Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực

2 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuyển dụng nhân

lực giúp cho người

lao động trong

doanh nghiệp hiểu

rõ thêm về triết lý,

quan điểm của nhà

quản trị từ đó định

hướng theo các

quan điểm đó.Đối với lao

độngTuyển dụng nhân

lực tạo ra khơng khí

thi đua, tinh thần

cạnh tranh trong nội

bộ những người lao

động của doanh

nghiệp, từ đó nâng

cao hiệu quả lao

độngĐối với xã hội

- Việc tuyển dụng nhân lưc

giúp cho việc thực hiện

các mục tiêu kinh tế- xã

hội: người lao động có

việc làm, có thu nhập,

giảm bớt gánh nặng xã

hội như thất nghiệp hay

tệ nạn xã hội.

- Tuyển dụng cũng giúp cho

việc sử dụng nguồn lực

của xã hội một cách hữu

hiệu nhất.2. Nội dung của tổ chức hoạt động tuyển dụng

nhân lực

11 • Chuẩn bị tuyển dụng

22 • Thơng báo tuyển dụng

33 • Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ

44 • Phỏng vấn sơ bộ

55 • Kiểm tra, trắc nghiệm

66 • Phỏng vấn lần hai

77 • Xác minh, điều tra

88 • Khám sức khỏe

99 • Tập sự thử việc

10

10 • Ra quyết định tuyển dụngChương 2: Thực trạng công tác

tuyển dụng nhân lực tại khách sạn

Melia Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x