Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hoàn thiện hệ thống động viên thông qua vật chất

1 Hoàn thiện hệ thống động viên thông qua vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

cán bộ cơng nhân viên trung tâm. Cần phải có chính sách đổi mới để tăng lương

tương xứng với kết quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên và tiền lương phải

gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động, phải phản ánh cống hiến của người

lao động, phản ánh vai trò và vị trí đích thực của cán bộ nhân viên trong trung tâm.

Từ đó tiền lương mới kích thích họ hăng say làm việc với tinh thần và trách nhiệm

cao nhất.

Thực hiện tăng lương tương xứng với kết quả công việc của cán bộ nhân

viên hay dựa trên mức thực thi tổng thể, chẳng hạn:

Dưới mức trung bình - khơng tăng lương

Đạt mức trung bình - tăng lương 2%

Trên mức trung bình - tăng lương 3%

Thực thi xuất sắc - tăng lương 5%

Trung tâm nên đơn giản hóa bậc lương và các hình thức trả lương cho cán bộ

cơng nhân viên. Có thể tạo động lực cho cán bộ công nhân viên bằng cách trả lương

qua tài khoản. Mức lương có thể cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng làm việc của

từng người ở từng bộ phận. Đồng thời mức thu nhập này chỉ có cán bộ cơng nhân

viên và lãnh đạo biết cụ thể còn những người khác khơng thể biết cụ thể mức ấy

như thế nào mà chỉ biết chung về mức thu nhập bình quân của họ. Điều này sẽ tạo

động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên. Họ sẽ làm việc hết sức để nhận được

mức thù lao cao nhất.

3.1.2 Tiền thưởng và các khoản phụ cấp, phúc lợi

- Đa dạng hóa các phong trào thi đua.

- Cần phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các phong trào thi đua.

- Xây dựng được các mức thưởng tương ứng với mỗi phong trào thi đua.

Cụ thể, mức thưởng thành tích thi đua hàng năm được quy định ở bảng 3.1

dưới đây:Bảng 3.1. Quy định mức thưởng thành tích thi đua- Mức thưởng không nên cứng nhắc và cùng một mức cho các nỗ lực của

nhân viên và phòng ban mà nên dựa vào mức độ nhân viên và phòng ban đó thực

hiện được.

- Vận dụng cơ chế khen thưởng dúng lúc, đúng người.

- Phải công khai các giá trị đạt được do thành tích thi đua đem lại.

Hiện nay, các chế độ phúc lợi, khen thưởng của trung tâm còn rất ít, khơng

đủ khả năng tạo nên động lực khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả. Vì thế

trung tâm nên xây dựng thêm một vài chương trình phúc lợi như:

Ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc, trung tâm nên mua bảo hiểm tai nạn 24/24

để nhân viên có thể yên tâm hơn khi làm việc trên thị trường.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên. Việc này thể hiện

trung tâm có quan tâm đến đời sống sức khỏe của nhân viên.

Các dịch vụ và phúc lợi về mặt tài chính: nhằm hỗ trợ về mặt tài chính cho

nhân viên và gia đình được đề cầp trực tiếp đến các khoản tài chính cá nhân của

nhân viên.

Các dịch vụ chuyên nghiệp: Cung cấp các phúc lợi miễn phí cho nhân viên

như phúc lợi về y tế, phòng đọc, hệ thống gợi ý cho nhân viên.

Các dịch vụ giải trí như: tổ chức các bữa tiệc, đi dã ngoại và tặng thưởng đặc

biệt. Phúc lợi này cần chý ý nhiêù hơn để tạo tính thoải mái, thân thiện cho nhân

viên đồng thời tận dụng quỹ phúc lợi phong phú của trung tâm.3.2 Hoàn thiện hệ thống động viên tinh thần

3.2.1 Môi trường làm việc

Trung tâm cần tạo ra một môi trường làm việc tốt, thoải mái, dễ chịu hơn

nữa, tạo ra tính đồn kết phấn đấu cho cán bộ cơng nhân viên tồn Trung tâm vì

mục tiêu chung. Cán bộ công nhân viên trong Trung tâm sẽ cảm thấy thoải mái hơn

nếu họ có thể có được các mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp của mình và họ

được tơn trọng. Lãnh đạo và người quản lý của cơng ty có thể tạo ra được một môi

trường làm việc dễ chịu thông qua các hoạt động như:

Đưa ra các quy tắc/ quy trình làm việc rõ ràng trong Công ty.

Xây dựng giá trị và văn hoá tốt cho Trung tâm và truyền đạt cho cán bộ cơng

nhân viên trong tồn Trung tâm.

Tơn trọng những đóng góp của nhân viên và ghi nhận những lợi ích mà nhân

viên đã đóng góp cho Trung tâm bằng các hình thức khác nhau.

Giúp nhân viên hiểu được và phối hợp với nhau để hồn thành cơng việc một

cách hiệu quả.

Tạo cho nhân viên cơ hội nêu ra những ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển

của Trung tâm và trao thưởng cho họ nếu đó là những ý kiến quý giá.

Tôn trọng sự khác nhau về đặc điểm cá nhân giữa các nhân viên trong Trung

tâm.

Tìm hiểu thêm về những mong đợi của nhân viên và những lý do của họ khi

quyết định làm việc cho Trung tâm.

Quan tâm hơn nữa đến gia đình của nhân viên, tổ chức các sự kiện cho gia

đình của họ có thể tham gia và giúp họ tìm hiểu thêm về Trung tâm, tổ chức các kỳ

nghỉ và các bữa liên hoan cho gia đình của các nhân viên, cho nhân viên thêm một

số tiền thưởng đặc biệt như học phí cho con của họ...Đồng thời, cần phải tạo một môi trường làm việc yên tĩnh, thoải mái, bố trí

các trang thiết bị một cách khoa học để đặt hiệu quả công việc cao hơn. Ngoài ra,

Trung tâm cần giáp sát việc thực hiện nội quy Trung tâm một cách chặt chẽ hơn

nhằm tạo ra một mơi trường có tính kỷ luật, làm việc nghiêm túc và mang tính

chuyên nghiệp hơn.

3.2.2 Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ

a. Cải tiến công tác giới thiệu, đề bạt cán bộ

Đối với những cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo ra cho họ cơ hội để tích lũy

dần các tiêu chuẩn (cần thay đổi quan điểm “thăm dò” dư luận về nhân viên bằng

quan điểm “tạo điều kiện để thể hiện tài năng”).

b. Xây dựng chính sách động viên, giúp đỡ cá nhân thăng tiến

Căn cứ vào kết quả khảo sát, đối với những cá nhân có nhu cầu thăng tiến

trong độ tuổi quy hoạch, có chính sách phân cơng người giáo dục, giúp đỡ nhân

viên khắc phục những hạn chế bằng góp ý thay đổi phương pháp cơng tác; mạnh

dạn giao việc và cử người giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (cơ sở để thăng

tiến).

Đối với những nhân viên đang cơng tác, có thâm niên tại chi nhánh có những

bức xúc về thăng tiến, đã nỗ lực phấn đấu có tâm huyết nhưng khơng phát triển

được, trung tâm nên xem đây là khiếm khuyết vì đã khơng giúp đỡ họ khắc phục

những hạn chế cá nhân, phát huy những điểm tích cực đang trỗi dậy trong họ để

cùng đóng góp cơng sức ở những vị trí thích hợp vào phát triển sự nghiệp chung của

chi nhánh.

c. Đảm bảo công minh, cơng bằng, bình đẳng, đúng người, đúng việc,

đúng vị trí, đúng quy trình

Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên bằng thăng tiến là một trong

những giải pháp quan trọng để cho nhân viên trong trung tâm nhận thấy rằng những

đóng góp, nỗ lực của họ trong công việc đều được ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hoàn thiện hệ thống động viên thông qua vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×