Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HS LỚP 5A GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HS LỚP 5A GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm: "Một số giải pháp hướng dẫn HS lớp 5A giải tốn về tỉ số phần trăm"

________________________________________________________________________________

2

6

20

60

60

Ví dụ : ;

;

;

;….. đều là tỉ số , trong đó tỉ số

có mẫu số là

5

10

50

100

100100 nên ta gọi60

là tỉ số phần trăm. Như vậy, để viết tỉ số thành tỉ số phần trăm thì

100điều kiện cần và đủ ở đây là phải làm xuất hiện mẫu số là 100 (chia cho 100).

- Người ta quy ước cách viết tỉ số phần trăm như sau :60

viết “60” thêm kí hiệu

100phần trăm “ %” ( phần một trăm) vào bên phải thành “60%”, đọc là “ sáu mươi phần

trăm” và cũng có thể viết ngược 60% thành phân số thập phân60

.

100- Một số tỉ số (phân số) khác viết được thành tỉ số phần trăm:

Ví dụ: Viết phân số2

thành phân số có mẫu số là 100 rồi chuyển thành tỉ số

5phần trăm:

2 40

=

5 100=>40

= 40%

100* Lưu ý: Trong thực tế, không phải tỉ số nào cũng dễ dàng viết thành tỉ số phần

trăm như tỉ số2

( đều nhân cả tử số và mẫu số với 20 ), mà có nhiều trường hợp khi

5viết thành tỉ số phần trăm của hai số ta phải theo quy tắc như ở sách giáo khoa toán 5

trang 75 (tìm thương của hai số, nhân thương đó với 100 rồi viết kí hiệu % bên phải

tích vừa tìm được ) và tỉ số phần trăm đó chỉ có giá trị tương đối.

Ví dụ: Tính tỉ số phần trăm của hai số 19 và 30:

19 : 30 = 0,6333....= 63,33%

3.2. Việc giải một bài tốn có lời văn ở bậc tiểu học đều phải theo các quy trình cụ

thể, và đối với việc giải bài toán về tỉ số phần trăm thì quy trình này càng trở nên

thiết thực hơn trong khi làm tốn. Chính vì vậy mà khi dạy về giải tốn về tỉ số phần

trăm, tơi yêu cầu HS thực hiện tuần tự 3 bước. Cụ thể đó là:

________________________________________________________________________________

8

Người thực hiện : Trần Thị Thanh Hậu - GV Trường Tiểu học Hồng Văn Thụ9Nữ

Cả

lớp101112131415161718Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HƯỚNG DẪN HS LỚP 5A GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×