Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số tồn tại trong công tác quản trị nhân lực của Unilever Việt Nam và các giải pháp

Một số tồn tại trong công tác quản trị nhân lực của Unilever Việt Nam và các giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Cơng ty vẫn đang gặp khó khăn với

các lao động do ảnh hưởng văn hóa

Việt Nam

 Cần kích thích mọi người tích cực trao đổi thông

tin, giao tiếp với nhau thơng qua những chương

trình văn hóa văn nghệ sẽ giúp mọi người thân thiết

hiểu nhau hơn,* Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của công

ty hàn như vẫn do người nước ngoài

nắm giữ

 Các vị trí chủ chốt nên có thêm người Việt

Nam nắm giữ vì họ hiểu được văn hóa, tín

ngưỡng của người Việt Nam từ đó có thể đưa

ra được những chiến lược đúng đắn phù hợp

với người tiêu dùng Việt Nam.* Việc giữ chân những người lãnh

đạo cao cấp vẫn có nhiều khó khăn

 Có chính sách đãi ngộ dành riêng cho những lãnh

đạo cấp cao, tạo mối quan hệ thân thiết để họ gắn

bó với công ty, thường xuyên xem xét nguyện vọng,

yêu cầu của họ, có thể để họ thay đổi mơi trường

làm việc để họ cảm thấy không nhàm chán.CÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ

LẮNG NGHE!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số tồn tại trong công tác quản trị nhân lực của Unilever Việt Nam và các giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×