Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãilà tất yếu khách quan vừa là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh kinh doanh văn minh và

hiện đại trong nền kinh tế thị trường. Chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các kênh phân

phối như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa.

Vậy những yếu tố nào có vai trò tạo lợi thế cạnh tranh cho hệ thống siêu thị Co.opmart

trên địa bàn TP. HCM, cơ sở nào để nâng cao lợi thế cạnh tranh của siêu thị trên dường

như khơng dễ tìm được lời giải cho các nhà hoạch định chiến lược kinh doanh siêu thị

và đó cũng chính là bối cảnh dẫn dắt đến nghiên cứu này “Đánh giá lợi thế cạnh tranh

của hệ thống siêu thị Co.opmart tại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”.

1.2PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ

Theo Michael E. Porter : “Trong thị trường cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh nằm ở vịtrí trung tâm trong thành tích hoạt động của doanh nghiệp”. Vì thế, “ Điều đặc biệt

quan trọng đối với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào là xây dựng được một lợi thế kinh

doanh bền vững”. Tuy nhiên dựa vào cơ sở nào để nâng cao lợi thế cạnh tranh để phát

triển hệ thống siêu thị tại TP. HCM dường như khơng dễ tìm được lời giải đáp cho các

nhà hoạch định chính sách và kinh doanh siêu thị. Vì cho đến thời điểm hiện tại, mặc

dù có khá nhiều nghiên cứu liên quan đến lợi thế cạnh tranh và giải pháp phát triển

siêu thị nhưng nhìn chung, các nghiên cứu này đều tiếp cận từ phía doanh nghiệp,

nhưng quan trọng hơn là thiếu đi sâu vào lợi thế cạnh tranh hoặc khám phá, xây dựng

kiểm định mô hình các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị nên độ tin

cậy chưa thể xác định.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển hiện đại hóa, cơng

nghệ được ưu tiên hàng đầu, các dịch vụ tiện ích, trao đổi thơng tin, phương thức mua

bán, hình thức kinh doanh ngày càng phát triển manh mẽ hơn liệu các mơ hình nghiên

cứu trước đây còn đúng trong bối cảnh hiện tại hay khơng đó cũng chính là vấn đề

nghiên cứu của đề tài này.

Câu hỏi nghiên cứu:

Lợi thế cạnh tranh là gì? Những yếu tố nào có vai trò tạo lợi thế cạnh tranh cho

siêu thị Co.opmart trên địa bàn TP. HCM?

Sử dụng phương pháp nào để xây dựng và kiểm định mơ hình các yếu tố tạo lợi

thế cạnh tranh cho siêu thị trên địa bàn TP. HCM?

2Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiGiải pháp nào nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho siêu thị Co.opmart?

1.3 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài này nhằm khám phá các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho hệ thống siêu

thị Co.op mart tại TP. HCM và phát triển thang đo cho những yếu tố này.

Tập trung đánh giá lợi thế cạnh tranh của hệ thống siêu thị Co.opmart tại TP.

HCM , thực trạng các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của siêu thị.

Mơ tả đối tượng khách hàng chính và tìm hiểu về các thơng tin mua sắm của

từng nhóm khách hàng này, đây là một trong những mục quan trọng giúp chúng ta có

một cái nhìn đầy đủ và khách quan về phân khúc thị trường hiện nay của hệ thống siêu

thị Co.op mart. Xem xét đánh giá những ý nghĩa quyết định đem lại giá trị hay giá trị

cảm nhận vượt trội của khách hàng và lợi thế cạnh tranh của siêu thị.

Phân tích các kết quả để đưa ra các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao lợi thế

cạnh tranh cho hệ thống siêu thị Co.op mart tại TP. HCM.3Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn TrãiCHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

2.1 CẠNH TRANH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH

2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Trong nghiên cứu này khái niệm cạnh tranh được nghiên cứu dưới góc độ kinh

tế và tựu trung dưới hai quan niệm truyền thống và hiện đại.

2.1.1.1 Quan niệm truyền thống

Tiếp cận dưới góc độ chủ thể của cạnh tranh, từ điển Bách khoa Việt Nam (tập

1) ghi nhận : “Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người

sản xuất hàng hóa , giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị

trường bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ,

thị trường có lợi nhất” [1, tr. 13].

Tiếp cận dưới góc độ phương thức cạnh tranh, từ điển kinh tế kinh doanh Anh –

Việt ghi nhận: “Cạnh tranh là sự đối địch giữa các hãng kinh doanh trên cùng một thị

trường để dành được nhiều khách hàng, do đó thu được nhiều lợi nhuận hơn cho bản

thân, thường là bằng cách bán theo giá cả thấp nhất hay cung cấp một chất lượng hàng

hóa tốt nhất” [1, tr. 115].

Tiếp cận dưới góc độ mục đích của cạnh tranh, giáo trình Kinh tế học chính trị

Mác – Leenin viết: “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ

thể tham gia sản xuất – kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ để thu được nhiều lợi

ích nhất cho mình. Mục tiêu của cạnh tranh là giành lợi ích, lợi nhuận lớn nhất, bảo

đảm sự tồn tại và phát triển của chủ thể tham gia cạnh tranh” [2, tr 65]

Vì vậy một cách khái qt có thể hiểu: “Cạnh tranh kinh tế là một phạm trù

phản ánh mối quan hệ đối kháng diễn ra trên thị trường giữa những chủ thể có cùng

mục đích là giành cho mình lợi ích nhiều hơn so với các chủ thể khác. Cạnh tranh kinh

tế thực chất là cuộc chiến diễn ra trên thương trường giữa các chủ thể kinh tế (gọi là

đối thủ). Mục đích của cạnh tranh theo Porter là giành lấy thị phần. Bản chất của cạnh

4Luận văn tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Văn Trãitranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận mà doanh

nghiệp đang có. Kết quả của cạnh tranh là sự bình qn hóa lợi nhuận trong nghành

theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá bán có thể giảm đi” [3, tr 22].

2.1.1.2 Quan niệm hiện đại

Xuất hiện vào thập niên 90 của thế kỷ XX trên cơ sở tổng kết thực tiễn cạnh

tranh và dự báo những điều chỉnh của môi trường cạnh tranh trong điều kiện mới. Đó

là:

Thứ nhất, giá cả khơng còn là tiêu chuẩn cao nhất của cạnh tranh, là phương

thức cạnh tranh trong mọi trường hợp.

Thứ hai, dước tác động của khoa học và công nghệ, sự phân công lao động phát

triển làm cho nghành, nghề kinh doanh chỉ có tính chất tương đối gắn liền với một

không gian và thời gian cụ thể.

Thứ ba, thế giới chuyển dần từ nền kinh tế cơng nghiệp sang nền kinh tế chi

thức. Đó là nền kinh tế lấy nghành công nghệ cao làm trụ cột. Vì thế, cạnh tranh quốc

tế sẽ chuyển từ cạnh tranh chủ yếu dựa vào lợi thế về tài nguyên, nguồn vốn, lao động

rẻ sang cạnh tranh dựa vào lợi thế về công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao;

định hướng kinh tế và chiến lược là sản xuất ra những ý tưởng mới chứ không chỉ là

các sản phẩm cụ thể. Đặc trưng của sản phẩm khơng còn là riêng lẻ mà nằm trong một

cấu trúc mạng, do đó phát triển sản phẩm phải gắn liền với xây dựng và phát triển hệ

thống mạng, nghĩa là vấn đề liên kết và hợp tác trong cạnh tranh sẽ trở thành khuynh

hướng tất yếu của thời đại [4, tr 54- 65].

Thứ tư, q trình tồn cầu hóa đã tạo ra những cơ hội và thách thức cho nhiều

quốc gia trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhưng tồn cầu hóa cũng

làm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo mơ hình xuất khẩu gặp bất lợi trước sức ép

buộc các chính phủ phải thực hiện mở cửa để hội nhập thay thế chính sách thương mại

tự chủ để hướng tới tự do hóa thương mại trên tồn cầu. Nghĩa là, cạnh tranh quốc tế

sẽ trở nên gay gắt, việc gia nhập thị trường sẽ trở nên khó khăn, độ rủi ro sẽ tăng cao.

Hơn nữa, toàn cầu hóa là tất yếu, nhưng lợi ích của tồn cầu hóa khơng phải là chia

đều cho các quốc gia, mà ngược lại các quốc gia phát triển với tư cách là những nhà

thiết kế, áp đặt quy chế mậu dịch, vì thế, họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Trong khi

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×