Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số giải pháp

1 Một số giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

những tiêu chuẩn như sau:

Biểu mẫu 1: Biểu mẫu bình xét thi đua hàng thángTiêu chuẩn ngày Tiêu chuẩn hoàn thành Tiêu chuẩn tác phong

côngcông việc- Các ngày công - Hồn thành khối lượng Khơng vi phạm tiêu chí nào

đượctính(+0.5điểm công việc đạt chất lượng và đạt tối đa là 4 điểm. Viđiểm/ngày) đúng hoặc trước thời gian phạm mỗi tiêu chí bị trừ 2bao gồm ngày làm quy định: 10 điểm

việc thực tế và các

ngày nghỉ theo quy

địnhđiểm:- Hoàn thành khối lượng - Chấp hành sự phân công

công việc đạt chất lượng và của cấp trên

hiệu quả: 5 điểm- Không vi phạm nội quy,- Các ngày công bị - Thực hiện đúng quy trình, kỷ luật cơng ty

trừ điểm ( từ 0.5 -> quy định, thủ tục công việc

1 điểm/ngày) bao quản lý tài sản, thiết bị máy - Khơng vi phạm các quy

gồm những ngày móc, tài liệu hồ sơ đơn vị: 3 định về an toàn, vệ sinh lao

động

nghỉ đột xuất, vượt điểm

phép- Đối với quản lý từ cấp tổ

trưởng phải xem xét tính

nghiêm túc trong chấp hành

nội quyTổng hợp điểm và xếp loại theo tháng:

Loại A* đạt từ : 34 điểm trở lên

Loại A đạt từ : 25 -> 33.75 điểm

Loại B đạt từ : 24 -> 24.75 điểm

Loại C đạt từ : < 18 điểm

17Như vậy, chúng ta cũng có thể lấy kết quả bình xét thi đua tháng để bình xét

danh hiệu “Lao động tiên tiến” như sau:

Đạt 10A + 2B (trở lên)

Hoặc 11A + 1C (trở lên)

Hoặc 1 A* + 9A + 1B + 1C

( Lưu ý: chỉ bình xét thi đua đối với những cá nhân không vi phạm mục 5 điều

12 của Quy chế)

Đối với Tiêu chuẩn hồn thành cơng việc, một số tiêu chí trên chỉ mang

tính chất tham khảo. Nếu như giao cho mỗi bộ phận, phòng ban kết hợp với bộ

phận chuyên trách về quản trị nhân lực cụ thể hóa thành những tiêu chí cụ thể

hơn, gắn chặt với từng chức danh cơng việc đang có tại cơng ty hơn nữa thì hiệu

quả đạt được sẽ cao hơn.

3.1.3 Quy định rõ ràng về mức thưởng và gắn mức thưởng với hiệu quả công

việc

Nên nghiên cứu một tỷ lệ thưởng thích hợp, dựa trên việc so sánh giữa mức

thưởng của các năm trước đó và tình hình sản xuất kinh doanh kì báo cáo của

cơng ty thay vì mức thưởng được ấn định tùy thuộc vào ý chí của hội đồng quản

trị, để tránh việc NLĐ cảm thấy không hợp lý và công bằng.

Đối với mỗi bộ phận, mức thưởng cũng nên được điều chỉnh linh hoạt để

gắn chặt với kết quả thực hiện công việc của bộ phận đó. Chẳng hạn, để kích

thích năng suất lao động của công nhân trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng,

có thể trích thưởng theo % dựa trên lợi nhuận quy đổi của số sản phẩm vượt

định mức, phần thưởng này được trả trực tiếp vào lương hàng tháng hoặc trả

theo q. Đối với phòng Hành chính- nhân sự, phần thưởng có thể được xem

xét dựa vào các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tuyển dụng ( tỷ lệ hồ sơ đạt yêu cầu,

tỷ lệ nhân viên đạt sau đánh giá thử việc...) hay đào tạo,... để quyết định đến

mức thưởng. Việc gắn mức thưởng chặt với kết quả thực hiện công việc sẽ giúp

18NLĐ chú tâm vào chuyên môn của mình và tự giác nâng cao trình độ, kỹ năng

để hồn thành cơng việc.

3.1.4. Cho NLĐ tham gia nhiều hơn vào quá trình bình xét thi đua khen

thưởng

Đối với hình thức tự đánh giá, tuy cơng ty đã xây dựng bản tự đánh giá cho

NLĐ, tuy nhiên bản đánh giá còn tồn tại nhiều nhược điểm, có thể khắc phục

bằng bản đánh giá tham khảo sau:Biểu mẫu 2: Biểu tự đánh giá công việc của nhân viên

Thời gian đánh giá:… tháng… năm…

Họ tên nhân viên:…

Vị trí cơng tác:....

Số điểm tự đánh giá theo thang điểm từ 1 – 10 điểmTiêu chíÝ kiến của bạnSố điểm tự

đánh giáĐánh giá về số lượng công việc

Đánh giá về chất lượng công việc

Đánh giá về tiến độ công việc

Đánh giá về tác phong công việc

Đánh giá về ý thức kỷ luật, đạo

đức, tinh thần tập thể

19Ký tên3.1.5 Bổ sung thêm các hình thức khen thưởng đa dạng.

Ngoài các phần thưởng bằng vật chất hay bằng khen, giấy khen, hn

chương,... còn có rất nhiều cách khác mang lại hiệu quả bất ngờ mà công ty nên

đề cập tới trong quy chế thi đua khen thưởng của mình, chẳng hạn như:

Khen những nhân viên giỏi trước mặt của họ: Thực tế mọi người đều thích

được khen và cảm thấy họ được đánh giá cao. Khen ngợi những thành tích của

người khác một cách cơng khai là cách động viên tốt hơn cả bằng tiền.

Giao cho nhân viên những công việc đặc biệt: Cách này hơi mất thời gian

nhưng đó là cách động viên hiệu quả. Nhà lãnh đạo hãy dành thời gian để xem

một số cơng việc mà những nhân viên này u thích. Mục đích là mang lại cho

nhân viên cơ hội làm những việc mà họ thực sự thích thú. Khi giao việc, nhà

lãnh đạo cũng nên nói rõ lý do mà nhân viên đó được giao nhiệm vụ này.

Cho nhân viên cơ hội tạo ra một lịch làm việc linh hoạt: Thay vì làm việc

trong một mơi trường đóng khung hãy thưởng cho nhân viên những ngày nghỉ

để họ có nhiều thời gian bên gia đình hoặc giải quyết cơng việc cá nhân. Điều

này có thể giúp nhân viên có được tinh thần thoải mái nhất khi trở lại cơng ty

làm việc.

Tìm cơ hội thăng tiến cho nhân viên giỏi: Nếu cơ hội thăng tiến được đưa

ra vào thời điểm hợp lý, những người được thăng tiến sẽ nhận thấy mình thực sự

được đánh giá cao.

Có những phúc lợi đặc biệt đối với những nhân viên ln giữ được thành

tích tốt: điều này sẽ khiến họ cảm thấy những cố gắng của mình được ghi nhận

và cố gắng giữ vững thành tích của bản thân

3.2 Một số kiến nghị

Hiện nay, dù đã có Luật số 39/2013/QH13 Sửa đổi bổ sung một số điều của

Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số

20hạn chế và bất cập. Chẳng hạn như việc quy định phải có sáng kiến, giải pháp

hữu ích, giải pháp cơng tác… là tiêu chí xét thi đua hằng năm trên thực tế rất

khó thực hiện đối với một số trường hợp, chưa tạo được sự công bằng trong

công tác thi đua, khen thưởng. Luật thi đua khen thưởng đã ra đời cách đây gần

15 năm, không thể tránh khỏi việc một số quy định khơng còn phù hợp với tình

hình kinh tế, xã hội hiện nay. Thi đua khen thưởng đóng vai trò rất quan trọng

trong đời sống xã hội, tạo khơng khí thi đua, tích cực lao động sản xuất trên cả

nước, vì vậy mà Nhà nước và các ban ngành có liên quan cần thiết phải cân nhắc

đến việc xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung lại Luật để đảm bảo tính cập nhật và

phù hợp với xu thế phát triển của xã hội

Bên cạnh đó, đối với cơng ty CP Ngân Sơn nói riêng, cũng cần thiết phải

đánh giá lại tính phù hợp của quy chế thi đua khen thưởng đã ban hành từ năm

2009, để kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình phát triển

hiện nay của công ty. Làm phong phú hơn nữa nội dung và cách thức xây dựng

phong trào thi đua khen thưởng để phù hợp với định hướng phát triển bền vững,

tăng trưởng doanh thu đi liền với việc cải thiện đời sống của NLĐ mà công ty đã

đề ra21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×