Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuyển dụng qua các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Tuyển dụng qua các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo sơ đồ tuyển dụng trên ta thấy, công ty hướng tới tuyển dụng nguồn lao động

bên ngoài. Với cách tuyển dụng như vậy, công ty tuyển được những người lao động thật

sự có năng lực, có nhiểu sự lựa chọn hơn trong tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, chi phí

cho hình thức tuyển dụng này sẽ cao, thời gian tuyển dụng kéo dài, đồng thời người được

tuyển dụng là những người mới do đó họ cần có thời gian để làm quen với môi trường

làm việc tại công ty.2.3.Cơ cấu nhân lực giảng dạy trong công ty

Đối với Công ty Cổ phần là một công ty GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN CƠNG NGHÊ

TRI THỨC VIÊT

- Có quy mơ vừa và nhỏ về quản lý và sản xuất vì vậy các hoạt động quản trị nhân lực ở

công ty cũng có phần hạn chế. Công ty không có phòng quản trị nhân lực riêng song

cũng có một cán bộ chuyên trách về nhân sự của công ty. Dưới đây là một số hoạt động

cơ bản về quản trị nhân lực ở công ty. Các hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Tuyển chọn nhân lựcgiảng dạy và quản lý

- Đánh giá thực hiện công việc.

- Định mức lao động nguồn nhân lực.

- Quản trị tiền công và tiền lương.

Việc phân rõ các hoạt động này nhằm cho việc quản trị nhân lực được tốt hơn;

Giúp cho việc chọn lọc con người cũng như xây dựng tính chuyên nghiệp hóa và ý thức

tự lập cao, phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy và học tập

Sử dụng tốt yếu tố con người ,cơ sở vật chất vốn có , tiếp cận với nhiều loại hình

truyền thông tiến tiến hiện đại để phụ vụ cho nhu cầu giảng dạy

Do nhu cầu phát triển của Công ty, ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật,

Công ty còn phải phát triển tất cả các nguồn lực khác, mà trong đó nguồn lực nhân sự là

một trong những yếu tố quan trọng của công ty.13Để hoàn thành mục tiêu cũng như muốn có được số lao động như ý thì công ty đã

hoạch định nguồn nhân sự nhằm xác định số lượng và cơ cấu lao động cần thiết.

Bảng 2.1 cơ nhân lực giảng viên theo cấp bậc

Tổng

STTNămT.sĩ

Sốsốlượng

1

22016

2017Th. sĩ22

252

2Số

%

9

8lượng

20

23%

91

922.3.1. Định mức lao động giảng dạy

Định mức lao động là việc xác định số lượng công việc hay số thời gian giảng dạy

nhất định và lượng thời gian làm thêm giờ .

Định mức lao động là:- Điều kiện để tăng năng suất làm việc

- Là cơ sở để lập kế hoạch làm việc và tổ chức thời gian biểu làm việc hàng ngày

- Là cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kỹ thuật hàng năm

- Là căn cứ trả công cho người lao động

Nhận xét: Hiện nay, công ty chưa có định mức lao động và vẫn đang trong quá trình

xây dựng. Do chưa có định mức cụ thể nên các kế hoạch lao động, trả công cho người lao

động vẫn theo phương pháp định tính, cảm quan và theo thỏa thuận trực tiếp giữa công ty

và người lao động. Điều này không đánh giá chính xác năng lực cũng như năng suất lao

động của từng cá nhân, chưa tạo ra được sự công bằng và bình đẳng thật sự trong quy chế

trả công cho người lao động trong công ty.

2.3.2. Năng suất lao động giảng dạy

Năng suất lao động giảng dạy là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng lao động.

Năng suất lao động là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới sức cạnh tranh, đặc

biệt, năng suất lao động lại phản ánh yếu tố chất lượng người được đào tạo

Năng suất lao động giảng dạy được tính theo công thức sau:

Năng suất = số giờ giảng dạy / trong 1 tháng14Năng suất lao động giảng dạy phản ánh năng lực tạo ra kiến thức cho người được

đào tạo , hay hiệu suất cụ thể trong quá trình giảng dạy , đo bằng số giờ , số lượng học

vien theo học. Năng suất giảng dạy được quyết định bởi nhiều nhân tố, như trình độ

thành thạo của người giảng dạy , trình độ phát triển giảng dạy phải được cải thiện liên tục

và thường xuyên . nắm bắt các kiến thức mới và tiến tiến nhất.

2.3.3.Hình thức phân công giảng dạy của công ty và Hiệp tác giảng dạy

2.3.3.1. phân công giảng dạy

-Phân công giảng dạy là sự phân chia công việc giữa những người có trình độ chuyên

môn phù hợp với từng ngành nghề đào tạo cho học viên và liên kết các chuyên môn có

liên quan tới nhau ,ví dụ như:

+ Dạy kỹ năng mềm bằng ngơn ngữ tiếng anh

Phân cơng làm việc theo chức năng:

-Hình thức phân công làm việc này dựa vào vai trò của người lao động trong quá trình

sản xuất . Trên cơ sở đó hình thành kết cấu cán bộ công nhân viên trong công ty. Số lượng

cán bộ công nhân viên được chia thành 3 nhóm chức năng như sau:

+Theo chức năng quản lý : bao gồm Ban Giám Đốc trưởng các phòng ban, quản đốc,

tổ trưởng sản xuất .

+ Lao động kỹ thuật chuyên bảo trì cơ sở vật chất như các Wedsite, hệ thống máy

chiếu máy in , cơ điện … trong công ty

+ Theo chức năng hoạt động tư vấn tuyển sinh, giải đáp thắc mắc về giấy tờ hờ sơ …

• Phân cơng làm việc theo chuyên môn nghề đào tạo:- Đây chính là hình thức phân công lao động cơ bản phổ biến trong các doanh nghiệp

hiện nay bởi vì hình thức phân công lao động này sâu hơn, cụ thể hơn hình thức phân

công lao động theo chức năng. Th.s , Tiến sĩ , giáo sư được chia ra thành các tổ và bộ phù

với mọi hình thức đào tạo ngành nghề khác nhau làm xao sắp xếp một cách hợp lý nhất về

thời gian biểu , để đúng với tiến trình đào tạo không bị đình chệ

2.3.3.2Hiệp tác giữa người quản lý và giảng viên

Để tạo bộ cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả thì sau khi phân công lao động phải tiến

hành hiệp tác lao động. Hiệp tác lao động là phối hợp công tác giữa những người quản lý

( giám đốc , phòng ban )và giữa các giáo viên giảng dạy với nhau về không gian và thời15gian, phân công lao động hợp lý là tiền đề cho hiệp tác lao động chặt chẽ và ngược lại,

hiệp tác lao động chặt chẽ là sự kế thừa và phát huy hiệu quả của phân cơng lao đợng

Hiệp tác về khơng gian:

- Là sự hiệp tác các công đoạn giảng dạy giữa người dạy và học viên . Cách xây

dựng bài giảng mà học viên có thể tiếp cận được vấn đề một cách ngắn gọn nhất.

- Hiệp tác lao động về tri thức trong bộ phận quản lý, để thực hiện từ cơ quan TổngGiám Đốc đến các trưởng phòng ban cụ thể tất cả phải chịu sự chỉ đạo của Tổng Giám

Đốc về những kế hoạch dự kiến để thực hiện về mọi vấn đề để đảm bảo việc duy trì hoạt

động phát triển của công ty.

- Hiệp tác lao động trong giảng dạy : như chúng ta đã biết đặc điểm sản xuất của

công ty là sản phẩm làm ra trải qua nhiều bước công việc, mỗi công đoạn được giao cho 1

hoặc 1 nhóm người phối hợp lẫn nhau để hoàn thành . Cụ thể ở đây là sự kết hợp quản lý

giảng dạy để đưa nhà những kiến thức thiết thực nhất đối với từng học viên

Hiệp tác về thời gian:

- Hiện nay cơng ty tở chức ca làm việc như sau:

+ Thời gian giảng dạy của công ty được chia ra nhiều thời gian trong ngày , đượcsắp xếp theo từng ca . Để học viên có thể thoải mái lựa chọn phù hợp với thời gian làm

việc của mình

+ Tổ chức ca làm việc hợp lý có ý nghĩa rất lớn đảm bảo quá trình giảng dạy

được liên tục, tận dụng được năng lực và thời gian , tạo ra nhiều cơ hội cạnh tranh lâu dài

Nhận xét: Hiện nay sự hiệp tác lao động của cán bộ nhân viên quản lý thật hợp lý và chặt

chẽ, đây cũng là điểm tốt mà công ty đang có cần phát huy và phát triển mạnh hơn nữa.

2.4.Trang bị bố trí cơ sở vật chất và tổ chức phục vụ nơi làm việc:

- Ở bất cứ công ty nào việc trang bị bố trí và tổ chức phục vụ nơi làm việc là một việc

làm hết sức cần thiết bởi vì nơi làm việc là một phần diện tích được trang bị những

phương tiện vật chất kỹ thuật cần thiết để thực hiện quá trình lao động với hiệu suất cao

- Mỗi một nơi làm việc có những đặc điểm tính chất khác nhau nhưng điều thống nhất với

nhau ở chỗ là phải giải quyết được những vấn đề như: trang bị nơi làm việc, bố trí nơi làm

việcvà phục vụ nơi làm việc.16Bảng2.2 cơ sở vật chất máy móc

TDỤNGT

1

2

3

4

5Sớ

lượngMáy in

Máy chiếu

Máy điều hòa

Quạt trần

Thiết bị khác(máy tínhĐangTình trạng

sử Hư hỏngdung5

20

10

20

58…)5

18

10

190

2

0

1508Bảng 2.3 Thời gian khấu hao tài sản cố định

Loại tài sảnThời gian khấu hao

Nhà cửa

6-50 năm

Máy móc thiết bị

3-15 năm

Phương tiện vận tải

6-10 năm

Thiết bị quản lý

3-10 năm

Tài sản cố định khác

3-5 năm

Hiện nay, hầu hết các tài sản của công ty vẫn đang trong thời gian khấu hao.

- Thực tế ở Công Ty Cổ phần Giáo dục & phát triển công nghệ Tri Thức Việt

+ Trang bị nơi làm việc: được bố trí máy móc rất đầy đủ, dụng cụ thiết bị cho giảng

dạy tất cả được bố trí gọn gàng ngăn nắp, đầy đủ và đảm bảo cho quá trình dạy học được

liên tục, ngoài ra nơi làm việc có đầy đủ ánh sáng, thông gió, quạt, cửa thoát hiểm rủi ro

tai nạn…rất thích hợp cho từng nơi làm việc17+ Bố trí nơi làm việc: trang bị được cung cấp sắp xếp gọn gàng hợp lý khoa học đảm

bảo để quá trình giảng dạy được thực hiện tốt không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các

giáo viên và học viên

+ Phục vụ nơi làm việc: việc kiểm tra lau chùi máy móc thiết bị dụng cụ hỗ trợ giảng

dạy do bộ phận kỹ thuật chính đảm nhận

Nhận xét ưu nhược điểm về công tác tổ chức lao động của công ty:

a.Ưu điểm :

- Việc bố trí máy móc thiết bị học tập tương đối đầy đủ các lớp bố trí độc lập hợp lý

với thời gian biểu đối với các học viên

- Tổ chức và phục vụ nơi làm việc tốt, nhịp nhàng và mang tính đồng bộ

- Tạo ra các không gian tốt như, trang bị ánh sáng đầy đủ, không khí tại nơi làm việc

thoáng mát.

- Việc hiệp tác giữa các cá nhân với nhau trong công việc giảng dạy rất chặt chẽ, nhịp

nhàng và đồng bộ

-Bộ phận quản lý tương đối có tinh thần trách nhiệm cao và luôn làm việc hết khả

năng của mình

b. Nhược điểm:

- Một số ngành nghề còn có quá ít thời gian , điều kiện, cơ sở vật chất để tiếp cận thực

tế phát triển của nước ta và năng lực giảng dạy cách truyền đạt chưa cao ,Vì thế nên có

những lớp huấn luyện, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho giảng viên

2.5. Việc quản lý chất lượng nguồn nhân lực giảng dạy tại công ty ra sao

Tuy là một công ty lớn nhưng việc quản lý nguồn nhân lực để phát triển lâu dài chưa

hẳn đạt hiệu quả quả cao

Số lượng giảng viên giảng dạy hàng năm vẫn được đào tạo tay nghề thường xuyên để

bắt kịp với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng Không phải giảng viên nào

cũng có thể tiếp thu được hết sau các quá trình đào tạo chuyên môn.

Việc này được thể hiện ở các con số cụ thể là cứ 100 giảng viên được đào tạo nâng

cao chất lượng tay nghề thì có 1 người không theo kịp được tiến độ hoặc 1 số chỉ nắm bắt

được 80% kiến thức giảng dạy18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuyển dụng qua các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×