Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Chính sách tài chính quốc gia

5 Chính sách tài chính quốc gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.5.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tài

chính quốc gia (tiếp)

* Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thểBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp281.5.2 Nội dung cơ bản của chính sách tài chính

quốc gia- Chính sách khai thác, huy động và phát triển nguồn lực

TC.

- Chính sách phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn

lực TC.

- Chính sách tiền tệ.

- Chính sách TC doanh nghiệp.

- Chính sách giám sát tài chính - tiền tệ.

- Chính sách phát triển thị trường TC và hội nhập TC quốc

tế.

Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp29CÂU HỎI ƠN TẬP

1. Tài chính là gì? Trình bày q trình ra đời và phát

triển của phạm trù Tài chính?

2. Phân tích bản chất của Tài chính?

3. Phân tích 2 chức năng của tài chính? Mối quan hệ

giữa 2 chức năng đó như thế nào?

4. Phân tích tính chất “bao trùm chủ yếu” của phân phối

lại?

5. Trình bày cấu trúc của hệ thống Tài chính?Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp30NỘI DUNG CHƯƠNG HỌC

1 Q trình ra đời và phát triển của tài chính

2 Bản chất của tài chính

3 Chức năng của tài chính

4 Hệ thống tài chính

5 Chính sách tài chính quốc gia

Bộ mơn tài chính doanh nghiệp311 Q trình ra đời và phát triển của tài chính

1.1 Tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời và phát

triển của tài chính

- Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất

hàng hóa tiền tệ

- Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nướcBộ mơn tài chính doanh nghiệp32Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất hàng hóaPhân cơng lao động xã hộiSự ra đời của

nền sản xuất

hàng hóa

Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuấtBộ mơn tài chính doanh nghiệp33Sơ đồ phát triển của quan hệ trao đổiHàng đổi hàngTiền xuất hiệnPhân phối bằng hiện vậtPhân phối bằng giá trịBộ mơn tài chính doanh nghiệpQuan hệ tài chính34Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền

sản xuất hàng hóa tiền tệ

• Nền sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển =>

nảy sinh ra mối quan hệ về phân chia của cải

giữa những người cùng tham gia sản xuất.

• Các mối quan hệ này người ta gọi là các quan

hệ tài chính giữa những người cùng tạo ra của

cải xã hội, hàng hoá. Mối quan hệ này được

thực hiện dưới hình thái giá trị.Bộ mơn tài chính doanh nghiệp35Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước

• Nhà nước huy động các nguồn lực vật chất

bằng sức mạnh chính trị.

• => hình thành nên mối quan hệ giữa một bên là

Nhà nước, một bên là các chủ thể khác trong xã

hội. Mối quan hệ này người ta gọi là các mối

quan hệ tài chính.Bộ mơn tài chính doanh nghiệp361.2 Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ• Giai đoạn trước chủ nghĩa tư bản

• Giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản đến nayBộ mơn tài chính doanh nghiệp37So sánh 2 giai đoạn

Trước chủ nghĩa tư bảnTừ chủ nghĩa tư bản cho đến nayNền sản xuất hàng hoá phát triển ở

trình độ thấp, quy mơ sản xuất nhỏ béNền sản xuất hàng hóa phát triển

cùng với sự ra đời của tiềnMơ hình nhà nước là chế độ chiếm

hữu nơ lệ, chế độ phong kiến, đứng

đầu nhà nước là vua. Và vua có

quyền quyết định tất cả mọi vấn đề

của quốc gia. Tình trạng cát cứ địa

phương vẫn còn tồn tạiChủ nghĩa tư bản hình thành nên nhà

nước hồn tồn mới đó là nhà nước

cơng quyềnBộ mơn tài chính doanh nghiệp38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Chính sách tài chính quốc gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x