Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhà ở xã hội Đại KimNhà ở xã hội Becamex* Các vấn đề liên quan đến phát triển nhà ở xã hộiNguồn

vốn đầu tư

Tiêu chuẩn

nhà ởQuỹ đất

xây dựngNhu cầu ,

kế hoạch

phát triểnQuản lí, sử

dụng* Nguồn vốn đầu tư▪ Vốn của Nhà nước hay doanh nghiệp hợp tác đầu tư xây dựng.

▪ VD: Nhà nước cho vay gói tín dụng ưu đãi 30000 tỷ để thúc

đẩy mua nhà ở xã hội.Tại TP.HCM các ngân hàng thương mại đã ký cam kết tín dụng

4.390,55 tỷ đồng với 5.644 khách hàng (gồm 5 khách hàng

doanh nghiệp với giá trị 1.208 tỷ đồng; 5.639 khách hàng là cá

nhân, hộ gia đình với giá trị 3.182,55 tỷ đồng). Đến nay đã giải

ngân được 2.562,85 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,54% gói tín dụng

ưu đãi. Trong đó, có 1.921,27 tỷ đồng cho cá nhân, hộ gia đình

vay; 641,58 tỷ đồng cho 5 khách hàng doanh nghiệp vay.* Quản lí, sử dụng▪ Nếu nhà nước là chủ đầu tư thì nhà nước đứng raquản lý hoặc có cơ quan đại diện thay mặt nhà nước

quản lý.▪ Nếu doanh nghiệp là chủ đầu tư thì doanh nghiệp

quản lý.▪ VD: Trường Đại học Lâm Nghiệp xây dưng ký túcxá sinh viên,nguồn tiền của nhà nước nhưng trường

đại diện quản lý.Khu ký túc xá trường Đại học Lâm Nghiệp* Quỹ đất xây dựngNghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lí nhà ở xã

hội đã quy định rõ quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đối với

các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển

đơ thị. Theo đó, những dự án nhà ở thương mại, phát triển đô

thị thuộc khu đô thị loại 3 trở lên khơng phân biệt quy mơ

diện tích phải dành 20% tổng quỹ đất để xây dựng nhà ở xã

hội. Trong trường hợp dự án có quy mơ sử dụng đất dưới

10ha thì chủ đầu tư lựa chọn hình thức hoặc dành 20% để xây

dựng nhà ở xã hội hoặc chuyển quỹ nhà ở tương đương với

giá trị quỹ đất 20%, hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá

trị quỹ đất 20%, nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương

dành xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.* Tiêu chuẩn nhà ở xã hội- Tùy vào mức giá,mục đích sử dụng sẽ phân loại tiêu chuẩn nhà ở

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.* Nhu cầu,kế hoạch phát triển▪ Nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng cao đặc biệt tai hai thanh

phố Hà Nội và Hồ Chí Minh khi người dân đổ về tìm kiếm cơ

hội việc làm.▪ Chỉ tiêu phát triển nhà ở (m2 sàn) theo quyết định số 6336/QĐUBND Thành phố Hà Nội▪ Nhà ở xã hội cho 9 đối tượng quy định tại Nghị định số

188/2013/NĐ-CP

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng950.000

950.000

950.000

950.000

876.330

4.676.330* Bất cập trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội▪ Sự thiếu hụt về nguồn vốn đầu tư dành cho NOXH cũng là mộtnguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn chế, nhất là hiện nay cá dự

án chủ yếu được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhưng nguồn

vốn của trung ương và địa phương dành cho lĩnh vực này vẫn

bị giới hạn▪ Thiếu quỹ đất dành cho NOXH, mà sự thiếu hụt này xuất phát

từ công tác quy hoạch.▪ Quy định phải dành đất 20% cho NOXH nhưng chủ đầu tư tìm

mọi cách không thực hiện đúng quy định. Trong khi cơ quan

chức năng thiếu kiểm tra, đôn đốc xử lý nên quỹ đất này

thường đạt rất thấp hoặc khơng có vì diện tích này trong dự án

lại nằm ở vị trí chưa đền bù giải tỏa.▪ Ngân sách nhà nước dành cho nhà ở xã hội chưađảm bảo.trong khi đó doanh nghiệp muốn tham gia

nhà ở xã hội cũng khó tiếp cận nguồn vốn vay và

thủ tục vay lại phức tạp do phải đảm bảo đầu ra và

thời gian hòa vốn của dự án và yêu cầu của đơn vị

tín dụng.▪ Việc triển khai điều chỉnh quy hoạch, giải phóngmặt bằng ở 1 số địa phương còn chậm và trình tự

thủ tục đầu tư chưa được thơng thống.▪ Khả năng tiếp cận nhà ở xã hội của các đối tượng

còn khá thấp.▪ Một số dự án nhà ở xã hội vừa đưa vào sử dụngkhông lâu nhưng đã bị cư dân phản ánh xuống cấp.* Giải pháp khắc phục▪ Xây dựng chính sách thu hút, mời gọi nhà đầu tư

▪ Xây dựng chính sách đồng bộ về quy hoạch đơ thị,

giao thơng, cơ sở hạ tầng.▪ Kiện toàn quỹ phát triển nhà ở

▪ Xây dựng cơ chế tài chính phát triển quỹ nhà ở xã

hội, hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp và chủ đầu tư.▪ Cơ quan chức năng cần có sự quan tâm, đôn đốc

việc quản lý cũng như sử dụng nhà ở xã hội.▪ Đảm bảo nguồn vốn đầu tư dành cho các dự án xây

dựng và phát triển nhà ở xã hội▪ Đảm bảo được diện tích đất phục vụ nhu cầu phát

triển nhà ở của các dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhà ở xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×