Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRI THỨC VIỆT

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRI THỨC VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

trong trung tâm là các giáo viên tin học có kinh nghiệm lâu năm,các kế toán trưởng của

doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Và “ Không biết thì tìm tòi,học hỏi mà biết rồi thì giúp cho nhiều người cùng biết

nữa”. Với phương châm như vậy công ty đã tạo nên một tên tuổi của Trung tâm tin học –

kế toán Tri Thức Việt trong lĩnh vực làm và đào tạo tin học – kế toán và đã gặt hái được

những thành công nhất định trong dịch vụ của mình.

b. Lao động

Đi lên từ lĩnh vực đào tạo tin học – kế toán,đến nay Tri Thức Việt đã có 02 văn phòng

tuyển sinh và đào tạo,thiết bị giảng dạy hiện đại, đầy đủ ,đội ngũ cán bộ công nhân viên

giàu kinh nghiệm gồm:

Tổng số cán bộ giảng viên chuyên môn,nhân viên,kỹ thuật: 16 người

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

1.2.1. Chức năng

Chức năng và nhiệm vụ của công ty được ghi trong quyết định thành lập và giấy phép

kinh doanh là:

-Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã

hội.

-Tập trung vào phát triển và thực hiện chương trình nhằm đào tạo ra các Kế toán giỏi

-Tư vấn tài chính cho doanh nghiệp.

-Làm dịch vụ kế toán thuế , báo cáo tài chính ći năm.

1.2.2. Mục đích và ngành nghề kinh doanh

• Đào tạo tin học

Tin học kế toán Tri Thức Việt với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm trong

lĩnh vực đào tạo ,giảng dạy tin học văn phòng. Giáo trình do chính trung tâm biên soạn

ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và dễ nắm bắt đầy đủ với 3 bộ công cụ về Word, Excel và

Powerpoint.

Dạy theo phương thức dạy kèm, học viên không sợ không theo kịp. Mỗi học viên một

máy tính, một giáo trình.3sau khi kết thúc khóa học đảm bảo học viên sẽ thành thạo đánh máy,sử dụng máy tính,

công cụ bàn phím và các thao tác trong nội dung học đối với Microsoft Word, Microsoft

Exel, Powerpoint.

•Đào tạo kế toán

Dạy cách tính thuế, kê khai thuế, hạch toán thực tế vào sổ sách, lập BCTC.

Dạy thủ thuật kế toán,thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.

Dạy trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất.

Giảng viên hướng dẫn là những nhà quản lý tài chính, kế toán trưởng nhiều năm kinh

nghiệm, liên tục tham gia các cuộc quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.

Mỗi khóa học từ 25 đến 40 buổi tùy theo đối tượng học viên.( Không giới hạn thời

gian thực hành trên máy tính)

Học xong khóa học có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

Có sự hình dung rõ ràng, chi tiết về công việc kế toán.

Tự tin và làm chủ hoàn toàn phần hành kế toán, tư vấn sát sao cho Ban Giám Đớc.

•Đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đến với Tri Thức Việt,học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành thực tế mang

tính ứng dụng cao, giúp học viên nắm vững quy trình xuất nhập khẩu , hàng hóa, thị

trường có kinh nghiệm làm các chứng từ, soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mai,…

để có thể tiến hành các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngay sau khi

kết thúc khóa học. Với phương pháp đào tạo thực tế nhất :”Cầm tay chỉ việc”, các bài

giảng đều dựa trên các chứng từ thực và kinh nghiệm làm việc thực tế hiện nay, Tri Thức

Việt cam kết sau khóa học học viên có thể nắm rõ quy trình thủ tục và làm tốt các công

việc trong nghề XNK.

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty4Sơ đồ 1.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Giám đốcPhó giám đốcPhòng đào tạoPhòng kinh doanh Phòng kỹ thuậtBan quản lýPhòng tinPhòng kế toánDV kế toánBộ phận tuyển sinhPhòng dịch vụDịch vụ tin học(Nguồn: Phòng kinh doanh của Cơng ty)

1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Cơng ty

+ Giám đốc

-Công ty có một giám đốc,giám đốc làm nhiệm vụ là người quản lý, điều hành xây dựng

chiến lược kinh doanh,định hướng phát triển thực hiện các mối liên hệ với đối tác,giao

nhiệm vụ cho các bộ phận theo chức năng, kiểm tra phối hợp thống nhất sự hoạt động của-các bộ phận trong công ty.

Các phòng ban tùy theo chức năng và nhiệm vu của mình giải quyết công việc một cách

có hiệu quả nhất theo sự chỉ đạo của giám đốc. Để đảm bảo nâng cao hiệu quả , tiết kiệm

thời gian và chi phí, các phòng ban cần phải tiến hành phối hợp một cách chặt chẽ, tương

trợ nhau trong quá trình làm việc.

+ Phòng đào tạo5Có chức năng bố chí phân công giảng viên, chuyên môn, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ học

viên học tập. Tuyển sinh, và làm thẻ học khi học viên đến đăng kí, hỗ trợ học viên, mong

muốn của học viên.

+ Phòng kinh doanh

Có chức năng tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động

của đơn vị, phòng kinh doanh còn có chức năng tiếp nhận các thông tin thị trường, các

chức năng phản hổi của khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ để phản ánh trực tiếp ban

quản lý nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ,đáp ứng những nhu cầu

khơng ngừng thay đởi của đời sớng.

+ Phòng kế tốn

- Tham mưu cho giám đốc công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác hạch toán

lế toán trong toàn công ty theo đúng điều lệ thống kê kế toán, quy chế tài chính và pháp

luật của nhà nước.

- Tham mưu đề xuất với giám đốc ban hành các quy chế về tài chính phù hợp với

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, định

mức chi phí tình hình tài chính tốt nhất cho công ty.

- Phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty và kết hợp các hoạt động khác

của công ty.

- Định kỳ lập báo cáo theo quy định lập kế hoạch thu chi ngân sách nhằm đáp ứng nhu

cầu của công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty tôt chức kế hoạch tài chính

và quyết định niên độ kế toán hàng năm.

- Kiểm tra,kiểm soát việc thu chi, thanh toán các khoản nợ, theo dõi tình hình công nợ

với khách hàng, tình hình nộp ngân sách của nhà nước.

+ Phòng kỹ thuật

Có chức năng hỗ trợ giám đốc ,các phòng ban, học viên các hoạt động kỹ thuật.

+ Phòng dịch vu

Có chức năng làm các dịch vụ tin học, kế toán, kế toán thuế, báo cáo tài chính cho các

doanh nghiệp có nhu cầu.6PHẦN 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRI THỨC VIỆT2.1 . Phân tích tình hình thị trường và cơng tác marketing

2.1.1. Phân tich tình hình nhu cầu thị trường

Tình hình thị trường Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản của kế toán là cung cấp

thông tin về tình hình kinh kế, tài chính trong doanh nghiệp cho các nhà quản lý. Việc

thực hiện chức năng này có tốt hay không, trước hết phụ thuộc vào tính thường xuyên, kịp

thời và chính xác của thông tin.

Ngày nay theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử dụng

trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ giải

quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm tăng

năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả

hoạt động kế toán.

Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng máy vi tính thì phạm vi và việc phát huy tính

năng tác dụng của máy cũng như trình độ ứng dụng máy vào công tác kế toán rất khác

nhau, có đơn vị chỉ dùng máy vi tính phục vụ cho công tác văn phòng, hành chính để soạn

thảo văn bản hoặc chỉ ứng dụng có tính chất riêng lẻ từng công việc như : quản lý vật tư,

quản lý lao động, tiền lương... Do vậy ở các đơn vị này công việc kế toán vừa thực hiện

bằng máy, vừa thực hiện thủ công.

Vấn đề ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán ở các DNV & N mới ở bước đầu

và gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là về mặt tư tưởng, vẫn có một số nhà quản lý cho rằng

khi ứng dụng tin học vào công tác kế toán phải đầu tư rất lớn về máy móc thiết bị và về

phần mềm.

Thực tế, việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán ở các doanh nghiệp chính là

việc tổ chức công tác kế toán phù hợp với việc ứng dụng máy vi tính, và phải đạt được sự7gọn nhẹ của bộ máy kế toán, chứng từ cung cấp phải nhanh chóng, chính xác & lại bảo

đảm tiết kiệm chi phí hơn khi chưa ứng dụng tin học.

Đối với một doanh nghiệp có quy mô lớn, bộ máy kế toán bao gồm nhiều nhân viên

phụ trách các phần hành kế toán khác nhau, việc ứng dụng máy vi tính sẽ đòi hỏi phải vừa

chuyên nghiệp vừa thành thạo nên việc ra đời của công ty CP Giáo Dục & Phát Triển

Công Nghệ Tri Thức Việt để phục vụ nhu cầu đó

2.1.2.chính sách marketing

- Cơng ty thu thập thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh,công ty luôn cố gắng

làm hài lòng khách hàng và mục tiêu hàng đầu của công ty là chiếm lĩnh thị trường về

việc đào tạo tri thức nghề nghiệp từ cơ bản đến chuyên nghiệp phục vụ cho phát triển

kinh tế đất nước. Tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm việc làm ngay sau khi được công ty

đào tạo

Để đạt được mục tiêu đó, công tác marketing được lập kế hoạch rất cụ thể, nhắm vào

từng đối tượng, nhu cầu khách hàng, nắm bắt thông tin về thị trường kinh tế để đưa ra

chính sách hợp lý nhất cho học viên

- Kết hợp với các bộ phận công nghệ thông tin, phòng kinh doanh bán hàng,

phòng kỹ thuật, xưởng sản xuất, xây dựng trang web giới thiệu sản phẩm , tư vấn khách

hàng, thực hiện các dịch vụ mua hàng.

- Quảng cáo trên Wedsite , mua bán trực tuyến, để khách hàng có nhu cầu có thể tiếp

cận dễ dàng hơn

- Sử dụng các hình thức triết khấu linh hoạt cho các khóa học khác nhau và các

đối tượng khách hàng khác nhau.

Marketing trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các Wedsite

http://www.ketoantrithucviet.edu.vn/

http://www.tinhoctrithucviet.edu.vn/

http://nghiepvuxuatnhapkhau.com/

2.1.3.Nhận xết về tình hình cơng tác marketing của cơng ty

Những điểm mạnh điểm yếu, cơ hội thách thức đối với công ty bao gồm:8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRI THỨC VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×