Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Một số đề xuất và kiến nghị

II. Một số đề xuất và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

PPDH, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện được các phẩm chất trí tuệ cho học

sinh,….Nhưng chắc chắn sẽ còn những vấn đề cần trao đổi và bổ sung rất mong được

đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp chỉ đạo chuyên môn và các bạn đồng

nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nam Hoa, ngày 10 tháng 05 năm 2014

Tác giảNGUYỄN CÔNG MINHTÀI LIỆU THAM KHẢO

STTTÊN SÁCHTÁC GIẢ1Sách giáo khoa tốn 6,7,8,9 (Tập 1,2) - NXBGDTơn Thân2Bài tập Tốn 6,7,8,9( Tập 1,2) - NXBGDTôn Thân2Nâng cao và phát triển Toán 6,7,8,9 - Tập 1,23Nâng cao và các chuyên đề Tốn 6,7,8,9(Tập 1,2)4Hướng dẫn học sinh lớp 9 ơn luyện thi vào lớp 10Vũ Hữu Bình

Vũ Dương Thụy

Đồn Thế PhiệtTHPT mơn Tốn

5

Một số bài tập dành cho các em u thích TốnPhạm Gia ĐứcVũ Hồng Lâm623 Chun đề giải 1001 bài toán sơ cấp bồi

dưỡng HSG và luyện thi vào lớp 107Phương pháp dạy học mơn tốn8Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của học

sinh thơng qua mơn tốn ở trường THCS9Thực hành giải toán (Tập 1,2)Nguyễn Đức Đồng Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Bá Kim

Nguyễn Bá Kim –

Dương Minh- Tôn Thân

Đặng Đình Lăng Nguyễn Hữu TúcÝ KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CỦA PHÒNG GD - ĐT NAM TRỰC

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

NGÀNH GD - ĐT NAM TRỰC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Tên tác giả: NGUYỄN CƠNG MINH

2. Chức vụ, nơi cơng tác: Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên

Trường THCS Nam Hoa

3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho học sinh

THCS thơng qua việc giảng dạy giải bài tốn suy luận lơgic”.

4. Lĩnh vực ( mơn) áp dụng sáng kiến: Mơn Tốn THCS

PHẦN CHO ĐIỂM:

IIIIIIIVVTrình bày

sáng kiếnTính mới

của giải

pháp sáng

kiếnPhạm vi

áp dụngHiệu quả kinh tế - xã hội mà

sáng kiến mang lại:tính

thành tiền và khơng tính

thành tiền(lợi ích xã hội, mơi

trường, cộng đồng,v..v..)

Phải thiết thực và có íchTổng điểm………….………….………………….…………./ 5 điểm/ 20 điểm/ 15 điểm/ 60 điểm/ 100 điểmÝ KIẾN NHẬN XÉT CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày ……tháng ……năm 20..

GIÁM KHẢO 1GIÁM KHẢO 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Một số đề xuất và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×