Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 THÔNG TIN MUA SẮM

6 THÔNG TIN MUA SẮM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãidẫn, bằng chương trình “Thứ 3 – thả ga tích điểm” việc cộng điểm thêm vào cho khách

hàng ngày thứ 3 , hay chương trình “Quà tặng tri ân” khách hàng vào thứ 7 và chủ

nhật, việc giảm giá các sản phẩm cùng với tổ chức đợt khuyến mãi vào những ngày

đặc biệt như “Giờ Trái Đất” hay “Quốc Tế Phụ Nữ” đã và đang thu hút khách hàng

ngày càng đến mua sắm đông hơn. Song những chương trình trên vẫn chưa phát huy

hết hiệu quả của nó vì tỷ lệ khách hàng đến mua sắm siêu thị trong những ngày đầu

tuần vẫn còn thấp và đặc biệt là vào ngày thứ 3 hàng tuần.

4.6.2 Thời gian đi siêu thị trong ngày

Thời gian đi siêu thị trong ngày của cả hai nhóm khách hàng Nam và Nữ khá

tương đồng nhau trong tổng số 198 khách hàng. Thời gian đi siêu thị mua sắm hàng

hóa, vui chơi nhiều nhất là vào Buổi tối (sau 17 giờ), trong tổng số 117 khách hàng Nữ

giới có tỷ lệ 96% đi siêu thị vào thời gian này, tương tự trong tổng số 81 khách hàng

Nam khảo sát có 94% đi siêu thị vào buổi tối, Tỷ lệ khách hàng nữ đi siêu thị vào buổi

chiều thấp hớn so với buổi tối chiếm 50%, khách hàng nam đi vào thời điểm này

chiếm 46%. Tỷ lệ khách hàng nữ đi siêu thị vào buổi sáng chiếm 16% gần bằng tỷ lệ

đi vào buổi trưa chiếm 15%. Riêng khách hàng Nam tỷ lệ đi siêu thị vào buổi trưa

chiếm tỷ lệ 17% cao hơn hẳn so với tỷ lệ đi siêu thị vào buổi sáng chỉ chiếm 2% trong

tổng số 81 khách hàng Nam giới.Nguồn: N=198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.11: Thời gian đi siêu thị trong ngày

50Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiNHẬN XÉT : Đa số khách hàng lựa chọn đi siêu thị vào thời gian buổi tối là chính

với lệ 95% trên tổng số 198 khách hàng tham gia phỏng vấn, đây cũng chính là thời

gian tan ca làm việc nên lượng khách hàng mua sắm nhiều hơn hẳn so với nhóm thời

gian còn lại, buổi chiều cũng là thời điểm được nhiều người lựa chọn đi siêu thị với tỷ

lệ 48%, riêng buổi sáng và buổi trưa tỷ lệ này tương đối thấp với cả hai nhóm khách

hàng Nam và Nữ chỉ chiếm <16%.

4.6.3 Đi siêu thị cùng với ai

Đa số đều lựa chọn đi siêu thị cùng vợ/ chồng/ người yêu của mình, trong đó tỷ

lệ khách hàng Nữ là 78%, tỷ lệ khách hàng Nam là 73% có thấp hơn so với nhóm Nữ.

Khách hàng nữ thích đi chung với bạn bè hơn là đi một mình, với tỷ lệ đi cùng bạn bè

của khách hàng nữ là 48% nhiều hơn so với đi một mình chỉ 26%. Khách hàng nam thì

lại thích đi siêu thị một mình hơn với tỷ lệ 48% trong tổng số 81 khách hàng Nam giới

tham gia khảo sát. Việc đi siêu thị với bố/ mẹ hay với anh/chị /em. chiếm tỷ lệ thấp và

không được cả hai nhóm khách hàng Nam và Nữ lựa chọn nhiều.Nguồn: N=198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.12: Người cùng đi siêu thị

4.6.4 Mục đích đi siêu thị

Mục đích chính của cả hai nhóm khách hàng đều là mua sắm hàng hóa cho nhu

cầu tiêu dùng cá nhân trong đó 89% khách hàng nữ lựa chọn mục đích này trong tổng

51Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãisố117 khách hàng Nữ, có 79% khách hàng nam lựa chọn mục đích này trong tổng số

81 khách hàng Nam. Việc mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng gia đình rất chú

trọng với tỷ lệ khách hàng nữ lựa chọn mục đích này tới 81% và khách hàng nam với

67%. Riêng nhóm khách hàng Nam họ lại lựa chọn mục đích siêu thị xem hàng hóa

thấy thích thì mua với tỷ lệ cao 85% so với 51% của nhóm khách hàng Nữ. Hoạt động

vui chơi giải trí vẫn chưa phải là mục đích chính của việc đi siêu thị nhóm khách hàng

Nữ chỉ chiếm tỷ lệ 22% và khách hàng Nam chiếm tỷ lệ 9%.Nguồn: N=198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.13: Mục đích đi siêu thị

4.6.5 Hàng hóa thường mua trong siêu thị

Hàng hóa được lựa chọn thường mua đa số là đồ dùng cá nhân, nhóm khách

hàng Nam chiếm tỷ lệ 96% và nhóm khách hàng Nữ chiếm tỷ lệ 94%. Tiếp theo là

Thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống với tỷ lệ phần trăm lựa chọn của khách

hàng Nam cao hơn khách hàng Nữ. Khách hàng nữ thường mua vật dụng trong gia

đình chiếm 69% nhiều hơn so với tỷ lệ khách hàng Nam lựa chọn là 62%. Trong khi

đó nhóm khách hàng là Nam giới thường mua lương thực tại siêu thị với tỷ lệ 69% cao

hơn so với nhóm khách hàng Nữ giới chỉ 38%. Thời trang mỹ phẩm, hàng điện tử, đồ

chơi trẻ em và trang trí nội thất ít được cả hai nhóm quan tâm hơn các mặt hàng khác

dẫn đến tỷ lệ thường mua thấp hơn.

52Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiNguồn: N=198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.14: Hàng hóa thường mua trong siêu thị

4.6.6 Yếu tố quyết định lựa chọn siêu thị để đi mua sắm

Đối với nhóm khách hàng là Nam giới trong tổng số 81 khách hàng Nam giới

tham gia khảo sát, các yếu tố như Chất lượng đảm bảo 88%, Có nhiều mặt hàng mới

80%, Hàng hóa phong phú đa dạng 80%, vị trí thuận tiện 78%, Vệ sinh sạch sẽ thoáng

mát 74%, Tự chủ trong lựa chọn, quyết định mua sắm 70%, Dễ lựa chọn được hàng

hóa cần mua 69% là những yếu tố hàng đầu để quyết định đi mua sắm tai siêu thị của

nhóm khách hàng Nam giới.53Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiNguồn: KH Nam = 81/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.15: Yếu tố quyết định lựa chọn siêu thị để đi mua sắm của nhóm khách

hàng Nam giới

Đối với nhóm khách hàng là Nữ giới trong tổng số 117 khách hàng Nữ giới

tham gia khảo sát, các yếu tố như Chất lượng đảm bảo chiếm tỷ lệ cao nhất 94%, Hàng

hóa phong phú đa dạng xếp thứ hai với tỷ lệ lựa chọn là 90%, Có nhiều mặt hàng mới

77%, Giá cả hợp lý 74%,Vệ sinh sạch sẽ thoáng mát 73%, Hàng hóa là thương hiệu

của nhiều sản phẩm sản phẩm của nhiều thương hiệu có uy tín chiếm tỷ lệ 71% đó là

những yếu tố hàng đầu để quyết định đi mua sắm tai siêu thị của nhóm khách hàng Nữ

giới.54Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiNguồn: KH Nữ = 117/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.16: Yếu tố quyết định lựa chọn siêu thị để đi mua sắm của nhóm khách

hàng Nữ giới

NHẬN XÉT: Cả hai nhóm khách hàng đều coi trọng yếu tố chất lượng bảo đảm là yếu

tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định đi mua sắm ở siêu thị, tiếp theo là hàng

hóa phong phú đa dạng, có nhiều mặt hàng mới, bên cạnh đó yếu tố vệ sinh sạch sẽ

cũng rất được quan tâm chú ý và cũng là một trong các yếu tố được cả hai nhóm khách

hàng đánh giá là yếu tố sẽ quyết định đến việc lựa chọn siêu thị để đi mua sắm. Có sự

khác biệt giữa việc lựa chọn của khách hàng Nam so với Nữ. Khách hàng nam cho

rằng yếu tố vị trí thuận tiện, tự chủ trong lựa chọn, quyết định mua sắm và dễ lựa được

các hàng hóa cần mua là các tiêu chí để khách hàng Nam lựa chọn đi đến siêu thị.

Trong khi đó khách hàng Nữ lại coi trọng hơn về mặt giá cả của hàng hóa bán trong

siêu thị và các sản phẩm phải là của các thương hiệu có uy tín. Nhìn từ góc độ này thì

Tập hàng hóa , Giá cả và Tin cậy là những yếu tố quan trọng tạo ra giá trị hay giá trị

cảm nhận vượt trội cho khách hàng và đem lại lợi thế cạnh tranh cho siêu thị.

4.6.7 Kênh thông tin đại chúng nhận biết siêu thị

Tỷ lệ nhận biết siêu thị cao nhất thông qua Internet đối với nhóm khách hàng

nam là 68% , nhóm khách hàng nữ lên đến 81%, nhận biết thông qua người thân, bạn

55Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãibè giới thiệu và truyền hình chiếm tỷ lệ khá cao. Riêng nhóm khách hàng là Nữ giới

nhận biết siêu thị qua kênh phát tờ rơi quảng cáo, khuyến mãi lên đến 61% so với

nhóm khách hàng Nam chỉ 16%. Còn nhóm khách hàng Nam lại nhận biết siêu thị

thông qua kênh Báo viết 33% nhiều hơn so với Nữ giới 21%. Nhận biết bằng Băng

rơn, áp phích có tỷ lệ thấp nhất chỉ 1% và đa số mọi người không nhận biết qua kênh

này.Nguồn: N = 198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMBiểu đồ 4.17: Kênh nhận biết siêu thị

4.6.8 Số tiền chi trả cho một lần đi siêu thị và tỷ lệ chuyển đổi mua sắm

Trong tổng số 198 khách hàng tham gia khảo sát, số tiền thấp nhất đi mua sắm

một lần tại siêu thị là 30,000 đồng và cao nhất là 6,000,000 đồng. Số tiền trung bình

khách hàng chi cho một lần đi mua sắm tại siêu thị dao động trong khoảng 1,300,000

đồng đến 1,400,000 đồng. Mức chi tiêu cũng phản ánh mức thu nhập của bộ phận

khách hàng chính của hệ thống siêu thị Co.op mart là những người có thu nhập trung

bình.

Bảng 4.7 Số tiền đi mua sắm một lần tại siêu thị

Min

Số tiền đi mua sắm một lần tại

siêu thịMax30,000 6,000,000Mean

1,300,000 1,400,000Nguồn: N = 198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCM56Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiĐa phần khách hàng sau mua sắm tại siêu thị đều trã lời rằng họ sẽ tiếp tục mua

tại siêu thị và giới thiệu cho người khác đến mua chiếm tới 99,5% trên tổng số 198

người tham gia khảo sát và có một người khơng đồng ý tiếp tục mua sắm tại siêu thị,

ngừng mua sắm và không giới thiệu với người khác về siêu thị Co.op mart (Lý do: giá

cả mắc hơn so với ngoài trợ). Đây cũng là một điều mà chúng ta nên chú ý đến.

Bảng 4.8 Dự định mua sắm tại siêu thị

Sẽ tiếp tục mua tại

siêu thị

1

2

TotalFrequency Percent

197

99,5%

1

0,5%

198

100%Nguồn: N = 198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCMÝ kiến thu thập từ khách hàng kiến nghị hoặc mong muốn cho siêu thị phát

triển hơn nữa trong tương lai. Nhoài những yếu tố tốt như : Có nhiều chương trình

khuyến mãi hấp dẫn , Giá cả ổn định và nhân viên lịch sự với khách hàng, chất lượng

siêu thị tốt, tặng quà tết cho khách hàng thân thiết được nhiều người đánh giá cao theo

biểu đồ 4.9. Bên cạnh đó còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục như giá các trò chơi

còn cao. thái độ nhân viên không tốt, giá bán sản phẩm nên rẻ hơn nữa, việc giao hàng

cho khách mua tại nhà còn chậm, vv… đây là câu hỏi nghiên cứu định tính, số lượng

người trã lời thấp không đại diện được cho tồn bộ 198 mẫu khảo sát nhưng đó là

những ý kiến đánh giá khách quan và thực tế nhất của khách hàng về hệ thống siêu thị

Co.op mart. Những đánh giá, ý kiến, phê bình trên cần được lưu ý trong quá trình vận

hành và phát triển hệ thống siêu thị Co.op mart vì tính lan truyền của các thơng tin

đánh giá, ý kiến này có khả năng tăng cao hơn, cần ghi nhận và tìm giải pháp khắc

phục, hạn chế để phát triển hệ thống ngày càng vững mạnh hơn.57Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiBảng 4.9 Kiến nghị và mong muốn phát triển siêu thị trong tương lai.Đánh giá

của khách

hàngÝ kiến

đóng gópKiến nghị hoặc mong mốn cho siêu thị trong tương lai

Chất lượng siêu thị tốt

Nhân viên lịch sự với khách hàng

Giá cả ổn định

Có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Tặng quà dịp lễ, tết cho khách hàng thân thiết

Giá các trò chơi cao

Mở thêm các trò chơi mới

Sắp xếp hàng hóa hợp lý hơn nữa

Bán các mặt hàng với giá rẻ hơn nữa

Lố đi giữa các kệ hàng nhỏ

Giá quần áo cao và không đẹp

Thái độ nhân viên khơng tốt

Vị trí siêu thị khơng thuận tiện đi lại

Cần quan tâm tới ý kiến khách hàng hơn nữa

Giao hàng chậm

Cần kinh doanh đa dạng thêm nhiều hàng hóa

Tăng cường thêm nhân viên đứng nhiều vị trí để hỗ trợ khách

hàng

Giá cao trên các sản phẩm bán ra

Thêm nhiều chương trình khuyến mãi

Nhân viên thiếu nhiệt tình

Cần đa dạng sản phẩm hơn nữa

Thanh toán chậm

Nhân viên giải đáp thắc mắc của khách hàng chậmCount

26

5

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

4

4

5

5

7Nguồn: N = 198/ Kết quả Đánh giá lợi thế cạnh tranh của siêu thị Coo.op mart tại địa bàn TP.HCM58Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãi

CHƯƠNG 5

ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN5.1 QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA

SIÊU THỊ CO.OP MART TẠI TPHCM

5.1.1 Quan điểm nâng cao lợi thế cạnh tranh

Như đã trình bày trong chương 1, lợi thế cạnh tranh là điều kiện cần và đủ để

doanh nghiệp thu được lợi nhuận trên mức trung bình của nghành. Vì thế, nâng cao lợi

thế cạnh tranh là mục tiêu và động lực phát triển chính của siêu thị Co.op mart.

Nâng cao lợi thế cạnh tranh của siêu thị phải hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị

vượt trội cho khách hàng. Vì chính giá trị vượt trội cho khách hàng so với đối thủ là lý

do để khách hàng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của siêu thị và do đó siêu thị sẽ thu được

lợi nhuận trên mức trung bình, tức thu được lợi thế cạnh tranh. Song chính vì vậy, mục

tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh cho siêu thị được thực hiện bằng cách tạo ra cho khách

hàng những giá trị vượt trội so với đối thủ thông qua các yếu tố quyết định lợi thế cạnh

tranh của siêu thị.

Nâng cao lợi thế cạnh tranh của siêu thị còn phải xuất phát từ thực trạng và điều

kiện phát triển các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của siêu thị, đồng thời phù hợp

với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị và hệ thống phân phối của TP.HCM

trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ngày một mạnh mẽ. Vì đây là cơ sở thực tiễn

để hoạch định giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của siêu thị Co.op mart

tại TP.HCM.

Giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của các siêu thị tại TP.HCM phải được

hoạch định trên cơ sở kết quả các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của siêu thị, kết

quả phân tích mơi trường bên ngoài và các nguồn lực bên trong của siêu thị. Trong đó,

việc cũng cố, bổ sung và phát triển để cải thiện các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh

của siêu thị là điều cần thiết thực hiện, tăng cường liên kết, hợp tác và sự ủng hộ từ các

bên liên quan.59Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãi5.1.2 Mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh của hệ thống siêu thị Co.op mart trong

thời gian tới

Phủ rộng mạng lưới siêu thị đến tât cả các địa bàn quận huyện của TP.HCM,

cải tạo không gian, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị theo hướng siêu thị văn minh, hiện

đại, thẩm mỹ và tiện ích.

Phát triển hàng hóa, dịch vụ theo hướng đa dạng về chủng loại,chất lượng đảm

bảo, nhiều mức độ và cải thiện theo nhu cầu của khách hàng. Trong đó đặc biệt chú

trọng phát triển danh mục tập hàng hóa mang nhãn hiệu riêng của siêu thị Co.op mart

để một mặt củng cố lòng trung thành của khách hàng và tạo dựng hình ảnh cho siêu

thị, nhưng mặt khác là siêu thị có điều kiện giảm giá hàng bán để đem lại giá trị vượt

trộ cho khách hàng về mặt giá cả.

Điều chỉnh giá cả hàng hóa, dịch vụ xuông mưc hợp lý, đồng thời nâng cao tính

ổn định và tính cạnh tranh so với các kênh phân phối chợ truyền thống, trung tâm

thương mại hay cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, trên cơ sở tiết kiệm chi phí của

các hoạt động giá trị, kết hợp cân đối lại tỷ suất lợi nhuận mong muốn để lại và tham

khảo giá bán của đối thủ cạnh tranh.

Gia tăng lòng tin và cải thiện hình ảnh của siêu thị trước các kênh phân phối

khác thông qua việc kiện tồn chế độ chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại,

chế độ cung cấp thông tin và truyền thơng quảng cáo, đồng thời tăng cường chế độ

kiểm sốt nguồn hàng cung ứng trước khi đưa vào siêu thị, trong quá trính bảo quản

trước khi giao cho khách hàng.

Đa dạng các phương thức thanh tốn, mở rộng thêm hình thức thanh toán cho

khách hàng, lên kế hoạch nâng cao tính chun nghiệp trong việc thanh tốn.Nâng cao

năng lực áp dụng các công nghệ thương mại điện tử vào việc quản lý thanh toán và kết

nối với các nhà cung cấp, khách hàng thân thiết.

5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA SIÊU

THỊ CO.OP MART TẠI TP.HCM

Hệ thống siêu thị Co.op mart đã và đang có một chiến lược đúng đắn trong việc

lựa chọn mơ hình phát triển phù hợp với xu thế phát triển siêu thị hiện nay, quan hệ tốt

với các cơ quan công quyền, nhận được sự ửng hộ tích cực từ Ủy ban nhân dân

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 THÔNG TIN MUA SẮM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×