Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

khách hàng.hiện nay công ty cổ phần t vấn thiết kế xây dng đang cộng tác với nhiêu khách hàng trong ngành xây dung

và giao thông vận tải ,bao gồm xây dung cầu đờng ,đê

đập ,nhà dân dụng ,nhà cao tầng

Công ty cổ phần t vấn thiết kế xây dựng với vốn điều

lệ 1.380.000.000 đồng ( một tỷ ba trăm tám mơi triệu

đồng).

Công ty ó tham gia thi công xây dng các hng mc

ng giao thông sa cha cu v thi công cu dn, các d án

ci to v nâng cp quc l, d án thu lợi ln. c bit, công

ty đã đầu tư hàng loạt m¸y mãc thiết bị, tạo ra một bước đột

ph¸ thật sự về kỹ thuật và công ngh

* Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển của

công ty qua cácnăm2006,2007,2008

Số liệu về tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhĐơn vị tính :VNĐTT Chỉ tiêu

1NămSốDoanh thu BH và 012006

2.022.981.2007

6.473.541.2008

9.030.590.6813792232.022.981.6.473.541.9.030.590.CCDV

2Các khoản giảm 023trừ

Doanh thu thuần 10

SV: Phan Thị Hạnh6K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

về

BH681

4

5CCDV(10=01-02)

Giá vốn bán hàng2231.881.372.6.020.393.48.36.967.4Lợi nhuận gộp BH 20963

141.608.82

453.147.830

643.622.7189779331.056.54.214.32868.436.11)

Doanhthuhoạt 21động tài chính

737911và CCDV(20=106Trờng CĐCN _KT CN764Chi phí tài chính 22

-Trong98527.953.139.252.18056.125.4799032.786.15448.452.965112.643.29157.036.1484121.312.29355.466.74498.898.1527581.930.756260.688.77365.746.343212.437.9801

64.327.7607

87.642.090khác 4069.492.776196.361.01278.104.25190.805.061

551.827.757

777.002.41882đó:chi 23phí lãi vay25.430.7

218Chi phí bán hàng249Chi phí quản lý 251doanh nghiệp

Lợi

nhuận

từ 300HĐKD(30=20+21-122-24-25)

Thu nhập khác311

1Chi phí khác2

1Lợi3

1(40=31-32)

Tổng lợi nhuận 504kế toán trớc thuếnhuậnSV: Phan Thị Hạnh23.400.0007K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

(50=30+40)

1 Chi

phí

thuế 51 53.425.419

5

1TNDN hiện hành

Chi phí thuế thu 526nhập1nghiệp hoãn lại

Lợi nhuận sau 607Thuế1(60=50-51-52)

Lãi cơ bản trên 708cổ phiếuTrờng CĐCN _KT CN154.511.77217.560.6725137.379.64397.315.98559.441.73967doanhTNDN1.1.1.Mục tiêu và chiến lợc kinh doanh

-Mục tiêu:

Mục tiêu của công ty là xây dựng một tổ chức kinh tế

vững mạnh, tạo thế phát triển ổn định lâu dài, góp phần

thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc,

cùng với các đơn vị khác đa nền kinh tế Tỉnh nhà hội nhập

và ngang tầm với cả nớc

-Chiến lợc kinh doanh:

Chiến lợc của công ty là phát huy nội lực tận dụng những

tiềm năng sẵn có,về nguồn lao động,khẳ năng và trình độ

mà mỗi công nhân viên đợc trang bị ngay từ ban đầu,đồng

thời với bộ máy làm việc ,dội ngũ cán bộ có trình độ và kinh

nghiệmphối hợp với đội ngũ công nhân hăng say và yêunghề ở công ty đã đơc phát huy. Không nhng phát huy nội

lực mà còn tận dụng ngoại lực, sẵn sàng hợp tác với tất cả các

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc, nhằm đặt mục tiêu

phát triển ở vị trí trung tâm

SV: Phan Thị Hạnh8K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

1.1.2 .Năng lực tài chính và máy móc thiết bị

* Năng lực tài chính:

Tổng tài sản có: 7.380.000.000

Vốn lu động:4.000.000.0001.2. Đặc diểm tổ chc quản lý và quy trình công nghệ

sản xuất

1.2.1 .Chức năng nhiệm vụ của công ty

Nh đã nêu ở trên Công ty cổ phần t vấn thiết kế xây

dựng giao thông Miền Tây là t vấn thiết kế và xây dựng các

công trình nên Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau:

*Chức năng:

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất

thuỷ văn.

- Lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và nông

thôn.

- T vấn đầu t, thiết kế các công trình dân dụng, công

nghiệp.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế và tổng dự án công trình

xây dựng, dân dụng.

- T vấn thầu, giám sát kỹ thuật thi công các công trình

xây dựng.

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp,

giao thông, thuỷ lợi vừa và nhỏ.

- T vấn quản lý dự án đầu t xây dựng.

- Kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng.

-cho thuê máy móc thiết bị ,nhà xởng phơng tiện vận

tải

SV: Phan Thị Hạnh9K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

*Nhiệm vụ:Trờng CĐCN _KT CN- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho ngời lao động.

- Nộp các khoản thuế đầy đủ cho Nhà nớc.

- Đảm bảo công trình đúng tiến độ, chất lợng theo

hợp đồng

Ngoi các nhim v bt buc phi thc hin Công ty cũng

t t ra cho mỡnh các nhiệm vụ. Để dảm bảo hoàn thành tốt kế

hoạch đặt ra như:

Nghiên cứu nhu cầu khả năng của thị trường v nghnh t vn

thit k cỏc cụng trình xây dng . Tổ chức hoạt động sản xuất

kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký, thực hiện đúng hợp

đồng đã kí kt vi cỏc n v kinh t khác.

1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuât kinh doanh

Sơ đồ sản xuất sản phẩm xây lắpChỉ định

thầu,

đấu thầulập HS thanh

toánKý kết

hợp đồngPhòng kế

hoạch

Lập kếNghiêm thu

và bàn giaoThiết kế

Thi côngDiễn giải :

Bớc 1 : Chỉ định đấu thầu là lúc chỉ địnhnhận côngtrình xây dựng

Bớc 2 : Ký kết hợp đồng là công tác chuẩn bị hồ sơ ký kếtSV: Phan Thị Hạnh10K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

thoả thuậnTrờng CĐCN _KT CNBớc 3 : Phònh kế hoạch lập kế hoạch là lúc lên kế hoạch , thc

hiện

Bớc 4 : Thiết kế thi công là giai đoạn thực hiện công việc đã

lập

Bớc 5 : Nghiệm thu và bàn giao là lúc công trình đã xây

dựng xong , nghiệm thu nếu đảm bảo mội tiêu chuẩn nh dã

ký kết thì lúc đó sẽ bàn giao công trình

Bớc 6 : Lập hồ sơ thanh toán : lúc bàn giao công trình , thì

làm hồ sơ thanh toán và nhậ tiền về

1.2.3 Cơ cấu tổ chức,quản lý của công ty

Sơ đồ 2:Sơ đồ cơ

cấu

tổhội

chức

bộ máy quản lý của

Chủ

tịch

đồng

quản trị kiêm giám đốcCông ty cổ phần t vấn thiết

kế xây dựng công trình

công ty

giao thông Miền TâyPhó giám đốc

Hành chínhPhòng

kế

hoạchPhòng

hành

chínhPhó giám đốc

Kỹ thuậtPhòng

kế

toánPhòng

thiết

kếđội thi

côngSố

1SV: Phan Thị Hạnh11Phòng

kỷ

thuậtđội thi

công

số2đội thi

công số

3K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái NguyênTrờng CĐCN _KT CNQuan hệ chức năng

Quan hệ phối hợp

1.3 Công tác tổ chức kế toán ở công ty Cổ phần t

vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

1.3.1

Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty

Để cho phù hợp với đặc điểm và thực trạng của Công ty,

hiện nay phòng Kế toán đang áp dụng hình thức sổ Kế toán

là "Chứng từ ghi sổ".

Hình thức này đợc thể hiện bằng sơ đồ sau:

Sơ đồ 3 : Trình tự kế toán theo hình thức chứng từ

ghi sổSV: Phan Thị Hạnh12K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái NguyênTrờng CĐCN _KT CNChứng từ gốc

Bảng tập

hợp chứng từSổ quỹSổ đăng

ký chứng từ

ghi sổSổ, thẻ

KT chi

tiếtChứng từ ghi

sổ

Bảng

tổng hợp

chi tiếtSổ cáiBảng cân

đối số phát

sinh

Báo cáo tài

chínhGhi chú::

:Ghi cuối thángĐối chiếu, kiểm tra.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ

phần t vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần t vấn thiết kế

xây dựng giao thông Miền Tây đợc tổ chức theo hình thức

tập trung, mọi công việc kế toán đợc thực hiện tại phòng kế

toán của Công ty, chính sự tập trung của công tác kế toán

nên việc xử lý và cung cấp thông tin đợc kiểm tra đánh giá

kịp thời.

Sơ đồ 4: Sơ đồ bộ máy kế toán

SV: Phan Thị Hạnh13K1A kế toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x