Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra: GV kiểm tra dụng cụ học tập của hs

Kiểm tra: GV kiểm tra dụng cụ học tập của hs

Tải bản đầy đủ - 0trang

( CD = a)

cách từ gốc cây đến giác kế v

chiu cao ca giỏc k

- Đo chiều cao giác kế

+ Lấy các số liệu và tính tốn

- Hs trả lời ?1 (OC = b)

sgk cng c - Đọc trên giác kế số đo

li h thc

góc ta có

AB = 0B tan

 AD = AB + BD

= a tan + b

Hoạt động 2 : Xác định khoảng cách

(15phỳt)

Mc tiờu: HS Biết xác định khoảng cách giữa hai địa điểm, trong

đó có một điểm khó tới đợc.

GV yêu cầu hs quan sát

hình 35 trang 90SGK

? Nêu nhiệm vụ ?

GV coi 2 bờ sông là // với

nhau chọn điểm B phía

bên kia sông làm mốc (có

thể 1 cây hoặc 1 vật gì

đó mà ta nhìn thấy đợc)

- Lấy điểm A bên này sông

sao cho AB vuông góc với

các bờ.

- Kẻ Ax AB , điểm C thuộc

Ax

- Đo đoạn AC (giả sử AC =

a)

- Đo góc ACB =HS - Xác

định chiều

rộng của

khúc sông

mà việc đo

đạc chỉ tiến

hành trên bờ2) Xác định khoảng

cáchHS nghe,

quan sát

nắm đợc các

bớc thực hiện* Cách thực hiện:

Hai bờ sông coi nh song

song và AB vuông góc với

hai bên bờ. Nên chiều

rộng khúc sông là đoạn

AB

Ta có ACB vuông tại A

AC = a, góc ACB =

AB = a.tanHS nêu cách

làmBAC? Làm thế nào để tính đợc chiều rộng khúc sông ?

GV hớng dẫn cho HS thực

hành ngoài trời.

4. Hớng dẫn về nhà: (2phỳt)

Ôn tập các kiến thức đã học về TSLG, cỏc h thc.

Chuẩn bị thớc cuộn, máy tính cm tay , kiến thức liên quan giê sau

ra thùc hµnh ngoµi trêi.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………**********************************

Ngµy so¹n: 2/10/2017

Ngày giảng: 4/10/2017

TiÕt 11 : ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA

GÓC NHỌN- THỰC HÀNH NGỒI TRỜI (Tiếp)

I . Mơc tiªu:- KiÕn thøc: HS biÕt xác định chiều cao của một vật thể mà không

cần lên điểm cao nhất của nó. Biết xác định khoảng cách giữa hai

địa điểm, trong đó có một điểm khó tới đợc.

- Kĩ năng: Hc sinh rốn luyn k nng thực hành đo đạc chính xác, kỹ năng vận dụng

tốn học vào trong thực tế và kỹ năng tính tốn

-Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác. Có ý thức tổ chức

kỷ luật và hợp tác làm việc theo nhóm

- Năng lực cần đạt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, NL tư duy, NL làm việc nhóm.

II. Thiết bị dạy học

Giáo viên: Bài soạn, bộ thước đo chiều cao và khoảng cách, chia tổ thực hành

Học sinh: Thước cuộn, cọc tiêu, máy tính CT, mẫu báo cáo thực hành

III .Các hoạt động dạy, hc:

1. n định lớp: (1phỳt )

vng:

2. Kiểm tra: (5phỳt)

H: Kim tra dựng thc hnh

3.Bài mới

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Chuẩn bị thực hành (5)

GV yêu cầu các tổ báo

cáo việc chuẩn bị đồ

dùng đợc phân công

Đại diện tổ nhận mẫu báo cáo

GV kiểm tra cụ thể

GV giao mẫu báo cáo

thực hành cho các tổ

Báo cáo thực hành tiết 15 + 16 hình học tổ . lớp

1. Xác định chiều cao

2. Xác định khoảng cách

- Hình vẽ

- Hình vẽ

- Kết quả đo

- Kết quả đo: kẻ Ax AB

CD =

Lấy C thuộc Ax

Góc  =

AC =

0C =

Gãc  =

- TÝnh AD = AB + DBAB =

=điểm thực hành của tổ (GV cho)

TTHọ tên

HSĐiểm chuẩn bị

dụng cụ

(2đ)ý thức kỷ

luật

(3đ)Kỹ năng

thực hành

(5đ)Tổng số

(10đ)1

2

Nhận xét chung (tổ tự đánh giá)

Hoạt động 2: Học sinh thực hành ( tiÕn hµnh ngoµi trêi 25’)

Mục tiêu:HS biết giải quyết bi toỏn thc t

GVđa HS tới địa điểm

Các tổ tiến hành thực hành 2 bài toán

thực hành

GV phân công vị trí cho

từng tổ

Mỗi tổ cử một th ký ghi kết quả đo đạc

Tổ 1 + nửa tổ 2 đo

của tổ mình

chiều cao

Tổ 3 + nửa tổ 2 đo

Thực hành xong thu dn dụng cụ vệ sinh

khoảng cách

vào lớp hoàn thành báo

Sau khi đo xong các tổ

cáo.

đổi vị trí cho nhau

GV kiểm tra nhắc nhở

kỹ năng thực hành của

HS và hớng dẫn HS thêm

GV yêu cầu các tổ làm

hai lần để kiểm tra kết

quả

Hoạt động 3: Hoàn thành báo cáo thực hành nhận xét đánh

giá ( 10)

GV yêu cầu các tổ hoàn

thành báo cáo thực hành

Các tổ làm báo cáo

Phần tính toán các thành

viên đều tham gia và

Các tổ bình điểm cho các cá nhân theo

kiểm tra kết quả chung

từng phần

của tổ

GV thu báo cáo: Thông

qua báo cáo và thực tế

quan sát GV cho điểm

từng cá nhân và tổ

GV nhận xét đánh giá

giờ thực hành

4.Củng cố: (3phỳt)- Gv treo bng phụ bài toán cột cờ yêu cầu hs suy nghĩ tìm

cách giải:Bài tốn cột cờ:

Làm dây kéo cờ: Tìm chiều dài của dây kéo cờ, biết bóng của cột cờ (chiếu

sáng bởi ánh nắng mặt trời) dài 11,6m và góc nhìn mặt trời là 36050'

5. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Ơn tập hệ thống các kiến thức của chương theo câu hỏi và tóm tắt kiến thức cần nhớ

sgk.

-Làm đề cương ôn tập.

-Làm bài tập 33, 34, 35, 36 phần ôn tập chương.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Ngµy

2/102017

Duyệt tiết 10+11của

TTCMTrần Thị Hồng Ánh

Ngµy so¹n:8/10/2017Ngày giảng 12/10/2017Tuần 7, TiÕt 12:ƠN TẬP CHƯƠNG I (T1)I . Mơc tiªu BÀI HỌC:

-Kiến thức: Hệ thống, củng cố giúp học sinh nhớ lại và nắm chắc các hệ thức về

cạnh và góc trong tam giác vng, định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn,

tính chất của các tỷ số lượng giác, các hệ thức liên hệ về cạnh và góc trong tam giác

vng

-Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vận dụng các kiến thức đó để giải bài tập, đặc biệt là

bài toán giải tam giác vuông. Rèn luyện kỹ năng tra bảng hặc dùng máy tính để tìm

tỷ số lượng giác hoặc số đo góc. Biết vận dụng để giải một số bài toán trong thực tế.

-Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và

tính tốn. Có tư duy cụ thể hóa một bài tốn thực tế thành một bài tốn hình học để

giải

- Năng lực: Năng lực tính tốn, NL tư duy, NL tự học

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bài soạn, hệ thống kiến thức ơn tập, thước thẳng, bảng phụ

-HS: Ơn lại tồn bộ kiến thức của chương, thước thẳng, bảng phụ nhóm

III. CÁC HOT NG DY HC:

1. n định lớp: (1 phỳt)

vng

2. Kiểm tra: (Kt hp khi ụn tp)

3. Bài mới:

Hoạt động : Lớ Thuyt (15 phỳt)Hoạt động của GV

H thng li cỏc kiến thức

lý thuyết

- Gv hướng dẫn hs trả lời

các câu hỏi lý thuyết ở sgk

để nhớ lại và khắc sâu các

kiến thức

- Gv gọi đồng thời lên bảng

2 hs làm câu hỏi 1 và 2 sgk

- Sau khi hs làm xong, gv

gọi hs dưới lớp nhận xét

- Gv nhận xét chốt lại các

hệ thức cơ bản và mối liên

hệ về tỷ số lượng giác của

hai góc phụ nhau

- Gv nêu thêm về một số

tính chất của các tỷ số

lượng giác của góc 

- Gv tiếp tục yêu cầu 2 hs

lên bảng trả lời câu hỏi 3.

- Gv NX chốt lại h thc

- Gv nờu cõu hi 4 sgk?Hoạt động của

HSGhi b¶ng

I.Lí thuyết:

Các hệ thức (Bảng phụ)-Hs trả lời các câu

hỏi, củng cố lại kiến

thức

- 2 hs lên bảng trả

lời câu hỏi 1 và 2

sgk

- Hs dưới lớp nhận * Cho góc  nhọn ta có:

xét bài làm của bạn

0  Sin  1;0  Cos  1; Sin 2  Cos 2  1

- Hs chú ý theo dõi,

Sin

Cos

; Cotg 

; tg .Cotg  1

ghi chép các công tg 

Cos

Sin

thức và ghi nhớ

- Hs theo dõi, nắm

các tính chất

- 2 hs lên bảng, mỗi

Câu 3:

hs làm 1 câu, hs

b  a.Sin ; b  a.Cos

dưới lớp nhận xét a,

c  a.Sin ; c  a.Cos

bài làm của bạn

b  c.tg ; b  c.Cotg 

- Hs đứng tại chỗ

b,

c  b.tg  ; c  b.Cotg

trả lời

? KiÕn thøc cÇn nhớ - Hs ng ti ch

của H?

tr li

Hoạt động 2 :Giải bài tập (20phút)

Áp dụng làm một số bài tập

II, Bài tập:

- Gv treo bảng phụ bài tập 33, 34 - Hs quan sát, đọc đề ở Btập 33 (sgk) Chọn kết

sgk, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời

bảng phụ, suy nghĩ trả quả đúng:

3

lời

a, C.

5

- Gv gọi hs trả lời

- Hs đứng tại chổ trả

SR

lời, hs khác nhận xét

b, D. QR

- Gv nhận xét chốt lại

- Hs chú ý theo dõi

- Chú ý: Yêu cầu hs chỉ rõ đã áp

- Hs nhận dạng được

dụng công thức, hệ thức nào để trả

hệ thức

lời

- Hs đứng tại chỗ trả

? KiÕn thøc cần nhớ của

li

H?c,C.3

2Bi tập 34

Chọn

kết

đúng:

a, C. tg

b,(sgk)

quảa

cC. Cos  Sin  900   4 .Cñng cè – LuyÖn tËp (7phút)

- Gv treo bảng phụ bài tập 36 sgk, yêu cầu hs đọc đề bài và tìm cách giải?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra: GV kiểm tra dụng cụ học tập của hs

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×