Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đầu tiên, tôi xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, các thầy cô giáo trong Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn đã giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong những ngày th

Đầu tiên, tôi xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, các thầy cô giáo trong Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn đã giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong những ngày th

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTKý hiệuChữ viết tắtBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếBTN&MTBộ Tài nguyên và Môi trườngCKCùng kỳCN-TTCNCơng nghiệp - Tiểu thủ cơng

nghiệpCNVPĐKĐĐChi nhánh Văn phòng đăng ký

đất đaiCPChính phủCTChỉ thịCVCơng vănGCNGiấy chứng nhậnNghị địnhQuyết địnhTTThơng tưTT-THThơng tin truyền hìnhUBNDỦy ban nhân dânVPHCVi phạm hành chínhDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒPHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là kết quả lâu dài của một quá trình

đấu tranh anh dũng của dân tộc trong hàng nghìn năm lịch sử, là máu xương của

nhiều thế hệ con người Việt Nam trong chiến đầu và lao động. Đất đóng vai trò

hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, nó là một trong những yếu

tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất, cơ sở trung gian khơng thể thiếu

trong q trình phát triển kinh tế xã hội. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên có giới

hạn về khơng gian nhưng lại vơ hạn về mặt thời gian nếu sử dụng hợp lý, cải tạo

bồi bổ thường xuyên thì giá trị mà đất mang lại càng tăng nhằm quản lý tốt về

đất đai.

Hiến pháp năm 1992 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà

nước thống nhất quản lý”và được cụ thể hóa tại Luật Đất đai 1998, Luật Đất đai

1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều các năm 2001, 1998, Luật Đất đai năm

2003. Điều này cũng đã được khẳng định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013:

“Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng

trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là

tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống

nhất quản lý”.

Luật Đất đai 2013 đã tiếp nối Luật Đất đai 2003 khi cụ thể hóa nội dung

quản lý nhà nước về đất đai tại điều 22. Những quy định trong văn bản này

mang tới những đổi mới nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề trong đăng ký, cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất hiện nay.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất (GCN) là một trong các nội dung quan trọng trong

các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, xác lập quyền và nghĩa vụ của người

sử dụng đất và là cơ sở để Nhà nước thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất

đai. GCN là chứng cứ pháp lý quan trọng chứng minh quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các đối tượng sử dụng đất, chủ

sở hữu tài sản; là cơ sở pháp lý để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực

hiện các quyền và nghĩa vụ đối với đất đai theo quy định của Nhà nước, nâng

cao trách nhiệm bảo vệ, cải tạo đất để đem lại hiệu quả cao nhất trong sử dụng

đất. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận còn bộc lộ

một số hạn chế như quy định về nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy còn q cao

so với tài chính của đa số người dân, quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận

còn chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất.

Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở phía Đơng Bắc tỉnh Lào Cai, cách thành

phố Lào Cai 70 km; là cầu nối giữa các huyện Sín Mần tỉnh Hà Giang, Huyện Si

Ma Cai với thành phố Lào Cai và các tỉnh miền xi. Huyện có nhiều lợi thế để

phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thời tiết khí hậu ơn hòa, phù hợp phát triển

du lịch nghỉ dưỡng; có nhiều danh thắng đẹp, nhiều di tích lịch sử được xếp

hạng, nhiều phong tục lễ hội truyền thống giữ được bản sắc lợi thế cho phát triển

du lịch.

Để đảm bảo quản lý Nhà nước về đất đai một cách hợp lý, hiệu quả đến

từng thửa đất, từng đối tượng sử dụng, huyện Bắc Hà đã xác định cấp GCN là

nội dung quan trọng để nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ quyền lợi cho

người sử dụng. Thực tế thời gian xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận

động và tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục hoàn thành cấp GCN.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác đăng ký cấp

GCN vẫn còn nhiều tồn tại và gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế cũng như nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của cơng tác

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyến sở hữu nhà ở và tài sản gắnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu tiên, tôi xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, các thầy cô giáo trong Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn đã giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong những ngày th

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×