Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các tổ chức trung gian đầu tư

Các tổ chức trung gian đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

8.2. Ngân hàng thương mại8.2.1. Quá trình ra đời và phát triển NHTM

* Khái niệm: NHTM là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền

gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền KTQD.

* Quá trình ra đời của các NHTM trên thế giới

* Quá trình ra đời của các NHTM ở Việt Nam8.2. Ngân hàng thương mại

8.2.2. Chức năng, vai trò của NHTM

8.2.2.1. Chức năng của NHTM

* Chức năng trung gian tín dụng

* Chức năng trung gian thanh toán

* Chức năng tạo bút tệChức năng trung gian tín dụngNHTM thực hiện chức năng này khi nó đóng vai trò là cầu nối giữa người có vốn với người cần vốn.

Với chức năng này NHTM vừa là người cho vay, vừa là người đi vayHuy động

VốnNGÂNCho vayChủ thểHÀNGChủ thểcung vốnTHƯƠNGcầu vốnMẠI19Chức năng trung gian tín dụng

* Biểu hiện cụ thể của chức năng này: 

- Huy động các nguồn vốn từ các chủ thể tiết kiệm, có vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế:

+ Nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân.

+ Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng để huy động vốn trong xã hội.

+ Vay vốn của NHTW và các tổ chức tài chính khác

- Cho vay đáp ứng nhu cầu về vốn cho các chủ thể trong nền KT:

+ Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các TC và CN.

+ Chiết khấu chứng từ có giá.

+ Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp và các hình thức cấp tín dụng khác.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tổ chức trung gian đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x