Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ PHẦN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA, CRONBACH ALPHA

VÀ MƠ HÌNH TUYẾN TÍNH SEM

Kết quả Cronbach alpha từng nhân tố:

Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected Item-Total

CorrelationSquared Multiple

CorrelationCronbach's

Alpha if Item

DeletedQ01a126.114.583.598.385.843Q01a226.224.448.760.595.821Q01a326.104.670.549.353.850Q01a426.154.606.608.422.842Q01a526.134.500.655.454.835Q01a626.094.520.627.468.839Q01a726.144.616.594.397.844Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected Item-Total

CorrelationSquared Multiple

CorrelationCronbach's

Alpha if Item

DeletedQ01b121.383.375.650.454.846Q01b221.383.415.715.540.836Q01b321.373.290.671.464.843Q01b421.363.359.729.553.833Q01b521.273.357.631.412.850Q01b621.333.411.599.401.856Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected ItemTotal CorrelationSquared Multiple

CorrelationCronbach's Alpha if

Item DeletedQ01c112.901.533.612.413.803Q01c213.041.521.697.514.765Q01c313.031.598.623.448.797Q01c412.991.421.691.489.766Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected ItemTotal CorrelationSquared Multiple

CorrelationCronbach's Alpha if Item

DeletedQ01d123.7911.579.775.615.919Q01d223.7712.034.786.643.918Q01d323.7011.969.797.662.917Q01d423.8311.378.768.603.920Q01d523.7612.009.735.560.923Q01d623.7711.854.779.650.918Q01d723.8011.804.801.667.916Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationSquared

Multiple

CorrelationCronbach's Alpha if Item DeletedQ01e121.432.744.492.248.776Q01e221.522.708.630.427.745Q01e321.452.695.562.376.759Q01e421.422.732.512.306.771Q01e521.442.654.569.335.757Q01e621.452.716.527.302.767Q01f1Scale

Mean if

Item

Deleted

15.58Scale

Variance

if Item

Deleted

4.753Q01f215.72Q01f315.77Q01f4

Q01f5Item-Total Statistics

Corrected

Item-Total

CorrelationSquared

Multiple

CorrelationCronbach's Alpha if Item Deleted.592.409.6774.529.654.494.6544.440.614.407.66316.225.044.242.069.82015.734.534.564.394.681Item-Total Statistics

Scale

Mean if

Item

DeletedScale

Variance

if Item

DeletedCorrected

Item-Total

CorrelationSquared

Multiple

CorrelationCronbach's Alpha if Item DeletedQ01h117.032.811.657.491.767Q01h217.122.946.592.424.786Q01h317.122.773.594.394.786Q01h417.132.775.604.401.783Q01h517.082.897.597.365.784Kết quả phân tích EFA lần 1:

Pattern Matrixa

Factor

Q01d31

.869Q01d1.816Q01d2.808Q01d7.802Q01d6.797Q01d4.793Q01d5.7362Q01a2.860Q01a5.711Q01a6.706Q01a1.693Q01a4.645Q01a7.598Q01a3.5783Q01b3.830Q01b2.786Q01b4.695Q01b1.670Q01b5.642Q01b6.5734Q01e2.692Q01e5.668Q01e6.643Q01e3.602Q01e4.582Q01e1.545567.320Q01h3.797Q01h4.721Q01h1.681Q01h5.551Q01h2.543Q01f2.794Q01f1.721Q01f3.678Q01f5.628Q01f4.356Q01c4.798Q01c2.722Q01c1.710Q01c3.566Eigenvalues

Cumulative8.40411.2142.9482.4382.3562.0951.7481.7121.02326.99133.44438.31943.10547.31250.50453.58954.956Kết quả EFA lần 2:

Pattern Matrixa

Factor

Q01d31

.881Q01d7.818Q01d6.806Q01d1.801Q01d2.793Q01d4.792Q01d5.7252Q01a2.844Q01a6.705Q01a5.694Q01a1.681Q01a4.642Q01a7.587Q01a3.5733Q01b3.842Q01b2.798Q01b4.699Q01b1.674Q01b5.639Q01b6.5744Q01e2.707Q01e5.684Q01e3.589Q01e4.586Q01e6.583Q01e1.5345Q01h1.768Q01h3.671Q01h4.671Q01h5.644Q01h2.5716Q01f2.805Q01f1.737Q01f5.658Q01f3.6367Q01c4.814Q01c1.756Q01c2.667Q01c3.570Eigenvalues

Cumulative11.2042.9352.4372.3542.0831.7301.60927.62034.18939.15443.99948.25751.40554.372Cronbach alpha0,8590,8670,8280,9300,7940,8200,817Kết quả CFA và SEM :

Estim

ateQuan hệ

GV

GV

GV

GV<--<--<--<---HH

GC

TC

TT0.294

0.226

0.269

0.143S.E.C.R

.P0.113

0.082

0.115

0.0622.597

2.772

2.344

2.2920.009

0.006

0.019

0.022Estimate

HH

HH

HH

GC

GC

TC<-->

<-->

<-->

<-->

<-->

<-->GC

TC

TT

TC

TT

TT0.469

0.364

0.491

0.319

0.284

0.4HH

GC

TC

TTEstim

ate

0.094

0.148

0.076

0.276S.E.C.R.0.02

0.026

0.018

0.0524.782

5.607

4.132

5.347P

***

***

***

***LabelPHỤ LỤC 2

THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU

Giới tính:

S01 Gioi tinh

Frequency

81Percent

40.9Valid

Percent

40.9Cumulative

Percent

40.9Nữ11759.159.1100.0Total198100.0100.0Cơ khíFrequency

1Percent

.5Valid

Percent

.5Tự do21.01.098.5Nghĩ hưu31.51.5100.0Cơng nhân42.02.052.5Cán bộ, công chức, giáo viên168.18.18.1Học sinh, sinh viên2914.614.667.2Buôn bán, nội trợ5929.829.897.0Doanh nhân, nhân viên công ty8442.442.450.5Total198100.0100.0ValidNamNghề nghiệp :

Nghe nghiep hien tai

ValidCumulative

Percent

97.5Khoảng thu nhập cá nhân:

Khoang thu nhap ca nhanValidFrequency

15Percent

7.6Valid

Percent

7.6Cumulative

Percent

7.6Từ 3,000,001 đồng đến

5,000,000 đồng4723.723.731.3Từ 5.000,001 đến 10,000,000

đồng7035.435.466.7Từ 10,000,001 đến 15,000,000

đồng3517.717.784.3Trên 15,000,000 đồng3115.715.7100.0Total198100.0100.0Dưới 3 triệu đồngNhóm tuổi

Nhom tuoi va gioi tinh?(1-5 )ValidTừ 18-30 tuổiFrequency

70Percent

35.4Valid

Percent

35.4Cumulative

Percent

35.4Từ 31-40 tuổi5527.827.863.1Từ 41-55 tuổi4321.721.784.8Trên 56-70 tuổi3015.215.2100.0198100.0100.0TotalTrình độ học vấn:Trinh do hoc vanKhông cung cấp thông tinFrequency

1Percent

.5Valid

Percent

.5Cumulative

Percent

100.0Chưa tốt nghiệp phổ thơng31.51.51.5Trên đại học84.04.099.5Cao đẳng, trung cấp4824.224.253.0Tốt nghiệp phổ thơng5427.327.328.8Đại học8442.442.495.5Total198100.0100.0Trình độ học vấn

ValidTình trạng hơn nhân:

Tinh tran hon nhan

CumulativeValidFrequencyPercentValid PercentPercentDoc than6231.331.331.3Da co gia dinh nhung chua168.18.139.4Da lap gia dinh va da co con12060.660.6100.0Total198100.0100.0co conPHỤ LỤC 3

THÔNG TIN MUA SẮM

Q02 : Ngày thường đi siêu thị trong tuần:

Đối tượng khách hàng : Nam

Nam

$Q2Thứ 2Count

3Column N %

4%Thứ 311%Thứ 445%Thứ 556%Thứ 645%Thứ 74657%Chủ nhật8099%Total81100%Đối tượng khách hàng : Nữ

Nữ

$Q2Thứ 2Count

18Column N %

15%Thứ 343%Thứ 454%Thứ 5119%Thứ 63631%Thứ 78976%Chủ nhật11195%Total117100%Đối tượng khách hàng : Tổng thể nghiên cứu

Ngày

$Q2CountColumn N %Thứ 22111%Thứ 353%Thứ 495%Thứ 5168%Thứ 64020%Thứ 713568%Chủ nhật19196%Total198100%Q03 : Thời gian đi siêu thị trong ngày:Count

2Column N

%

2%Buổi trưa ( từ 11 giờ đến trước 13 giờ)1417%Buổi chiều (từ 13 giờ đến trước 17 giờ)

Buổi tối (sau 17 giờ)3746%7694%Total81100%Khách hàng nam

$Q3Buổi sáng (trước 11 giờ)Count

19Column N

%

16%Buổi trưa ( từ 11 giờ đến trước 13 giờ)1815%Buổi chiều (từ 13 giờ đến trước 17

giờ)

Buổi tối (sau 17 giờ)5850%11296%Total117100%Count

21Column N

%

11%Buổi trưa ( từ 11 giờ đến trước 13 giờ)3216%Buổi chiều (từ 13 giờ đến trước 17

giờ)

Buổi tối (sau 17 giờ)9548%18895%Total1981.0Khách hàng Nữ

$Q3Buổi sáng (trước 11 giờ)Tổng 198 khách hàng

$Q3Buổi sáng (trước 11 giờ)Q04 : Mục đích đi siêu thị:

Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng cá nhânCount

64Column N

%

79%Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng gia đình5467%Xem hàng hóa thấy thích thì mua6985%Vui chơi giải trí1822%Total81100%Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng cá nhânCount

104Column N

%

89%Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng gia đình9581%Xem hàng hóa thấy thích thì mua6051%KH Nam

$Q4$Q4Vui chơi giải trí109%Total117100%Tổng hai nhóm

$Q4Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng cá nhânCount

168Column N

%

85%Mua sắm hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng gia đình14975%Xem hàng hóa thấy thích thì mua12965%Vui chơi giải trí2814%Total198100%Q05 : Hàng hóa thường muaCount

78Column N

%

96%Thời trang,mỹ phẩm3442%Lương thực5669%Thực phẩm chế biến6074%Thực phẩm tươi sống5973%Vật dụng trong gia đình5062%Hàng điện tử, điện gia dụng1114%Đồ choi trẻ em911%Nam

$Q5Đồ dùng cá nhânTrang trí nội thất22%Total81100%CountColumn N

%Đồ dùng cá nhân11094%Thời trang,mỹ phẩm3732%Lương thực4438%Thực phẩm chế biến7968%Thực phẩm tươi sống7665%Vật dụng trong gia đình8169%Hàng điện tử, điện gia dụng3429%Đồ choi trẻ em109%Trang trí nội thất11%117100%Nữ

$Q5TotalCountColumn N

%Đồ dùng cá nhân18895%Thời trang,mỹ phẩm71

10036%

51%Tổng hai nhóm

$Q5Lương thựcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×