Hựng

C cu t chc b mỏy, chc nng v nhim v ca cụng ty i Hựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách

tốt nhất và thuận lợi nhất.

Trong những năm tiếp theo i Hựng vẫn luôn giữ vững

vị trí trờn th trng bằng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, trở

thành nhà nhp khu v phõn phi c quyền của hãng Orient. Doanh

thu lên đến hàng chục tỷ đồng .

Như vậy qua 10 năm tồn tại và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu không

ngừng của ban giám đốc cũng như tồn bộ nhân viên trong cơng ty, Đại Hùng

đã đạt được những thành công nhất định trờn th trng.

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của c«ng ty TNHH Thương

Mại Đại Hùng

GIÁM

ĐỐCPHĨ

GIÁM

ĐỐCPhòng

XNKPhòng

kinh

doanhPHĨ

GIÁM

ĐỐCPhòng

kiểm tra

CLSPPhòng tài

chính kế

tốnPhòng

nhân sựPhòng kế

hoạchChức năng của các phòng ban và các đơn vị thành viên:

* Giám đốc:

- Là người điều hành, phụ trách chung mọi hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty.

- Là người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty trước Tổng cơng ty, trước pháp luật và các chủ thể

khác có liên quan.

* Các phó giám đốc:

- Họ tham mưu cho giám đốc về sản xuất kinh doanh.

14- Theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tham mưu kí kết hợp đồng khi giám đốc uỷ quyền và chịu trách

nhiệm trước giám đốc.

* Phòng xuất nhập khẩu:

- Trách nhiệm:

+ Điều tra, nghiên cứu thị trường, kết hợp với năng lực sản xuất của

công ty để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Đề xuất, lập phương án kinh doanh, tính tốn hiệu quả của mỗi

thương vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, trình lãnh đạo cơng ty phê duyệt trước

khi quản lý và thực hiện công tác xuất nhập khẩu của công ty.

+ Theo dõi tổng hợp báo cáo lãnh đạo công ty và cấp trên về kết quả

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty hàng tháng , quý , năm.- Chức năng:

+ Giao dịch với các đối tác, khách hàng

+ Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế.

+ Làm thủ tục xuất nhập khẩu.

* Phòng tài chính kế tốn:

- Tổ chức tồn bộ cơng tác hạch tốn trong cơng ty.

- Lập các báo cáo tài chính theo định kỳ, theo đúng qui định của Nhà nước.

- Cung cấp thơng tin kinh tế tài chính của công ty.

- Hướng dẫn công tác đối với các đơn vị trực thuộc.

* Phòng kinh doanh :

- Chức năng :

+ Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.

+ Thiết lập, giao dịch trực tiếp với khách hàng, hệ thống nhà phân phối

+ Thực hiện hoạt động bán hàng mang lại doanh thu cho doanh nghiệp.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất, phân phối

nhằm mang đến dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.

- Nhiệm vụ :

+ Tổ chức thực hiện bán các sản phẩm của công ty theo đúng quy định.

15+ Đôn đốc, hỗ trợ thúc đẩy bán hàng đối với các đại lý của công ty.

+ Tiếp khách hàng, phân tích thị trường, tìm thị trường, khách hàng cho

cơng ty. Đảm bảo nguồn hàng ổn định, lên kế hoạch, theo dõi sản xuất.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng cho cơng ty.

* Phòng kế hoạch :

- Chức năng: tham mưu, giúp đỡ trong quản lý, điều hành công việc

thuộc lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, ứng dụng thông tin.

- Nhiệm vụ :

+ Nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn và

ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kinh doanh hàng quý hàng năm của công ty.

+ Tham mưu cho giám đốc công ty giao chỉ tiêu kinh doanh cho các

đơn vị trực thuộc công ty, theo dõi, thúc đẩy, thực hiện tiến độ kế hoạch.

+ Tổng hợp, phân tích lập báo cáo tình hình hoạt động, tình hình kinh

doanh hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của cấp trên.

+ Thu thập phân tích, tổng hợp thơng tin thị trường, xây dựng và triển

khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, quảng cáo của cơng ty.

* Phòng nhân sự :

- Tham mưu cho ban giám đốc về việc tuyển dụng, đào tạo, ra các

quyết định về nhân sự và phân công lao động hợp lý.

- Có trách nhiệm quản lý nhân sự, theo dõi ngày cơng làm việc, bố trí

điều động lao ng.

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Đại Hùng

Đại Hùng là công ty TNHH thương mại chuyên nhập khẩu và phân

phối các sản phẩm linh kiện máy tính bao gồm :

Nhµ nhập khẩu độc quyền sản phẩm của Orient.Nhà phân phối chính thức vỏ và nguồn máy tính của hãngOrient.

T vÊn c«ng nghƯ th«ng tinNhà phân phối sản phẩm máy tính của Compag, IBM…16Với các lĩnh vực kinh doanh trên Đại Hùng luôn mong muốn trở thành

một công ty phát triển hùng mạnh, bằng nỗ lực, kỹ thuật và cơng nghệ góp

phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện

phát triển đầy đủ nhất về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong

phú về tinh thần.

2. Nguồn lực của cơng ty Đại Hùng

* Tình hình tài chính

Tình hình tài chính của cơng ty kể từ lúc mới thành lập cho đến nay

nhìn chung là phát triển khá ổn định. Cơng ty có khả năng quay vòng vốn

nhanh, tận dụng được các cơ hội kinh doanh, phát triển sản phẩm và đã biết

xây dựng cho mình kế hoạch để đảm bảo được đồng vốn của mình. Từ nguồn

vốn pháp định ban đầu là 2 tỷ với tỷ lệ vốn vay là 30% và vốn góp là 70%.

Hình 1: Nguồn vốn của cơng ty lúc mới hình thành

Error! Objects cannot be created from editing field codes.

(Nguồn: báo cáo của công ty Đại Hùng)

Với sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường của ban lãnh

đạo, với đội ngũ kỹ sư năng động và trình độ chun mơn cao, nguồn vốn của

công ty đã được khai thác triệt để và tăng dần qua các năm. Từ số vốn ban đầu là

2 tỷ đồng qua ba năm đầu số vốn đó đã tăng lên 6 tỷ mà trong đó nguồn vốn do

lợi nhuận giữ lại đang ngày càng tăng trong tổng cơ cấu vốn của doanh nghiệp,

đến cuối năm 2002 lợi nhuận giữ lại chiếm 20% cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Điều đó cho thấy tình hình kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và khả

năng tài chính đã được đảm bảo hơn rất nhiều.

Sau qua trình phát triển của mình như đã nói ở trên thì nguồn vốn của

công ty đã tăng nhanh và được thể hiện ở hình bên dưới với số lượng vốn vay

giảm xuống còn 12% trên tổng nguồn vốn của cơng ty, lợi nhuận giữ lại trong

tổng vốn của công ty đã là 20%, và vốn góp là 68%. Điều này thể hiện sự phát

triển rất lớn của công ty, dưới sự lãnh đạo nhạy bén của ban Giám đốc.

17Hình 2 : Nguồn vốn hiện tại của công ty

Error! Objects cannot be created from editing field codes.(Nguồn: Báocáo của công ty Đại Hùng)

* Nguồn nhân lực của công ty Đại Hùng :

Bên cạnh vốn và cơng nghệ thì nguồn nhân lực cũng là một yếu tố rất

quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tính đến nay, sau 10 năm hoạt

động, với bí quyết là tinh thần và trọng dụng nhân tài, coi nhân tài là nhân tố

quan trọng nhất tạo nên thành cơng cho cơng ty. Chính vì thế, cơng ty TNHH

Thương Mại Đại Hùng đã liên tục phát triển, và đã được công nhận trên thị

trường cũng như khách hàng. Để làm được điều này Đại Hùng đã có một bộ

máy quản trị nhân sự rất chặt chẽ.

Bảng1: Bảng thống kê đội ngũ nhân viên qua các năm

Nguồn: báo cáo của công ty Đại Hùng

Hạng mụcQuân số

TS, PTS

Thạc sĩ

Đại học

CĐ, PTTH1999

12

2

0

5

52001

56

4

1

12

392003

75

6

2

25

422004

100

6

4

50

422005

116

8

5

60

432006

165

10

5

65

852007

185

10

6

83

862008

190

10

8

100

72Qua số liệu ở bảng ta thấy, đội ngũ nhân viên tăng rất nhanh. Ban đầu

năm 1999 chỉ có 12 thành viên nhưng tính đến hết năm 2008 thì đã là 190

người, trong đó tăng nhanh từ năm 2003 là 75 người đến 2004 là 100 người

(tăng 25 người ) năm 2005 so với năm 2004 tăng 16 người , năm 2006 so với

năm 2005 tăng 49 người.

Bảng 2: Cơ cấu nhân sự theo giới tính của cơng ty Đại Hùng

Chỉ tiêu

Tổng số nhân viên

Nam

NữSố lượng (người)

190

138

5218Tỉ lệ (%)

100

72

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C cu t chc b mỏy, chc nng v nhim v ca cụng ty i Hựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×