Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.27: Gắn bó lâu dài với trung tâm

Biểu đồ 2.27: Gắn bó lâu dài với trung tâm

Tải bản đầy đủ - 0trang

TĨM TẮT CHƯƠNG 2

Qua kết quả khảo sát nhìn chung, Trung tâm đã có những bước chuyển biến

thành cơng sau nhiều năm hoạt động. Tuy tình hình biến động nhân sự đã giảm bằng

không và không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ hồn thành cơng việc chung của cả trung

tâm. Xây dựng được đội ngũ lao động trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Mối quan hệ thân thiện như các thành viên trong gia đình giữa cấp trên và

cấp dưới, giữa các đồng nghiệp đã góp phần tạo nên mơi trường làm việc thoải mái.

Chính sách tăng lương hàng năm cũng là một phần khích lệ để nhân viên làm việc

tốt hơn. Cơ hội nâng cao chuyên môn, kỹ năng công việc và cải thiện ngoại ngữ

cũng được đánh giá cao trong bảng khảo sát.

Phân công công việc đúng chuyên mơn, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ

ràng, có cơ hội thăng tiến, khuyến khích nhân viên làm việc, trao đổi kinh nghiệm

để phát triển trong tương lai. Việc trả lương cho nhân viên được tính đơn giản, dễ

hiểu, minh bạch cho mỗi nhân viên. Môi trường làm việc tốt, khơng gian thống

đãng, đầy đủ thiết bị tiện nghi, nước uống đảm bảo cho nhân viên trong quá trình

làm việc. Q trình đánh giá kết quả thực hiện cơng việc được thực hiện thường

xuyên và đúng chu kỳ đã hoạch định.

Bên cạnh đó kết quả khảo sát chỉ ra một số hạn chế về hệ thống đào tạo cần

được cải tiến hơn nữa. Với quy mô ngày càng mở rộng thì vấn đề đào tạo nhân viên

nên đặt lên hàng đầu. Mức lương chưa thực sự tương xứng với thị trường lao động

hiện nay. Dựa trên các ý kiến tác giả đề xuất một số biện pháp sẽ được trình bày cụ

thể ở chương 3.CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN

CƠNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN

TẠI TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ SINH HỌC TP.HCM3.1 Hồn thiện hệ thống động viên thơng qua vật chất

3.1.1 Tiền lương

a. Hồn thiện chính sách tiền lương

Xây dựng các mức lương phù hợp với từng chức danh, từng tính chất cơng

việc. Những vị trí then chốt trong trung tâm cần có mức độ ưu tiên hơn, trả lương

cao hơn so với các trung tâm khác. Phân công công việc phù hợp tại một số phòng

ban.

b. Hồn thiện việc xác định mức lương

Tác giả đề xuất thay đổi phương pháp trả lương theo hướng thay hệ số lương

trung tâm đang áp dụng bằng hệ số lương căn cứ trên trình độ đào tạo, kinh nghiệm

chun mơn, kiến thức và kỹ năng cần có để thực hiện cơng việc, tính trách nhiệm

và áp lực trong các công việc thực tế đảm nhận và thành tích từng cán bộ cơng nhân

viên của trung tâm.

d. Hồn thiện việc trả lương

Để đảm bảo tiền lương thật sự phát huy được vai trò của nó, các chế độ trả

lương của trung tâm phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

Đảm bảo trả lương ngang nhau cho những lao động như nhau, sự cơng bằng

sẽ khuyến khích rất lớn đối với người lao động.

Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương bình quân..

Thu nhập từ tiền lương của người cán bộ nhân viên phải chiếm từ 70% - 80%

tổng thu nhập. Hiện nay tiền lương chiếm tỷ lệ không nhiều trong tổng thu nhập củacán bộ cơng nhân viên trung tâm. Cần phải có chính sách đổi mới để tăng lương

tương xứng với kết quả thực hiện công việc của cán bộ nhân viên và tiền lương phải

gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động, phải phản ánh cống hiến của người

lao động, phản ánh vai trò và vị trí đích thực của cán bộ nhân viên trong trung tâm.

Từ đó tiền lương mới kích thích họ hăng say làm việc với tinh thần và trách nhiệm

cao nhất.

Thực hiện tăng lương tương xứng với kết quả công việc của cán bộ nhân

viên hay dựa trên mức thực thi tổng thể, chẳng hạn:

Dưới mức trung bình - khơng tăng lương

Đạt mức trung bình - tăng lương 2%

Trên mức trung bình - tăng lương 3%

Thực thi xuất sắc - tăng lương 5%

Trung tâm nên đơn giản hóa bậc lương và các hình thức trả lương cho cán bộ

cơng nhân viên. Có thể tạo động lực cho cán bộ công nhân viên bằng cách trả lương

qua tài khoản. Mức lương có thể cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng làm việc của

từng người ở từng bộ phận. Đồng thời mức thu nhập này chỉ có cán bộ công nhân

viên và lãnh đạo biết cụ thể còn những người khác khơng thể biết cụ thể mức ấy

như thế nào mà chỉ biết chung về mức thu nhập bình quân của họ. Điều này sẽ tạo

động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên. Họ sẽ làm việc hết sức để nhận được

mức thù lao cao nhất.

3.1.2 Tiền thưởng và các khoản phụ cấp, phúc lợi

- Đa dạng hóa các phong trào thi đua.

- Cần phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các phong trào thi đua.

- Xây dựng được các mức thưởng tương ứng với mỗi phong trào thi đua.

Cụ thể, mức thưởng thành tích thi đua hàng năm được quy định ở bảng 3.1

dưới đây:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.27: Gắn bó lâu dài với trung tâm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×