Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Các lệnh cơ bản thường dùng

5 Các lệnh cơ bản thường dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCOCHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢNSpecify next point or [Undo/Close] - Tiếp tục nhập toạ độ điểm cuối của đoạn thẳng hoặc gõ

ENTER để kết thúc lệnh ( Nếu tại dòng nhắc này ta gõ U thì Cad sẽ huỷ đường thẳng vừa vẽ. Nếu

gõ C thì Cad sẽ đóng điểm cuối cùng với điểm đầu tiên trong trường hợp vẽ nhiều đoạn thảng liên

tiếp)Trong trường hợp F8 bật thì ta chỉ cần đưa chuột về phía muốn vẽ đoạn thẳng sau đó nhập chiều dài

của đoạn thẳng cần vẽ đó .b. Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toạ độ)

Command : C• Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]

- Nhập toạ độ tâm (bằng các phương

pháp nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm)

• Specify Radius of circle or [Diameter]

- Nhập bán kính hoặc toạ độ của đường

tròn. (Nếu ta gõ D tại dòng nhắc này thì xuất hiện dòng nhắc sau)

• Specify Diameter of circle

- Tại đây ta nhập giá trị của đường kínhVẽ cơ bản + Đọc + InPage 15CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCOCHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢNc. Lệnh vẽ cung tròn ARC:

Command: Arc hoặc A• Specify start point of arc or (C Enter)

• Specify second point of arc or (C Enter / ENd)

• Specify end point of arc

d. Lệnh vẽ đường đa tuyến:– Nhập điểm thứ nhất

– Nhập điểm thứ hai

– Nhập điểm thứ baCommand: PLSpecify start point:- Nhập điểm đầu của đường thẳngCurrent line – width is 0.0000- Thể hiện chiều rộng hiện hànhSpecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: - Nhập điểm thứ 2 hoặc chọn các

tham số khác của lệnh Pline

…….Vẽ cơ bản + Đọc + In- ……… (tiếp tục nhập điểm tiếp theo)Page 16CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCOCHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢNe. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang:

Command: RECLệnh Rec dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta có thể dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh

và lệnh Explode để phá vỡ chúng ra thành các đoạn thẳng.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] - Nhập góc thứ nhất của

hình chữ nhật hoặc các tham số (nhập chữ cái đầu của tham số)

Specify other corner point or [Dimensions]: - Nhập góc thứ hai của HCN hoặc nhập tham số D

Chamfer(Sau khi vào lệnh gõ chữ C):- Vát mép 4 đỉnh HCNSpecify first chamfer distance…- Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ nhấtSpecify second chamfer distance….- Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ haiSpecify first corner…

thứ thất của HCN- Sau khi nhập thơng số cho vát mép ta nhập gócSpecify other corner point…- Nhập góc thứ hai của HCNFillet (Sau khi vào lệnh gõ chữ F)- Bo tròn các đỉnh của HCNSpecify fillet radius for rectangles…- Nhập bán kính cần bo trònSpecify first corner…

HCN- Sau khi nhập bán kính ta nhập góc thứ nhất củaWidth- Định bề rộng nét vẽ HCNSpecify line width for rectangles<>- Nhập bề rộng nét vẽ HCNSpecify first corner…

nhất của HCN- Sau khi nhập bề rộng nét vẽ ta nhập góc thứSpecify other corner point…- Nhập góc thứ hai của HCNf.Lệnh vẽ đường SplineVẽ cơ bản + Đọc + InPage 17CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCOCHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢNCommand: SPL

Dùng để tạo các đường cong đặc biệt. Đường Spline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn các điểm này

gọi là Control Point. Lệnh spline dùng để tạo các đường cong khơng đều. Ví dụ vẽ các đường đồng

mức trong hệ thống thông tin địa lý….1.6 Hiệu chỉnh và sao chép đối tượng

a. Lệnh xóa đối tượng Erase

Command: E

Select object:- Chọn đối tượng cần xóaSelect object- Chọn tiếp các đối tượng cần xóa hoặc Enter để thực hiện xóa1.7 Điền kích thướcVẽ cơ bản + Đọc + InPage 18CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCOPHẦN 2.CHUYÊN ĐỀ CAD CƠ BẢNĐỌC BẢN VẼ2.1 Mặt bằng

2.2 Trắc ngang mẫu

2.3 Trắc dọc & trắc ngang chi tiết

2.4 Bản vẽ chi tiếtPHẦN 3.IN BẢN VẼ3.1 Làm việc trong Layout

3.2 Tạo nét in

3.3 In ấnPHẦN 4.CÁC LỆNH TẮT TRONG CADVẽ cơ bản + Đọc + InPage 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Các lệnh cơ bản thường dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×