Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Thiết kế dây chuyền may

6 Thiết kế dây chuyền may

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65Khoa Công Nghệ May & TKTTLà nẹp che

May lộn nẹp đỡ

Diễu xq nẹp đỡ

Là nẹp đỡ

May ghim nẹp đỡ với bên chốt khóa

May lộn cổ

Là cổ

Quay túi ốp

Lộn, sửa túi ốp

Là túi ốp

Diễu miệng túi ốp

Dán túi vào thân

May ốp lót vào gấu với đường đã sang dấu

Dập ô zê

Luồn dây + gắn chốt

May chặn dây 2 đầu

May chắp cổ lót với cổ lần

May chặn giằng cổ (2)

May chặn giằng vai, gầm nách(4)

May lộn cửa tay lần với lót

May lộn gấu lần với lót

May chặn giằng đáp gấu trong (3)

Tra khóa với bên thân phải và sang dấu

Diễu khóa nẹp phải

Sang dấu cúc tại nẹp

Dập cúc nẹp(5)

Sang dấu thân trái

Dập cúc thân trái(5)

May gim nẹp che

Sang dấu thân phải để may nẹp

May nẹp che với thân trái

Lật lại và diễu nẹp che

VSCN2.6.3 Bảng phân công lao động

Tổng thời gian gia công sản phẩm : 10985(s)

Kế hoạch sản xuất:

X = 3137 SP/ 24 ngày

Số ca:

SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K96140

80

85

40

60

70

30

90x2

40x2

45x2

20x2

80x2

200

30x2

200

15x2

60

25x2

25x4

60x2

250

25x3

200

150

30

20x5

30

20x5

80

30

120

150

200Bàn là

Máy 1K

Máy 1K

Bàn là

Máy 1K

Máy 1K

Bàn là

Máy 1K

Kéo

Bàn là

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy dập cúc

Tay

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Máy 1K

Phấn

Máy dập cú

Tay+phấn

Máy dập cúc

Máy 1K

Tay+phấn

Máy 1K

Máy 1K

Tay +kéoTrường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTC=24 ngày x 1 ca= 24 ca

+ thời gian làm việc 1 ca: 9 giờ

+ Số ca làm việc trong 1 ngày : 1 ca

+ thời gian nghỉ giữa ca sản xuất: 1 giờ

Số lượng sản phẩm sản xuất một ca:

P= X/C=3137/24= 130,4 (sp)

Ước lượng công nhân là 30 người trên một chuyền

Nhịp dây chuyền:

N= Tsp/R

 R = Tsp/N = 10985/30=366,2(giây)

Trong đó: Tsp :tổng thời gian hồn thành sản phẩm.

Xác định số lượng lao động mỗi loại , từ đó biết được số lượng công cụ ,

thiết bị từng loại.

-Tổng thời gian gia công máy 1 kim (T1k=6385’’)

- Tổng thời gian gia công thủ công (TTC=3480’’)

- Tổng thời gian gia công bằng máy dập (Tdập=260’’)

- Tổng thời gian gia công bằng bàn là (TBL=860”)

N1K=6385/366,2= 17,5 (người)

NTC= 3480/266,2= 9,5 (người)

NBL= 860/366,2= 2,3 (người)

NDập= 260/366,2= 0,8 ( người)

- Xác định số lượng thiết bị các loại

Máy 1 kim

:18

Bàn là

:2

Kéo to

:3

Bàn thủ công

:4

Bàn là dự bị

:1

Máy 1 kim dự bị

:1

Máy dập

:1

- Bảng phân công lao động

Để phân công lao động cần căn cứ theo các điều sau:

- Căn cứ vào nhịp dây chuyền: R=366,2 (giây)

- Căn cứ vào thời gian thực hiện các nguyên công

- Điều kiện chênh lệch cho phép K=(0,9-1,15)R

-Rmin= 329,6” và Rmax=421,3”

- Tải trọng max = 115% và tải trọng min = 90 %

SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K962Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTT- Căn cứ vào khả năng chuyên mơn hóa của các yếu tố cơng nghệ sau:

+Cùng 1 loại thiết bị

+Cùng một bậc thợ

+Cùng 1 loại chỉ may

+ Cùng một loại chất liệu

+ Cùng 1 kiểu đường maySV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K963Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTBảng phân cơng lao độngS

T

TBƯỚC CƠNG VIỆCTHỜI

GIAN

GIA

CƠNGTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

BẬC ĐỘNG LAO

G

THỢ THỰC ĐỘNG

TẾ

(%)CHUẨN BỊ

1Kiểm tra số lượng BTP

lần,lót, kẹp tầng1860Thủ cơng3Kiểm tra chất lượng bán

thành phẩmThủ cơng3Sang dấu các vị trí đường

trần ở lần chính và kẹo

tầng TT,TS,MT to và nhỏThủ cơng3Dán mex vào các vị trí

đường trần đã sang dấuBàn là4Cân lơng theo định mức

đã cho sẵnThủ cơng45,151022,8394GIA CƠNG THÂN TRƯỚC LẦN

2May trần các đường trang

trí đã sang dấu1040Máy 1K3May ghim xung quanh 2

TTMáy 1K3Gọt sửa những phần thừaThủ công3Nhồi lông vào các khoảng

đã mayThủ cơng4Ghim xq 2 TTMáy 1K3GIA CƠNG TÚI

SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K964Trường Đại học Cơng Nghiệp Hà NộiS

T

T3BƯỚC CƠNG VIỆCMay ghim túi ốpTHỜI

GIAN

GIA

CƠNG

770Khoa Cơng Nghệ May & TKTTTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

ĐỘNG

BẬC

LAO

G

THỰC

THỢ

ĐỘNG

TẾ

(%)Máy 1K3Nhồi lơng vào túiThủ công4Quay túi ốpMáy 1K3Lộn, sửa túi ốpThủ công3Bàn là3Diễu miệng túi ốpMáy 1K3Dán túi vào thânMáy 1K4Là túi ốp2,32761,82916.366106GIA CƠNG THÂN SAU LẦN

4May trần các đường trang

trí đã sang dấu670Máy 1K4May ghim xung quanh TSMáy 1K3Gọt sửa những phần thừaThủ công3Nhồi lông vào các khoảng

đã mayThủ công4Ghim xq TSMáy 1K3GIA CƠNG TAY LẦN

5May trần các đường trang

trí đã sang dấu ở mang tay

to+nhỏMáy 1K4May ghim xung quanh 4

mang tayMáy 1K3Gọt sửa những phần thừaThủ công3SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9233065Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiS

T

TTHỜI

GIAN

GIA

CƠNGBƯỚC CƠNG VIỆCKhoa Cơng Nghệ May & TKTTTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

ĐỘNG

BẬC

LAO

G

THỰC

THỢ

ĐỘNG

TẾ

(%)Nhồi lơng vào các khoảng

đã mayThủ công4Ghim xq mang tayMáy 1K3Chắp bụng tayMáy 1K3Diễu bụng tayMáy 1K4May nốt mang tay to với

mang tay nhỏ(đối kẻ)Máy 1K4May chắp vai con lần TT

và TSMáy 1K3Diễu vai conMáy 1K3May chắp sườn lần TT

với TS(đối kẻ)Máy 1K4Sang dấu đường vòng

nách lầnThủ cơng3Tra tayMáy 1K4Diễu xung quanh vòng

náchMáy 1K4GIA CƠNG THÂN LĨT

6May chắp đáp cổ với TS

lótMáy 1K3Mí đáp cổ với TS lótMáy 1K3May nhãn chínhMáy 1K3May chắp vai con lót TT

và TSMáy 1K3SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9650661,7288Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiS

T

TTHỜI

GIAN

GIA

CƠNGBƯỚC CƠNG VIỆCLà rẽ vai conKhoa Cơng Nghệ May & TKTTTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

ĐỘNG

BẬC

LAO

G

THỰC

THỢ

ĐỘNG

TẾ

(%)Bàn là3Máy 1K4Bàn là3May mang tay to với

mang tay nhỏ lótMáy 1K3Là rẽ 2 đường sườn tay và

bụng tay lótMáy 1KSang dấu đường vòng

nách lótThủ cơng3Tra tay lótMáy 1K4May chắp sườn lót TT với

TS đồng thời may ghim

nhãn SD bên sườn trái lót

Là rẽ sườn lótGIA CƠNG NẸP CHE, ĐỠ

78May ghim xung quanh 2

nẹp với kẹp tầngMáy 1K3Gọt sửa những phần thừaThủ công3Nhồi lông vào các khoảng

đã mayThủ công4May lộn nẹp cheMáy 1K4Máy 1K3Bàn là4May lộn nẹp đỡMáy 1K3Diễu xq nẹp đỡMáy 1K3Diễu xq nẹp che

Là nẹp cheSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9410390671,111121,061106Trường Đại học Cơng Nghiệp Hà NộiS

T

TBƯỚC CƠNG VIỆCTHỜI

GIAN

GIA

CƠNGLà nẹp đỡ

May ghim nẹp đỡ với bên

chốt khóaKhoa Cơng Nghệ May & TKTTTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

ĐỘNG

BẬC

LAO

G

THỰC

THỢ

ĐỘNG

TẾ

(%)Bàn là3Máy 1K3GIA CÔNG CỔ

9May ghim xung quanh cổ

với kẹp tầng430Máy 1K3Gọt sửa những phần thừaThủ công3Nhồi lông vào các khoảng

đã mayThủ cơng4Quay lộn cổMáy 1K41,211206,65795HỒN THIỆN

10 May ốp lót vào gấu với

đường đã sang dấuMáy 1K4Dập ô zêMáy dập3Luồn dây + gắn chốtThủ công4May chặn dây 2 đầuMáy 1K3May chắp cổ lót với cổ

lầnMáy 1K3May chặn giằng cổ (2)Máy 1K3May chặn giằng vai, gầm

nách(4)Máy 1K3May lộn cửa tay lần với

lótMáy 1K4SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9243568Trường Đại học Cơng Nghiệp Hà NộiS

T

TBƯỚC CƠNG VIỆCTHỜI

GIAN

GIA

CƠNGKhoa Cơng Nghệ May & TKTTTHIẾT

BỊTẢI

LAO

SỐ TRỌN

ĐỘNG

BẬC

LAO

G

THỰC

THỢ

ĐỘNG

TẾ

(%)May lộn gấu lần với lótMáy 1K4May chặn giằng đáp gấu

trong (3)Máy 1K3Tra khóa với bên thân

phải và sang dấuMáy 1K4Diễu khóa nẹp phảiMáy 1K4Sang dấu cúc tại nẹpThủ công3Dập cúc nẹp(5)Máy dập4Sang dấu thân tráiThủ cơng3Dập cúc thân trái(5)Máy dập4May lộn bên khóa trái vào

thânMáy 1K4May gim nẹp cheMáy 1K4Sang dấu thân phải để

may nẹpThủ công4May nẹp che với thân tráiMáy 1K4Lật lại và diễu nẹp cheMáy 1K4VSCNThủ công311 TổngSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K910985(s

)3069Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTBảng: Thiết bị lắp đặt trên dây chuyềnSTTCÔNG CỤTHIẾT BỊTHIẾT BỊTỔNGTHỰC TẾDỰ TRỮTHIẾT BỊ1Máy 1 kim181193Máy dập1014Bàn là2135Bàn thủ404công

6Kéo3037Ma nơ canh2022.6.4 Dải chuyền

Trướckhi dải chuyền, bộ phận quản lý chuyền may nhận kế hoạch sản xuất, các tài

liệu liên quan đến mã hàng để chuẩn bị cho sản xuất.

Sau khi nhận được các tài liệu liên quan tổ trưởng có trách nhiệm:

Đơn đốc, đẩy nhanh hơn tiến độ hoàn thiện hết tất cả các sản phẩm có liên quan

đến mã hàng trước đo sản xuất tại chuyền.

Dựa vào bảng thiết kế chuyền và tay nghề công nhân lên kế hoạch và xác định các

thiết bị cần dùng để sản xuất mã hàng, bố trí lao động cho từng vị trí làm việc một

cách phù hợp nhất.

Tổ phó chuẩn bị các thiết bị, cơng cụ cải tiến, bố trí chuyền may phù hợp đẩm bảo

cơng suất. Tiếp nhận bán thành phẩm từ nhà cắt, tiến hành kiểm tra số lượng chi

tiết, số lượng sản phẩm, thông số kĩ thuật của bán thành phẩm.

Kỹ thuật truyền tiến hành hướng dẫn công nhân may đúng thao tác, ngăn chặn các

cơng đoạn làm sai quy trình và chịu trách nhiệm về kỹ thuật sản phẩm.SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K970Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTCông nhân thực hiện đúng thao tác như đã được kỹ thuật truyền hướng dẫn.

QA chuyền may nắm vững tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, yêu cầu chất

lượng đối với sản phẩm để phổ biến cho từng công đoạn làm việc. Kết hợp với kỹ

thuật chuyền để khắc phục những sai hỏng.

Trong quá trình sản xuất hàng loạt tại chuyền:

Tổ trưởng : theo dõi năng suất của truyền để báo cáo với lãnh đạo. Cân đối số

lượng mã hàng.

Tổ phó: phân phối bán thành phẩm đến từng vị trí, theo dõi tiến độ sản xuất từng

cơng đoạn, tránh cho có cơng đoạn bị ùn tắc, sản phẩm k thốt truyền. Nếu như có

bán thành phẩm lỗi thì tổng hợp lại và xin thay bán thành phẩm để bổ sung cho đủ

số lượng sản phẩm.

Công nhân ln cố gắng tăng năng suất, nếu có vấn đề khơng rõ thì liên hệ tổ

trưởng, kỹ thuật chuyền để đảm bảo chất lượng, năng suất.

Khi sắp kết thúc mã hàng tổ phó kiểm tra lại số lượng sản phẩm đã hoàn thiện và

đạt yêu cầu, số lượng sản phẩm hư hỏng tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lốt chỗ

hàng còn lại.SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K971Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Thiết kế dây chuyền may

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×