Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài

c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngồi- Đối với những nước công nghiệp phát triển

+ Tạo nên luồng đầu tư hai chiều giữa các quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế, mở rộng nguồn thu của

Chính phủ, giải quyết nạn thất nghiệp và kiềm chế lạm phát,…

- Đối với các nước đang phát triển

+ FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng để thực hiện cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; FDI

góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới; tác động tới XNK; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố thơng qua chính sách thu hút vốn theo các ngành định hướng hợp lí; Các dự án FDI góp phần bổ

sung nguồn thu quan trọng cho NS của các quốc gia.10.2.2. Đầu tư gián tiếp (FII)

a. Khái niệm

Đầu tư gián tiếp được định nghĩa là các khoản vốn đầu tư nước ngoài thực hiện qua một

định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, hoặc đầu tư trực tiếp vào cổ phần của các công

ty niêm yết trên thị trường chứng khốn.

b. Các hình thức đầu tư gián tiếp:

- Tín dụng quốc tế

- Vay thương mại

- Viện trợ phát triển chính thức10.2.3.Viện trợ quốc tế khơng hồn lại

a. Khái niệm:

Viện trợ quốc tế khơng hồn lại là những khoản tài trợ của Chính phủ hoặc tổ chức phi

chính phủ trong các quốc gia phát triển đối với một số nước nghèo hoặc đang phát triển vì lí do

nhân đạo, ngoại giao, chính trị, chiến lược phát triển và một số lí do khác của bên cấp viện trợ.b. Các hình thức viện trợ

- Viện trợ của các chính phủ

- Viện trợ của các tổ chức quốc tế

- Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO)10.3. Một số tổ chức tài chính quốc tế10.3.1. Quỹ tiền tệ quốc tế – IMF

10.3.2. Ngân hàng thế giới – WB

10.3.3. Ngân hàng phát triển châu á- ADBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x