Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Huyện Ba Chẽ có một số khoáng sản như: đất sét có trữ lượng khoảng 300ha phân bố tại thôn Làng Mới xã Nam Sơn, mỏ đá Ryolit ở thôn Bắc Cáy xã Đồn Đạc dung làm vật liệu xây dựng, cát, sỏi.… nhưng chưa được đầu tư khai thác nhiều so với tiềm năng sẵn có

Huyện Ba Chẽ có một số khoáng sản như: đất sét có trữ lượng khoảng 300ha phân bố tại thôn Làng Mới xã Nam Sơn, mỏ đá Ryolit ở thôn Bắc Cáy xã Đồn Đạc dung làm vật liệu xây dựng, cát, sỏi.… nhưng chưa được đầu tư khai thác nhiều so với tiềm năng sẵn có

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huyện Ba Chẽ có một số khoáng sản như: đất sét có trữ lượng khoảng 300ha phân bố tại thôn Làng Mới xã Nam Sơn, mỏ đá Ryolit ở thôn Bắc Cáy xã Đồn Đạc dung làm vật liệu xây dựng, cát, sỏi.… nhưng chưa được đầu tư khai thác nhiều so với tiềm năng sẵn có

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×