Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích, giá trị & nguyên tắc của Unilever

Mục đích, giá trị & nguyên tắc của Unilever

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Vân dung trong tuyên dung nhân lưc

Nền tảng của một doanh nghiệp luôn là một đội ngũ

nhân sự vững mạnh, có năng lực và phù hợp với các

cơng việc của cơng ty. Vậy làm thế nào để có được một

đội ngũ nhân sự sáng giá? Tuyển dụng chính là hành

động tiền đề để mang về cho công ty những ứng cử

viên tuyệt vời nhất.a. Vân dung học thuyết Z:

• Unilever luôn tạo môi trường

thân thiện, cởi mở, đồng cảm

những nhân viên với nhau

• Unilever đã vạch ra chiến lược

lâu dài cho nhân viên bắt đầu

gia nhập mơi trường làm việc

• Unilever cũng chú trọng đưa

họ ra nước ngoài làm việc để

có được đội ngũ nhân lực chất

lượng caob. Vân dung học thuyết Y

• Trong chương trình ngày hội nghề nghiệp cho

sinh viên hàng năm: Unilever đã giới thiệu đến

các sinh viên tham dự chương trình các tiêu chí

hoạt động kinh doanh của cơng ty, chính sách

đào tạo, cơ hội học tập cũng như môi trường

làm việc năng động, sáng tạo đầy cạnh tranh.

• Thơng qua cách tuyển dụng đặc biệt này

Unilever đã tuyển được 109 nhân sự và nhiều

người trong số họ đã trở thành cán bộ cấp cao

của công ty.3.Vận dung

trong bố trí và

sử dung nhân

lưc3.1 Học thuyết X

một số những nguyên tắc của Unilever trong

bố trí và sử dụng nhân lực như:

• Kiểm tra và đánh giá

năng lực của từng

người một cách nghiêm

túc và khoa học

• Nắm bắt tâm lý, đặc

thù riêng tư của từng

người qua công việc,

qua tiếp xúc để có thể

sắp xếp cơng việc hiệu

quả hơn• Áp dụng biện pháp

khen thưởng kỷ luật và

tạo động lực đúng chỗ.

• Chăm lo cơng tác đào

tạo giúp nhân viên hòa

nhập được với cơng

việc và tổ chức3.2 Học thuyết Y

• Nhà lãnh đạo cũng cần chú ý tới

những phản hồi của nhân viên,

chú ý xây dựng mối quan hệ giữa

nhà quản trị và nhân viên

• Khi có những xung đột xảy ra

trong công ty, trước mắt, giúp các

nhân viên giải quyết những mâu

thuẫn

• Nhà lãnh đạo cũng phải có tinh

thần hăng hái, có trách nhiệm với

cơng việc3.3 Học thuyết Z

• Nhà lãnh đạo cần quan tâm đến phúc lợi của nhân

viên, tìm cách để nhân viên cảm thấy thoải mái

• Khuyến khích nhân viên đưa ra những đề nghị của

họ rồi sau đó cấp trên mới quyết định.

• Quan sát nhân viên một cách toàn diện, trong thời

gian dài để đánh giá chính xác nhân viên.4.Vận dung trong đánh giá nhân lưc

• Đánh giá thực hiện trên Tiêu chí

(KPI);

• Thực hiện đánh giá online, nhiều

chiều linh hoạt theo quy định mỗi

doanh nghiệp;

• Nhân viên tự đánh giá;

• So sánh các nhân viên cùng vị trí về

kết quả của mỗi lần đánh giá;

• Đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp

tiếp theo của mỗi nhân viên;5. Vận dung trong đãi ngộ nhân lưc

* Kế thừa và phát huy học

thuyết Z:

 Unilever đã vạch ra

những kế hoạch chiến lược

lâu dài.

Đào tạo, bồi dưỡng, kèm

cặp đội ngũ nhân sự tiềm

năng* Vận dung đãi ngộ nhân lực theo học thuyết

Y

• Chú trọng vào cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giúp

nhân viên làm việc hiệu quả như phòng họp đa

phương tiện, hệ thống thư viện điện tử hiện đại,

máy tính xách tay,..

• tạo khơng gian thư giãn giúp nhân viên làm việc

không cảm thấy gò bó nhờ hệ thống phòng tập thể

dục, làm đẹp.Chương 4: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC ĐỀ

XUẤT CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích, giá trị & nguyên tắc của Unilever

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×