Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHƯƠNG ÁN THI CƠNG CƠNG TRÌNHTiến độ thực hiện

Thời gian thực hiệnHạng mục cơng việcGiải phóng mặt bằngNăm 2011Năm 2012            Hồn thành các thủ tục

chuẩn bị đầu tư   Năm 2013Xây dựng công trình         Lắp đặt máy móc thiết bị         Đi vào hoạt động         CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNGCƠNG NGHIỆP

KHƠNG KHĨITỔNG ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

STTHẠNG MỤCGT TRƯỚC

THUẾVATGT SAU

THUẾIChi phí xây lắp32,288,4653,228,84

735,517,312IIChi phí máy móc thiết bị13,578,0001,357,80

014,935,800IIIChi phí quản lý dự án909,53290,9531,000,485IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng2,773,135277,3133,050,448VChi phí khác1,151,060115,1061,266,166VIChi phí đất39,312,6003,931,26

043,243,860VII CHI PHÍ DỰ PHỊNG 5%5,070,019507,0025,577,021VII

I95,082,8109,508,281104,591,091TỔNG MỨC ĐẦU TƯLẬP THEO TT 5/2007/TT-BXD NGÀY 25/07/2007 & QĐ 957/QĐ-BXD NGÀY 29/9/2009NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

HẠNG

MỤC

VỐN CHỦ

SỞ HỮU

VỐN VAY

TỔNGNĂM 2011NĂM 2012TỔNG

CỘNG52,957,97925,485,34078,443,31817,652,6608,495,11326,147,77370,610,63833,980,453104,591,091TỶ LỆ

%

75%

25%

100%HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘICÁC GIẢ ĐỊNH DÙNG ĐỂ TÍNH TỐN :

- Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm sau khi xây

dựng hoàn thành, bắt đầu từ I/2013.

- Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu 75%. Vốn vay 25%.

- Doanh thu của dự án căn cứ vào nhu cầu và giá cả thị

trường.

- Các hạng mục chi phí :

+ Chi phí khấu hao

+ Chi phí lãi vay

+ Chi phí vận hành hoạt động của dự án, gồm: nguyên

vật liệu, điện nước, tiếp thị quảng cáo, bảo trì, lương

cơng nhân viên, văn phòng phẩm, bảo hiểm,...

- Tỷ lệ trượt giá trung bình là 5%/năm.

- Hệ số chiết khấu là 25%/năm.Bảng tổng hợp chi phí vận hành

HẠNG MỤCNĂM 2013NĂM 2014NĂM 2015NĂM 201611,660,65512,633,39613,690,04614,838,086Điện chiếu sáng, vận hành328,500335,070341,771348,607Nước cho hồ bơi, sinh hoạt321,200327,624334,176340,860Tiếp thị, quảng cáo

(2- 5% DT)937,1931,042,5331,144,7511,242,749Bảo trì, bảo dưỡng

(0.5 - 1.5% giá trị tài sản)504,531504,531504,531504,531Bảo hiểm tài sản cố định252,266252,266252,266252,2664,020,9004,101,3184,183,3444,267,011Phúc lợi, BHYT, BHXH804,180820,264836,669853,402Văn phòng phẩm, điện thoại72,00075,60079,38083,34918,901,42520,092,60021,366,93522,730,861Nguyên vật liệu đầu vào

(30% DT)Lương nhân viênTỔNGBảng tổng hợp doanh thu dự án

HẠNG MỤCNĂM 2013NĂM 2014NĂM 2015NĂM 2016NĂM 2017Khu nhà nghỉ, khách sạn9,408,00011,995,20014,076,72015,558,48016,336,404Khu ẩm thực + nhà hàng16,425,00017,591,17518,840,14820,177,79921,610,423Khu bar, karaoke4,380,0004,690,9805,024,0405,380,7465,762,779Khu vui chơi thiếu nhi2,555,0002,736,4052,930,6903,138,7693,361,621Hồ bơi người lớn1,916,2502,052,3042,198,0172,354,0772,521,216Hồ bơi trẻ em1,642,5001,759,1181,884,0152,017,7802,161,042Sân tennis1,241,0001,303,0501,368,2031,436,6131,508,443Sân bóng chuyền1,168,0001,226,4001,287,7201,352,1061,419,711Căn tin, giải khát2,737,5002,931,8633,140,0253,362,9663,601,737Khu câu cá giải trí15,326,35016,897,30118,629,27420,538,77522,643,9995,679,9606,318,3796,937,8857,531,8118,092,73862,479,56069,502,17476,316,73782,849,92289,020,114Doanh thu khác

TỔNG DOANH THUBÁO CÁO LÃI LỖ CỦA DỰ ÁN

NămNĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017Doanh thu62,479,56069,502,17476,316,73782,849,92289,020,114Chi phí28,437,07928,425,45728,496,99428,658,12228,915,838Chi phí vận hành18,901,42520,092,60021,366,93522,730,86124,191,374Chi phí khấu hao3,972,7153,972,7153,972,7153,972,7153,972,715Chi phí lãi vay5,562,9394,360,1413,157,3441,954,546751,748Lợi nhuận trước thuế34,042,48141,076,71747,819,74354,191,79960,104,276Thuế TNDN (25%)8,510,62010,269,17911,954,93613,547,95015,026,069Lợi nhuận sau thuế25,531,86

40,643,85

30,807,538 35,864,807

45,078,207

1

0KẾT QUẢ BÁO CÁO NGÂN LƯU

NămNĂM 2011NĂM 2012NĂM 2013NĂM 2014012362,479,56069,502,174NGÂN LƯU VÀO

Doanh thu

Vay ngân hàng17,652,6608,495,113--17,652,6608,495,11362,479,56069,502,17470,610,63833,980,453

18,901,42520,092,600Thu hời giá trị tài sản còn lại

Thu hời giá trị đất

Tổng ngân lưu vào

NGÂN LƯU RA

Chi phí đầu tư ban đầu

Chi phí hoạt động,

Nợ vay1,522,5425,281,28410,792,4939,589,696Tổng ngân lưu ra72,133,18039,261,73729,693,91829,682,296(54,480,521)(30,766,624)32,785,64239,819,8788,510,62010,269,179Ngân lưu ròng trước thuế

Thuế TNDN

Ngân lưu ròng sau thuế

Hệ số chiết khấu

Hiện giá ngân lưu ròng(54,480,521)(30,766,624)24,275,02129,550,6991.000.800.640.51(54,480,521)(24,613,299)15,536,01415,129,958Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×