Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Thiết kế mẫu cứng

4 Thiết kế mẫu cứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9Khoa Công Nghệ May & TKTT26Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9Khoa Công Nghệ May & TKTT27Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9Khoa Công Nghệ May & TKTT28Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9Khoa Công Nghệ May & TKTT29Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTT1.5. THIẾT KẾ MẪU THÀNH PHẨM, MẪU MAY

`1 Mẫu thành phẩm ( hay còn được gọi là mẫu đậu) là mẫu cứng đã cắt bỏ đường

may. Mẫu thành phẩm được sử dụng làm mẫu để may các chi tiết cần độ chính xác

cao: nắp túi, nẹp ve, cổ áo

- Quy trình:

+ Sử dụng con lăn: đặt bìa cứng ở dưới mẫu mỏng ở trên, dùng con lăn lăn các chi

tiết ở trên mẫu mỏng ra bìa cứng.

+ Lăn xong chi tiết đấy thì bỏ mẫu mỏng ra vẽ lại đường vừa lăn.

+ Cắt các chi tiết trên mẫu cứng vừa lăn.

+ Ghi các thông số về sản phẩm ( tên chi tiết, mã, cỡ, số lượng chi tiết trên 1 áo)

lên mặt phải của mẫu cứng

2.Mẫu may là mẫu bán thành phẩm có độ ra đường may, được lấy dấu các vị tríđường may, vị trí túi. Mẫu may được dùng phục vụ cho việc sang dấu các đường

may, vị trí túi..

- Quy trình:

+ Sang dấu các vị trí đường may, vị trí túi từ mẫu mỏng sang mẫu cứng (có độ ra

đường may)

+ Vạch các vị trí vừa sang dấu lên mẫu cứng

+ Dùng kéo, bấm đánh dấu các vị trí đầu, cuối các đường may, túiSV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K930Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTBảng: thống kê các chi tiết áo

ST

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11TÊN CHI TIẾTSỐ LƯỢNGVẢI CHÍNH: NAVY/1m48

Cổ2Nẹp đỡ

Nẹp che

Túi áo

Thân trước

Nẹp ve

Thân sau

Mang tay to

Mang tay nhỏ

Ốp oze gấu

Giằng ngắn (vai/2, nách/2, sườn/2,gấu/4, cổ

tay/4)2

2

4

2

2

1

2

2

2

141

2

3

4VẢI LĨT

Thân trước lót

Thân sau lót

Mang tay to lót

Mang tay nhỏ lót2

1

2

21

2

3

4

5

6

7

8KẸP TẦNG

Thân trước

Thân sau

Mang tay lớn

Mang tay nhỏ

Túi áo

Nẹp che

Nẹp đỡ

Cổ áo4

2

4

4

4

3

3

2MEX GIẤY

Thân trước

Thân sau

Mang tay lớn

Mang tay nhỏ

Tổng8

4

3

3

841

2

3

4SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K931Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTT1.6 Chế thử (áo chế thử lần 1)

-Mục đích chế thử:

Kiểm tra mẫu về hình dạng, kích thước, phát hiện sai hỏng và những đặc điểm chưa

phù hợp về mỹ thuật và kỹ thuật sau đó hiệu chỉnh, sửa mẫu và đưa ra bộ mẫu

mỏng hoàn chỉnh, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

-Nghiên cứu về quy cách lắp ráp: Thơng qua quy trình may mẫu, tìm ra những

bước sáng tạo, những thao tác tiên tiến hơn và cải tiến phương pháp đã có.

-Khảo sát thời gian cần thiết cho từng bước công việc.

-Thực hiện chế thử sản phẩm dựa trên mẫu mỏng thiết kế:

Dùng bộ mẫu mỏng đã được thiết kế các chi tiết của sản phẩm đặt lên vải, vẽ lại

mẫu rồi cắt bán thành phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật về canh sợi. Bán thành

phẩm và bản yêu cầu kỹ thuật, mô tả được chuyển cho nhân viên chế thử. Nhân

SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K932Trường Đại học Công Nghiệp Hà NộiKhoa Công Nghệ May & TKTTviên may mẫu sử dụng bán thành phẩm đã được cắt, dựa trên bán mô tả sản phẩm

và yêu cầu kỹ thuật tiên hành may hoàn chỉnh một sản phẩm.

Trong quá trình chế thử phải chú ý các yêu cầu sau:

+ Tuyệt đối trung thành với mẫu mỏng.

+ Nắm vững yêu cầu kĩ thuật và quy cách lắp ráp.

+ Khi phát hiện được điều bất hợp lý cần ghi chép lại để chỉnh sửa mẫu

Mẫu chế thử xong được kiểm tra, nếu mẫu chế thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ

được đưa vào sản xuất, mẫu chế thử không đạt u cầu khi đó phòng kỹ thuật sẽ

phải chỉnh sửa mẫu và may chế thử lại.

- Sau khi đo các thông số trên mẫu chế thử thông số đạt chiếm 85%.

STTTên chi tiếtLỗi saiNguyên nhânCách

khác1Dài tayDo khi tra tayphục

Maythông số 1,5 đường may tođúngDươngThơngThơngsố chếsố chuẩnthử64,5hơn thiết kế.kích

thước661cm dư

đường2Cổ

ThơngThơngsố chếsố chuẩnthửÂm thôngDo khi may độmay

Sửa lạisố 2cong của cổmẫu chochưa khớp vskhớp vsđường vòng cổthân với60,258,2SV: Lê Thị Lan Anh – May 2 – K9cổ33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Thiết kế mẫu cứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×