Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ

CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung chính

32.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ (TT)

2.2. Chức năng và vai trò của TT

2.3. Các chế độ lưu thông TT

2.4. Cung cầu TT

2.5 Lạm phát và thiểu phátBộ mơn Tài chính Doanh Nghiệp2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của TT

2.1.1 Nguồn gốc ra đời của tiền tệ (TT)

- Gắn với sự phát triển của sản xuất và trao đổi

hàng hóa (HH)

- Kết quả quá trình phát triển của các hình thái giá

trị trong trao đổi2.1.2 Khái niệm tiền tệ

- Theo Mark:” TT là một loại HH đặc biệt, tách ra

khỏi thế giới HH, được dùng làm vật ngang giá

chung để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả

các HH khác và thực hiện trao đổi giữa chúng”.

- Theo quan điểm hiện đại: “TT là bất cứ thứ gì

được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy

HH, dịch vụ (DV) và thực hiện các nghĩa vụ TC”.Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp2.1.3 Các hình thái tiền tệCác hình thái tiền tệHĨA TỆTÍN TỆBộ mơn Tài chính doanh nghiệp2.1.3.1 Hóa tệ

7- Khái niệm: HH đóng vai trò là tiền tệ.

- Bao gồm:

+Hóa tệ phi kim loại

+Hóa tệ kim loạiBộ mơn Tài chính Doanh NghiệpHóa tệ phi kim loại

Khoảng 2000 năm trước công nguyên, vật ngang giá

chung trong trao đổi thường được chọn là loại hàng hố

có các tiêu chuẩn sau:

 Có giá trị sử dụng cần thiết chung cho nhiều người

 Có thể bảo tồn lâu ngày

 Mang tính chất phổ biến, đặc trưng cho địa

phương, khu vực nơi diễn ra quan hệ trao đổiBộ mơn Tài chính doanh nghiệpNhược điểm của hóa tệ phi kim loại là gì?

 Tính khơng đồng nhất

 Khó bảo quản

 Khó vận chuyển

 Khó phân chia hay gộp lại.Bộ mơn Tài chính doanh nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×