Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng phương tiện cất trữ giá trị (tích lũy giá trị)

Chức năng phương tiện cất trữ giá trị (tích lũy giá trị)

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. Chức năng phương tiện tích lũy giá trịTiền tệ thực hiện chức năng này khi nó tạm

thời rút ra khỏi lưu thông để chuẩn bị cho

một nhu cầu tiêu dùng trong tương lai.

Điều kiện thực hiện chức năng:

-Thứ nhất, giá trị dự trữ phải được thể hiện bằng

những phương tiện hiện thực.

Thứ hai, tiền phải có giá trị nội tại (tiền thực chất)

hoặc phải có sức mua ổn định, lâu dàiÝ nghĩa của chức năng:Cho phép các chủ thể trong xã hội dự trù một sức

mua cho các giao dịch trong tương lai.

Bảo tồn tài sản khi có lạm phát xảy ra.Bộ mơn Tài chính doanh nghiệpb. Chức năng phương tiện trao đổi và thanh

tốn

- TT làm mơi giới trong 28trao đổi HH và tiến hành

thanh toán.

- Điều kiện:

- Ý nghĩa:Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệpc. Chức năng phương tiện cất trữ/tích lũy giá

29

trị

- TT tạm thời rút khỏi lưu thông để chuẩn bị cho

một nhu cầu tiêu dùng trong tương lai.

- Điều kiện:

- Ý nghĩa:Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.2.2 Vai trò của tiền tệ

30

- Là phương tiện mở rộng,

phát triển sản xuất, traođổi HH.

- Là phương tiện thực hiện, mở rộng các quan hệ

hợp tác quốc tế.

- Là phương tiện phục vụ mục đích của người sở

hữu.Bộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.3. Các chế độ lưu thơng TT

312.3.1. Khái niệm và các yếu tố cơ bản của chế

độ lưu thông tiền tệ (CĐLT TT)

a. Khái niệm:

CĐLT TT là hình thức tổ chức lưu thơng TT của 1

quốc gia hay nhóm quốc gia được quy định thành

luật pháp, trong đó các yếu tố hợp thành của lưu

thơng TT được kết hợp thành 1 hệ thống thống

nhất.

Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp2.3.1. Khái niệm và các yếu tố cơ bản của

chế độ lưu thông TT (tiếp)

32b. Các yếu tố cơ bản của chế độ lưu thông tiền tệ

- Bản vị tiền

- Đơn vị tiền tệ

- Quy định chế độ đúc tiền và lưu thông tiền đúc

- Quy định chế độ lưu thông các dấu hiệu giá trịBộ môn Tài chính Doanh Nghiệp2.3.2 Các chế độ lưu thơng TT

33Chế độ lưu thông tiền kim loại:

- Lưu thông tiền kém giá

- Lưu thông tiền đủ giá

+ Chế độ bản vị bạc

+ Chế độ song bản vị

+ Chế độ bản vị vàngChế độ lưu thông tiền phù hiệu (dấu hiệu) giá

trịBộ môn Tài chính Doanh NghiệpChế độ bản vị bạc

• Chế độ bản vị bạc là chế độ lưu thông

tiền mà bạc được sử dụng làm thước

đo giá trị và phương tiện lưu thơng.

• Vì sao chế độ bản vị bạc mất đi?Bộ mơn Tài chính doanh nghiệpChế độ song bản vị

- Bạc và vàng đều được sử dụng làm thước đo

giá trị và phương tiện lưu thông.

- Hai thứ kim loại này có quyền lực ngang nhau

và đều được thanh tốn không hạn chế theo

giá trị thực tế của chúngBộ môn Tài chính doanh nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng phương tiện cất trữ giá trị (tích lũy giá trị)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×