Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BĐT vecto tìm min. Dấu = xảy ra khi

BĐT vecto tìm min. Dấu = xảy ra khi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Video hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hoài Thanh

P = z + B = z + c + di ⇔ P = ( x + c ) + ( y + d ) i ⇔ P 2 = ( x + c ) + ( y + d )

2Đặt2 A = a + bi B = c + diI1 ( − a; −b ) ; I 2 ( −c; −d )⇒ I1 I 2 =( a − c)2+ ( b − d ) = ( a − c ) + ( b − d ) i = ( a + bi ) − ( c + di ) = A − B

2Ta có:

Pmax = I1I 2 + k = A − B + kPmin = I1 I 2 − k = A − B − kTương tự :Z+A =kP= z+BHỏi(có tâm đối xứng vớiI2qua trục hoành)→ Pmax/min = A − B ± kLoại 2 :

Az + B = k⇔ z+P1 = Cz + DĐặtB

k

=

A

AHỏi :P1

D

= z+

C

ChoặcP2 = C z + DP2

D

P

D

= z+

⇔ 2 = z + ÷

c

c

c

cB

D

= a + bi; = c + di

A

CTương tự trên ta có

 B D k 

 P1Max / Min = c  − ± ÷

 A C

 B D k P

=

c

 − ÷± ÷

 2 Max / Min

 A C A ÷

GIẢI MAX MIN SỐ PHỨC CHỈ 2 DỊNG.(CÁI NÀY DỄ NHỚ THƠI)

z − a − bi = c ⇔ z − (a + bi ) = c ⇒ −c + a + bi ≤ z ≤ c + a + biVideo hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hồi Thanh

Tọa độ z làm choz max ; z minlần lượt là :z max .(a + bi) z min .(a + bi)

;

a + bi

a + biDạng 2:

z+a + z−a = kTổng quát :k 2 − 4 z2

2 z1với;−k + k 2 + 4

;

2k

2z1 = a + bi; z2 = c + diMax z =Max z =Max z =;2Dạng 3: Cho a>0 . Tìm Max, min

Min z =22=>z1 z + z2 + z1 z − z2 = kMin z =Ta có :Min z =k2 − 4 az;z = x + yik

2 z1z+biết z thỏa mãnk + k2 + 4

21

=a

zVideo hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hồi Thanh

PHÂN DẠNG MAX MIN SỐ PHỨC

Dù đã rất cố gắng, sử dụng nhiều nguồn tài liệu tham khảo, song vẫn còn nhiều thiếu sót, rất

mong q thầy cơ và các em học sinh bổ sung thêm các cách làm hay và độc đáo để cùng

chung sức giải quyết dạng toán này nhé. Xin chân thành cảm ơn !

Tài liệu nêu các cách giải tự luận là chính, kĩ thuật casio thì dựa vào dữ kiện đề bài ta có thể

thử bằng lệnh CALC hoặc ở đây thầy chủ yếu nêu ra CASIO bằng pp lượng giác hóa và sử

dụng khi xác định được dữ kiện là tập hợp điểm biểu diễn số phức là đường tròn và elip.

Vì tài liệu mang hướng tổng quát nên chưa có thời gian giải chi tiết cho từng bài tập, mong

quý thầy cô và các em học sinh thông cảm, hoặc gửi bài về group THỦ THUẬT CASIO

THPT để được giải đáp.

GV nên đưa ra 4 phương án trắc nghiệm để có cách thử casio hợp lý cho từng dạng toán !

Dạng 1 :

zCho số phứcthỏa mãnz − ( a + bi ) = cnhất, giá trị lớn nhất của P với,( c > 0), tìm giá trị nhỏP = z + z3 ; z + z3 ; z3 .z + z4PHÂN TÍCH

Cách 1:

z − ( a + bi ) = c, ( c > 0 ) ⇒

I ( a; b )và bán kínhTập hợp các điểmMbiểu diễn số phứczlà đường tròn có tâmR = c.Biểu diễn P là 1 điểm M nào đó, dựa vào hình vẽ xác định max min cho thích hợp.

Ví dụ P =Khi đó :tức là đường tròn tâm O:max z = OM 2 = OI + Rmin z = OM 1 = OI − R

z =OM

→ Ví dụ P =Khi đó :zz +itức là đường tròn tâm H (0;-1) max z + i = HI + Rmin z + i = HI − R

z = HM

→ Video hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hoài Thanh

Cách 2:

PP bất đẳng thức tam giác cực nhanh chỉ 2 dòng mà thầy đã hướng dẫn trên youtube,

có đủ các biến thể của dạng này.

https://www.youtube.com/watch?v=WsN84Q502wE

z − a − bi = c ⇔ z − (a + bi ) = c ⇒ −c + a + bi ≤ z ≤ c + a + biTọa độ z làm cho

Ví dụ : Choz max ; z minz − 4 + 3i = 3Áp dụng cơng thức:

Ta có:lần lượt là :z max .(a + bi ) z min .(a + bi )

;

a + bi

a + bi., Tìm số phức có module nhỏ nhất, lớn nhất?z − a − bi = c ⇔ z − (a + bi ) = c ⇒ −c + a + bi ≤ z ≤ c + a + biz − 4 + 3i = 3 ⇔ z − (4 − 3i ) = 3 ⇔ −3 + 4 − 3i ≤ z ≤ 3 + 4 − 3i ⇔ 2 ≤ z ≤ 8Cách tìm số phức:

C1: Tìm Số phức z có module nhỏ nhất là:

10 + 3b z − 4 + 3i = 3 ( a − 4 ) 2 + (b + 3)2 = 9

 −8a + 6b + 25 = 5  4a − 3b = 10

a =

⇔

⇔ 2

⇔ 2

⇔

42

2

2

2

=2

a + b = 4

a + b = 4

 a + b = 4

a 2 + b 2 = 4

 z26

8

 10 + 3b 

2

2

⇒

÷ + b = 4 ⇔ 25b + 60b + 36 = 0 ⇔ b = − ; a =

5

5

 4 z=z min .(a + bi )C2: Số phức z có module nhỏ nhất là:a + biz=Tương tự: Số phức z có module lớn nhất là:=2(4 − 3i ) 8 6

= − i

5

5 5z max .(a + bi )

a + bi=8(4 − 3i) 32 24

=

− i

5

5

5Cách 3: PP lượng giác hóa

(Độ chính xác ko tuyệt đối, có sai số nhưng vẫn chấp nhận được)

Vì tọa độ điểm biểu diễn là đường tròn nên đưa về dạngX 2 +Y2 =1(Có thể sử dụng trong trường hợp tọa độ điểm biểu diễn là elip)

Đặt X = cosa; Y=sinaVideo hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hồi Thanh

Khi đó P biểu diễn theo cosa và sinaSử dụng MODE 7 khảo sát với START =0; END=2

(Chú ý dùng lệnh Shift Mode

Ví dụ : Choz − 4 + 3i = 3π; STEP=π

125 1), Tìm số phức có module nhỏ nhất, lớn nhất?

222

2

 x−4  y +3

z − 4 + 3i = 3 ⇔ ( x − 4 ) + ( y + 3) = 9 ⇔ 

÷ +

÷ =1

 3   3 Đặt x = 4 + 3cos α

x−4

y+3

= cos α ;

= sin α => 

3

3

 y = −3 + 3sin αTa có( 4 + 3cos α )z = x2 + y2 =2+ ( −3 + 3sin α )SHIFT MODE 4 -> SHIFT MODE

Nhậpf ( x) =5 1 ->MODE 7( 4 + 3cos ( X ) ) + ( −3 + 3sin ( X ) )

2START =0; END=2

Đọc bảng => Maxπ; STEP=

8; min22π

122BÀI TẬP:

Bài 1: : Choz − 6 + 8i = 2Bài 2: Cho z thỏa mãn:

Tìm số phức z sao cho

Bài 3: Cho z thỏa mãn:

Bài 4: Cho z thỏa mãn:, Tìm số phức có module nhỏ nhất, lớn nhất?

z − 2 − 4i = 5z +1đạt GTLN; GTNN?z − 1 + 2i = 5z − 2 − 3i = 1Video hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hoài Thanh

Bài 5: Cho z thỏa mãn

Bài 6: Cho z thỏa mãn1+ i

z + 2 =1

1− izmin ; zmax; Tìm số phức( 1 + i ) z − 2i + 1 = 1. Tìm z để( 2 + i) z − i +1đạt GTLN; GTNNDạng 2 :

Cho số phức

vớizz − ( a + bi ) = cthỏa mãnP = z + z3 + z + z42hoặc P chứa,( c > 0), tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của P3z ; z ...(sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ)Cách 1: PP lượng giác hóa

Vì tọa độ điểm biểu diễn là đường tròn nên đưa về dạngX 2 +Y2 =1(Có thể sử dụng trong trường hợp tọa độ điểm biểu diễn là elip)

Đặt X = cosa; Y=sina

Khi đó P biểu diễn theo cosa và sinaSử dụng MODE 7 khảo sát với START =0; END=2

(Chú ý dùng lệnh Shift Modeπ; STEP=π

125 – 1)Cách 2: Sử dụng pp BĐT

BĐT Bunhia Copski:BĐT vecto2a2 + x2 + b2 + y 2 ≥Ví dụ: Cho số phức

Ta có:2≤ ( A2 + B 2 ) ( x 2 + y 2 )( a + b)a +x + b +y ≥

2BĐT Mincopxki:( Ax + By )z22( a − b)thỏa mãn22+ ( x + y)+ ( x − y)z −1 = 2tìm max

2tìm min.Dấu = xảy ra khi2tìm min. Dấu = xảy ra khi. Tìm GTLN củaa x

=

b yT = z +i + z −2−i.a x

=

b yVideo hướng dẫn và kĩ thuật casio giải nhanh có tại FB thầy: Trần Hoài Thanh

rr

2

2

2

2

z + i = z − 1 + 1 + i = z − 1 + 1 + i + 2uv(1)rr

2

2

2

2

z − 2 − i = z − 1 − 1 − i = z − 1 + 1 + i − 2uvr r

u, v(2). Vớiz −1biểu diễn1+ i.Cộng (1) với (2) ta được:

222z + i + z − 2 − i = 2 z −1 + 4 = 8(không đổi).Áp dụng đẳng thức BNC:(T2 = ( z +i + z − 2−i ) ≤ 2 z +i + z −2−i

222) = 16 ⇒ T ≤ 4VD2:

z1 ; z2Với 2 số phứcthỏa mãn5+3 5A.

B.

GIẢI:

CÁCH 1: Ta có:

22z1 + z2 = 8 + 6i2 26(C.2z1 + z2 + z1 − z2 = 2 z1 + z22A +B2( A + B)22

2⇒ z1 + z221(z

1+ z2)222≤ ( A2 + B 2 ) ( x 2 + y 2 ) ⇒ ( z1 + z2)22+ z2(z

⇒ 52 ≥(.Tính GTLN của

D.1CÁCH 2:

Ta có:

ÁP dụng BĐT Bunhia Copski:( Ax + By )4 6) ⇔ 100 + 4 = 2 ( zLại có: Áp dụng BĐT Cauchy:

2z1 − z 2 = 22234 + 3 2) ⇔ 52 = ( z1+ z2

2≤ 2 z1 + z22)22+ z22)⇒ 104 ≥ ( z1 + z2) = z +z

1P = z1 + z22

2)2⇒ z1 + z2 ≤ 2 262+ z1 − z2 = 104 ⇒ z1 + z2 ≤ 2 26Bài tập:Bài 1: Cho số phứcz thỏa mãnBài 2: Cho số phức z thoả mãn

P = z +1 + 2 z −1z − 1 − 2i = 2z =1. Tìm GTLN củaT = z + z − 3 − 6i. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BĐT vecto tìm min. Dấu = xảy ra khi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×