Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vậy, tổng trở lực cần khắc phục :

Vậy, tổng trở lực cần khắc phục :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá HọcBảng phụ lục :

STT Tên chi tiếtKý hiệuĐơn vịKích thước1Chiều dài thùngLtM122Đường kính trongDtM293Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hố Học3Thể tích thùngVtm337,684Bề dày thùngδm0,025Góc nghiêng của thùngϕđộ36Vòng quay của thùngntvg/ph1,987Khoảng cách trụcawmm10948Đường kính đỉnh răngda1mm120da2mm2250df1mm52,5df2mm2182,59

10Đường kính đáy răng11

12Chiều rộng vành răngbwmm492,313Đường kính vành đaiDvm2,314Bề rộng vành đaibvm0,215Khoảng cách hai vành Ld

đaim7,03216Chọn bề rộng vành đaiBcm3517Góc nghiêng của thùngαđộ2.518Phản lực con lănTN78310,419Tải trọng trên một vành Q’

đaiN135637,694Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá Học20Bề dày vành đaiHcm13,4621Bề rộng con lăn đỡBcm3822Đường kính con lăn đỡdccm6523Bán kính trong vành R

đaicm11524Bán kính con lăn đỡRcm32,525Chọn chiều dài tiếp xúc Lcm5026Diện tích ghi lòFm22,0727Cơng st của quạtNKW62,0928Đường kính trong của D

ốngm0,9395Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hố HọcKẾT LUẬN

Trên đây là tồn bộ phần trình bày của em về Đồ án : “Tính tốn và thiết kế

hệ thống thùng quay làm việc xuôi chiều để sấy đậu tương ”

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Xuân Cảnh đã giao đề tài

này cho em và tận tình giúp đỡ trong suốt quá trình làm bài.

Trong thời gian làm bài do hạn chế về kiến thức và tài liệu tham khảo nên

không tránh khỏi sai sót .Kính mong nhận được sự đóng góp và sửa chữa của

q thầy cơ.

Em xin chân thành cảm ơn !

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

96Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá Học……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………97Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá Học……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hà Nội , ngày 25 tháng 5 năm 2017

Sinh viên thực hiện :Lê Anh TuấnTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Sổ tay q trình thiết bị trong cơng nghệ hóa chất tập 1; Tác giả Nguyễn

Bin; NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội.

[2]. Sổ tay quá trình thiết bị trong cơng nghệ hóa chất tập 1; Tác giả Nguyễn

Bin; NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội.

[3]. Quá trình sấy kĩ thuật nông sản thực phẩm; Tác giả Nguyễn Văn May.

[4]. Tính tốn và thiết kế hệ thống sấy; Tác giả Trần Văn Phú; NXB Giáo

Dục.

[5]. Quá trình và thiết bị trong cơng nghệ hóa chất và thực phẩm tập 3; Tác

giả Nguyễn Bin.

[6]. Quá trình và thiết bị trong cơng nghệ hóa chất và thực phẩm tập 4; Tác

giả Nguyễn Bin.

[7]. Tính tốn và thiết kế hệ thống sấy; Tác giả Trần Văn Phú; NXB Giáo

Dục.

98Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hố Học[8]. Tính tốn hệ thống dẫn động cơ khí tập 1; Tác giả Trịnh Chất – Lê Văn

Uyển; NXB Giáo Dục.

[9]. Bơm – Máy nén – Quạt; TS Lê Xn Hòa – ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường ĐHSPKT TP HCM.

[10]. Lò cơng nghiệp; Phạm Văn Trí và các tác giả.

[11]. Kỹ thuật sấy; Tác giả Hoàng Văn Chước; NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật

Hà Nội.

[12].Cơ sở thiết kế máy hóa chất; Tác giả Hồ Lê Viên; NXB Đại học Bách

Khoa Hà Nội.99Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hố HọcMỤC LỤC

CHƯƠNG II: TÍNH TỐN Q TRÌNH ĐỐT THAN.........................................................19

2.1.Các thông số ban đầu:....................................................................................................19

2.1.1. Thiết bị sấy:............................................................................................................19

Máy sấy thùng quay.........................................................................................................19

Phương thức sấy: xuôi chiều............................................................................................19

2.1.2. Tác nhân sấy : khói lò............................................................................................19

2.1.3. Vật liệu sấy : đậu tương.........................................................................................19

2.1.4. Điều kiện mơi trường.............................................................................................19

2.2. Trạng thái khơng khí trước khi vào lò đốt....................................................................19

2.3. Tính tốn các thơng số của nhiên liệu...........................................................................21

2.3.1. Thành phần của than..............................................................................................21

2.3.2. Nhiệt dung riêng của than đá.....................................................................................21

2.3.3.Nhiệt trị của than.....................................................................................................22

2.3.4. Lượng khơng khí khơ lý thuyết để đốt cháy 1 kg than..........................................22

2.3.5. Hệ số khơng khí thừa sau q trình hồ trộn.........................................................23

2.3.5.1. Nhiệt lượng vào buồng đốt khi đốt 1kg than..................................................23

a. Nhiệt lượng do than mang vào :...........................................................................24

b. Nhiệt lượng do khơng khí mang vào :.................................................................24

2.3.5.2. Nhiệt lượng ra khỏi buồng đốt và buồng trộn.................................................25

a. Nhiệt do xỉ mang ra :............................................................................................25

b. Nhiệt lượng do khói mang ra :.............................................................................26

c. Nhiệt lượng mất mát :..........................................................................................28

2.4. Trạng thái của khói trước khi vào thùng sấy.............................................................30

2.4.1. Nhiệt độ của khói : t1 = 115ºC...........................................................................30

2.4.2. Hàm ẩm của khói...............................................................................................30

2.4.3. Hàm nhiệt của khói................................................................................................31

2.4.4. Độ ẩm.....................................................................................................................31

Hàm nhiệt : I1 = 163,95 ( kJ/kg kkk........................................................................................32

CHƯƠNG III: TÍNH TỐN THIẾT BỊ..................................................................................33

3.1 . Cân bằng vật liệu.........................................................................................................33

3.1.1. Lượng ẩm bay hơi..................................................................................................33

3.1.2. Lượng vật liệu ra khỏi thùng sấy..........................................................................33

3.2.2.Chiều dài đường kính và bề dày thùng...................................................................34

a. Chiều dài thùng :.................................................................................................34

b. Đường kính thùng :.............................................................................................35

c. Chiều dày thân thùng :.........................................................................................35

100Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá Học3.2.3. Thời gian lưu vật liệu trong thùng.................................................................35

3.2.4. Số vòng quay của thùng.........................................................................................36

3.2.5. Công suất cần thiết để quay thùng.........................................................................37

3.2.6. Cấu tạo thân thùng.................................................................................................38

3.2.7. Đường kính thùng..................................................................................................38

3.2.7.1. Đường kính trong : Dt = 2 m..........................................................................38

3.2.7.2. Đường kính ngồi.......................................................................................38

3.3. Q trình sấy lý thuyết..................................................................................................39

3.3.1. Trạng thái của khói ra khỏi thùng sấy....................................................................39

3.3.1.1. Nhiệt độ : t2 = 46o..........................................................................................39

3.3.1.2. Hàm nhiệt :......................................................................................................39

3.3.1.3. Hàm ẩm :........................................................................................................39

3.3.1.4. Độ ẩm :...........................................................................................................39

3.3.2. Cân bằng nhiệt lượng của quá trình sấy................................................................40

3.4. Quá trình sấy thực tế.....................................................................................................41

3.4.1. Nhiệt tổn thất ra môi trường.................................................................................41

3.4.1.1. Xác định hệ số truyền nhiệt K........................................................................41

a. Xác định α1..........................................................................................................42

b. Xác định α1’’.......................................................................................................46

b. Xác định α2..........................................................................................................47

3.4.1.2. Diện tích xung quanh thùng sấy......................................................................51

3.4.1.3. Hiệu số nhiệt độ trung bình.............................................................................51

3.4.2. Tổn thất do cát mang ra khỏi thùng sấy.................................................................52

3.4.3. Xác định giá trị ∆...................................................................................................53

3.4.4. Trạng thái của khói ra khỏi thùng sấy....................................................................54

3.4.4.1. Nhiệt độ : t2 = 46oC.......................................................................................54

3.4.4.2. Hàm ẩm...........................................................................................................54

3.4.4.3. Độ ẩm..............................................................................................................55

3.4.4.4. Hàm nhiệt........................................................................................................55

3.4.5. Lượng khói cần thiết để bốc hơi 1 kg ẩm..............................................................55

3.4.6. Lượng than cần thiết cho quá trình........................................................................55

3.4.7. Lượng nhiệt vào thùng sấy.....................................................................................56

3.4.7.1. Lượng nhiệt do cát mang vào.........................................................................56

3.4.7.2. Nhiệt lượng do khói mang vào.......................................................................57

3.4.7.3. Kiểm tra lượng nhiệt mất mát ra môi trường..................................................57

3.4.8. Lượng nhiệt cần cung cấp cho thùng sấy...................................................................57

CHƯƠNG IV : TÍNH TỐN CƠ KHÍ....................................................................................58

4.1. Tính tốn hệ thống dẫn động........................................................................................58

4.2. Tính tốn động học hệ thống dẫn động cơ khí..........................................................59

101Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hoá Học4.2.1. Xác định tỷ số truyền của hệ thống dẫn động....................................................59

4.2.2. Phân tỷ số truyền của hệ dẫn động.....................................................................59

4.2.3. Số vòng quay của bánh răng chủ động..............................................................60

4.2.4. Công suất trên trục bánh răng chủ động............................................................60

4.2.5. Momen quay trên trục của bánh răng chủ động.................................................60

4.3.2.1. Ứng suất tiếp xúc........................................................................................61

4.3.2.2. Ứng suất uốn...............................................................................................62

4.3.2.3. Ứng suất quá tải cho phép...........................................................................63

4.3.3. Các thông số cơ bản của bộ truyền....................................................................63

4.3.3.1. Khoảng cách trục........................................................................................63

b. Các thơng số ăn khớp...........................................................................................64

c. Đường kính răng..................................................................................................65

4.3.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc...............................................................66

4.3.5. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn......................................................................70

4.3.6. Kiểm nghiệm răng về quá tải.............................................................................73

a. Ứng suất tiếp xúc cực đại.....................................................................................73

b. Ứng suất uốn cực đại...........................................................................................73

4.3.7. Các thơng số kích thước của bộ truyền bánh răng trụ.......................................73

4.4. Kiểm tra độ bền thân thùng...........................................................................................74

4.4.1. Trọng lượng của vật liệu trong thùng.....................................................................74

4.4.2. Trọng lượng thùng rỗng.........................................................................................74

4.4.3. Trọng lượng bánh răng vòng..................................................................................75

4.4.4. Trọng lượng cánh xới.............................................................................................76

4.4.5. Trọng lượng vành đai.............................................................................................76

4.4.6. Khoảng cách hai vành đai......................................................................................77

4.4.7. Tải trọng trên một đơn vị chiều dài thùng không kể bánh răng vòng....................77

4.4.8. Momen uốn do tải trọng này gây ra.......................................................................77

4.4.9. Momen uốn do bánh răng vòng gây ra..................................................................78

4.4.10. Momen chống uốn...............................................................................................78

4.4.11. Ứng suất thân thùng.............................................................................................78

4.5. Tính tốn vành đai........................................................................................................79

4.5.1. Tải trọng trên một vành đai....................................................................................79

4.5.2. Phản lực của con lăn..............................................................................................79

4.5.3. Bề rộng của vành đai..............................................................................................79

4.5.4. Bề dày của vành đai...............................................................................................80

4.5.5. Momen uốn............................................................................................................80

4.5.6. Momen chống uốn.................................................................................................81

4.5.7.Các thông số của vành đai :....................................................................................81

4.6.Tính tốn con lăn đỡ......................................................................................................82

102Trường : ĐHCN Hà NộiKhoa : CN Hố Học4.6.1. Đường kính của con lăn :.......................................................................................82

Chọn sơ bộ đường kính con lăn đỡ theo cơng thức:....................................................82

4.6.2. Bề rộng của con lăn :.............................................................................................82

4.6.3. Ứng suất tiếp xúc :.................................................................................................83

4.6.4. Các thơng số của con lăn đỡ..................................................................................83

4.7.Tính tốn con lăn chặn...................................................................................................84

4.7.1. Lực lớn nhất tác dụng lên con lăn chặn.................................................................84

4.7.2. Xác định bán kính con lăn chặn.............................................................................84

4.7.3. Kiểm tra độ bền của con lăn chặn..........................................................................85

4.7.4. Các thông số của con lăn chặn...............................................................................86

CHƯƠNG V: TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ...........................................................................86

5.1. Tính tốn buồng đốt :....................................................................................................86

5.1.1.Diện tích bề mặt ghi lò:...........................................................................................87

5.1.2. Thể tích buồng đốt.................................................................................................87

5.1.3. Chiều cao của buồng đốt........................................................................................88

5.1.4. Số ghi lò.................................................................................................................88

5.2. Tính tốn và chọn quạt..................................................................................................89

5.2.1. Năng suất quạt........................................................................................................89

5.2.2. Cơng suất của quạt.................................................................................................89

Vậy, tổng trở lực cần khắc phục :............................................................................................92

Bảng phụ lục :..........................................................................................................................93

KẾT LUẬN..........................................................................................................96

MỤC LỤC.........................................................................................................100103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vậy, tổng trở lực cần khắc phục :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×