Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác

động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh’’.

II. Một số đề xuất và kiến nghị

Để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho học

sinh THCS thông qua việc giảng dạy giải bài tốn suy luận lơgic” vào thực tế giảng

dạy một cách có hiệu quả, tơi có một số kiến nghị như sau:

- Giáo viên phải nắm vững được các đặc điểm và biện pháp rèn luyện các phẩm chất

trí tuệ cho học sinh.

- Xây dựng được hệ thống các bài tập theo chuyên đề, tham khảo SGK, SBT, sách

tham khảo, đề thi HSG , bài tập giải toán trên Internet và đề tuyển sinh vào THPT,…

- Giáo viên là người góp phần quyết định trong việc thực hiện có chất lượng hoạt

động dạy và học. Do đó để nâng cao hiệu quả dạy học mơn tốn nói chung, các kiến

thức về giải bài tốn suy luận lơgics nói riêng đòi hỏi mỗi giáo viên cần thực hiện triệt

để việc đổi mới phương pháp dạy học, cần tạo ra khơng khí thật thoải mái, tự nhiên mà

ở đó học sinh có điều kiện bộc lộ hết khả năng của mình. Các em biết tự mình vươn

lên để chiếm lĩnh tri thức. Từ đó mới rèn luyện được các phẩm chất trí tuệ của học

sinh và thực sự đào tạo được nhân tài cho đất nước.

- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn trong các nhà trường cần nâng cao các buổi sinh

hoạt chun mơn. Cần tạo ra mơi trường mà ở đó giáo viên có thể tự giác trao đổi bàn

bạc, phổ biến kinh nghiệm về chuyên môn.

- Các nhà trường cần tổ chức các phong trào thi đua đổi mới PPDH nhằm khích lệ giáo

viên tích cực đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy các môn học. Tổ chức phổ

biến những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả giảng

dạy, khắc phục được những vướng mắc, khó khăn trong những giờ học tốn.

- Để rèn luyện các phẩm chất trí tuệ của học sinh trong các giờ học toán cần nâng

cao hiệu quả và chất lượng các đồ dùng, thiết bị dạy học và hỗ trợ của cơng nghệ

thơng tin: máy trình chiếu, các phần mềm tốn học,…..Do đó, đòi hỏi mỗi người giáo

viên khơng những nâng cao trình độ chun mơn mà còn phải cần nâng cao trình độ

ngoại ngữ và tin học.

Trên đây là những kinh nghiệm về “Rèn luyện các phẩm chất trí tuệ của học sinh

THCS thơng qua việc giảng dạy giải bài tốn suy luận lơgic” đã được bản thân đúc

rút và áp dụng vào giảng dạy. Qua đó đã đem lại hiệu quả cao trong việc đổi mớiPPDH, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện được các phẩm chất trí tuệ cho học

sinh,….Nhưng chắc chắn sẽ còn những vấn đề cần trao đổi và bổ sung rất mong được

đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp chỉ đạo chuyên môn và các bạn đồng

nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nam Hoa, ngày 10 tháng 05 năm 2014

Tác giảNGUYỄN CÔNG MINHTÀI LIỆU THAM KHẢO

STTTÊN SÁCHTÁC GIẢ1Sách giáo khoa tốn 6,7,8,9 (Tập 1,2) - NXBGDTơn Thân2Bài tập Tốn 6,7,8,9( Tập 1,2) - NXBGDTơn Thân2Nâng cao và phát triển Tốn 6,7,8,9 - Tập 1,23Nâng cao và các chuyên đề Toán 6,7,8,9(Tập 1,2)4Hướng dẫn học sinh lớp 9 ôn luyện thi vào lớp 10Vũ Hữu Bình

Vũ Dương Thụy

Đồn Thế PhiệtTHPT mơn Tốn

5

Một số bài tập dành cho các em u thích TốnPhạm Gia ĐứcVũ Hồng Lâm623 Chun đề giải 1001 bài toán sơ cấp bồi

dưỡng HSG và luyện thi vào lớp 107Phương pháp dạy học mơn tốn8Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của học

sinh thơng qua mơn tốn ở trường THCS9Thực hành giải toán (Tập 1,2)Nguyễn Đức Đồng Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyễn Bá Kim

Nguyễn Bá Kim –

Dương Minh- Tôn Thân

Đặng Đình Lăng Nguyễn Hữu TúcÝ KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CỦA PHÒNG GD - ĐT NAM TRỰC

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC

NGÀNH GD - ĐT NAM TRỰC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Tên tác giả: NGUYỄN CƠNG MINH

2. Chức vụ, nơi cơng tác: Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên

Trường THCS Nam Hoa

3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho học sinh

THCS thơng qua việc giảng dạy giải bài tốn suy luận lơgic”.

4. Lĩnh vực ( mơn) áp dụng sáng kiến: Mơn Tốn THCS

PHẦN CHO ĐIỂM:

IIIIIIIVVTrình bày

sáng kiếnTính mới

của giải

pháp sáng

kiếnPhạm vi

áp dụngHiệu quả kinh tế - xã hội mà

sáng kiến mang lại:tính

thành tiền và khơng tính

thành tiền(lợi ích xã hội, mơi

trường, cộng đồng,v..v..)

Phải thiết thực và có íchTổng điểm………….………….………………….…………./ 5 điểm/ 20 điểm/ 15 điểm/ 60 điểm/ 100 điểmÝ KIẾN NHẬN XÉT CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày ……tháng ……năm 20..

GIÁM KHẢO 1GIÁM KHẢO 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×