Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời gian ký ức: ( hồi tưởng hay kỷ niệm)

Thời gian ký ức: ( hồi tưởng hay kỷ niệm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đêm mưa thu hôm nay là ký ức được gợi ại trong nhiều chuyện bạn cùng ta

nhắc đến lúc ngồi bên của số phía tây.

Quân vấn quy kỳ, vị hữu kỳ

Ba sơn dạ vũ trướng thu trì

Hà đường cộng tiễn tây song chúc

Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì

( Lý Thương Ẩn- DẠ vũ ký bắc)

( Bạn hỏi ngày về, chưa hẹn được

Đêm mưa núi Ba ao thu đầy nước

Bao giờ ở cửa sổ phía tây cùng chong đèn

Lại cùng trò chuyện về lúc mưa đêm ở núi ba)

=> Cách cảm nhận và thể hiện này đã nhanh chóng biến các hình ảnh của

hiện tại thành ký ức, gợi khơng gian và thời gian xa xăm để con người

hoài niệm.Quan niệm của thi nhân thơ là một phương tiện giải thốt. Người ta nhắc đến

q khứ khơng chỉ đơn thuần là vậy mà còn khao khát nó có mặt ở tương lai,

muốn tương lai trường tồn, họ nhắc mãi người xưa.Lí Bạch đã tưng nói: “ Từ

phú của Khuất Ngun vẫn sáng cùng mặt trăng” thì hậu thế lại nói “ văn

chương Lý Đỗ còn, ánh sáng chiếu mn trượng.”Chứng kiến bao cảnh bất

cơng ngang trái ở đời, đau lòng vì hiện tại, họ tìm về quá khứ tốt đẹp xưa để cố

ý nhắc nhở hiện tại.Bắt nguồn từ tâm lý này, là từ nguồn gốc sâu xa của nền văn minh nông nghiệp.

Tâm lý ấy tác động đến lý tưởng thẩm mĩ. Trong nghệ thuật thì nó thể hiện ở

chỗ: cảm hứng hoài cổ, ký ức, hồi tưởng.=> ĐẶt con người trong vòng lưu chuyển của thời gian để luôn nhắc nhở con

người biết ơn quá khứ, trách nhiệm với hiện tại, lo lắng và dành lại những gì tốt

đẹp cho tương lai- đó là ý nghĩa nhân văn và đích thực của thờ gian vũ trụ trong

thơ Đường.b. Thời gian đời thường

Khơng còn những “ thu thiên”, “ vạn cổ” của kiểu thời gian vũ trụ.. Nhà thơ Đỗ

Phủ:“ Nằm đói đã mười ngày rồi

Áo rách vá trăm mảnh chằng chỉ.”

Và người làm ruộng thì:

Tháng hai bán sớm tơ

Tháng năm bán non thóc

Cắt miếng thịt cuống tim

Trị vết thương trước mắt.”=>Nhìn chung thời gian đời thường chủ yếu à thời hiện tại, có tính chất cụ thể trực

cảm. Đó à thời gian sự kiện, thời gian sinh hoạt, gần như trùng với thời gian trần

thuật, Người ta kể về cái đang diễn ra ( chứ không nhớ về cái đã qua như trong

thời gian vũ trụ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời gian ký ức: ( hồi tưởng hay kỷ niệm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×