Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Hãm ngược bằng cách đưa điện trở phụ lớn vào mạch rôto:

a) Hãm ngược bằng cách đưa điện trở phụ lớn vào mạch rôto:

Tải bản đầy đủ - 0trang

0A

MSXR2fVới:s≈R2+

R

2

f

>d

â

y;

XĐ

Kn

m0

ĐK

(2)- D

và 1f Mth

G0

H

T

Sb)H

ì

n

h

2

3

6

:

i(2-87)3

U

2k

h

i2

ωH

T

S0X

nm~bn

g

c

á

c

hĐK

stato động cơ ĐK

Đặc tính HTS đảo 2

R2f>đảo2trongb

)

ự0

Bđnphaa)a

)

S

ơ30

ựơđA

R2f> C

Mn

HNDHình

237:

a)đồ

nối

dây

ĐK

khi

hãm

ngược

vớiR2f>

.at

o:Trang 73

b)H

ã

m

n

g

ưc

bn

g

c

á

c

h

đo

c

h

iu

tt

r

ưn

g

s

tĐộng cơ đang làm việc ở điểm A, ta đổi chiều từ trường stato

(đảo 2 trong 3 pha stato động cơ, hay đảo thứ tạ pha điện áp stato),

hình 2-38.

Khi đảo chiều vì dòng đảo chiều lớn nên phải thêm điện trở phụTrang 74a) Hãm động năng kích từ độc lập (HĐN KTĐL):2.4.4.3.Hãm động năng động cơ ĐK:~Có hai trường hợp hãm động năng động cơ ĐK:

vào để hạn chế khơng q dòng cho phép I đch ≤ Icp, nên động cơ sẽ

chuyển sang điểm B, C và sẽ làm việc xác lập ở D nếu phụ tải ma

sát, còn nếu là phụ tảI thế năng thì động cơ sẽ làm việc xác lập ở

điểm E. Đoạn BC là đoạn hãm ngược, lúc này dòng hãm và mơmen

hãm của

'

'

2

R+R

3U

động cơ.KRđch+

-HU1cF

Mh+e2+ ++

RĐKi2MSX

Với:sth ≈

s=2Xnmω0 − ω

ω02f; Mth ≈ 1f

;

2(−ω0 )Xnm>l

BĐK

R2f

a)R2fF

a)(2-89)~MSX(2-88)(1)

ự0AHN

C M’c

Mh.bđ0

Db)Hình 2-39: a)Sơ đồ nối dây ĐK khi

HĐN KTĐL

Động cơ đang làm việc với lưới điện (điểm A), khi cắt stato

động cơ ĐK ra khỏi lưới điện và đóng vào nguồn một chiều (U1c)

độc lập như sơ đồ hình 2-39a.

Do động năng tích lũy trong động cơ, cho nên động cơ vẫn

quay và nó làm việc như một máy phát cực ẩn có tốc độ và tần số

thay đổi, và phụ tải của nó là điện trở mạch rơto.-ự0

b)Hình 2-38:

a) Sơ đồ nối dây ĐK khi Hãm

ngược bằng cách

đảo 2 trong 3 phaKhi cắt stato khỏi nguồn xoay chiều rồi đóng vào nguồn một

chiều thì dòng một chiều này sẽ sinh ra một từ trường đứng yên ệ so

với stato như hình 2-39b. Rơto động cơ do qn tính vẫn quay theo

chiều cũ nên các thanh dẫn rôto sẽ cắt từ trường đứng yên, do đó

xuất

hiện trong chúng một sức điện động e2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Hãm ngược bằng cách đưa điện trở phụ lớn vào mạch rôto:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×