Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giả sử cho động cơ làm việc với mômen cản lớn nhất và bằng 2 lần mômen định mức. Ta chon hệ số quá tải KM = 2.

Giả sử cho động cơ làm việc với mômen cản lớn nhất và bằng 2 lần mômen định mức. Ta chon hệ số quá tải KM = 2.

Tải bản đầy đủ - 0trang

= 84 (V)

Mà theo trên ta có :0Vậy :

Góc mở nhỏ nhất là : αmin = 10 0.

Góc mở lớn nhất là : αmax = 80,40.

*Xác định các thành phần sóng hài

Theo lí thuyết chuỗi Furier thì điện áp chu kì có thể khai triển thành tổng của điện

áp một chiều và các thành phần điện áp điều hòa có tần số khác nhau, công thức khai

triển như sau :Trong đó :

ao – điện áp của thành phần một chiều;

ak, bk – biên dộ điện áp của sóng điều hòa bậc k;Để thuận tiện trong việc khai triển chuỗi Furier, ta chuyển tọa độ sang điểm O ’() (tại góc thơng tự nhiên), khi đó điện áp tức thời trên tải khi Tiristor T 1 và T4 dẫn:

; với

.

Điện áp tức thời trên tải Ud là khơng hình sin và tuần hồn với chu kì :Trong đó : p = 6 là số xung đập mạch trong một chu kì điện áp lưới của chỉnh lưu

cầu ba pha điều khiển đối xứng.

Vậy ta có :40Suy ra biên độ của điện áp điều hòa là :Trong đó :Ta có :

Vậy :41 Nhận xét :

Vậy biên độ của các thành phần sóng điều hòa có giá trị thay đổi theo góc điều

khiển α, góc điều khiển càng lớn thì sóng hài càng tăng.

a. Xác định điện cảm của cuộn kháng lọc

Từ những phân tích ở trên, ta nhận thấy rằng khi góc mở càng tăng thì biên độ của

sóng hài càng lớn, nghĩa là độ đập mạch của điện áp và dòng điện sẽ tăng lên. Chính

sự đập mạch đó sẽ làm xấu đi chế độ chuyển mạch của vành góp, đồng thời gây ra tổn

hao phụ dưới dạng nhiệt trong động cơ. Để hạn chế sự đập mạch này thì ta phải mắc

nối tiếp với phần ứng của động cơ điện một cuộn kháng lọc đủ lớn để có IK ≤ 0,1.Iưđm.

Ngồi tác dụng hạn chế thành phần sóng hài bậc cao, thì cuộn kháng còn có tác

dụng hạn chế vùng làm việc gián đoạn.

Ta cần xác định giá trị điện kháng lọc ứng với khi α = αmax, vì lúc này trên tải có

sóng hài bậc cao lớn nhất.

Ta có phương trình cân bằng điện áp :(2-8)

Cân bằng hai vế của phương trình ta được :nên ta có thể bỏ quaVậy ta có:

(2 -9)

Trong các thành phần xoay chiều thì thành phần sóng bậc k = 1 có mức độ lớn nhất,

gần đúng ta có :Từ biểu thức (1 - 3) ta có :

; với

Suy ra :42.Vậy :

Trong đó :(V)Vậy :

Ta chọn L = 0,007 (H) = 7 (mH).

*Điện cảm của cuộn kháng lọc :(H)(mH)

Ta chọn : LK = 2,36 (mH).

Trong đó :Lư – điện cảm mạch phần ứng động cơ được tính theo cơng thức Umaxki

Lindvil đã xác định ở phần tính tốn các thơng số cơ bản của động cơ, ta có được :

Lư = 1,4(mH).

LBA – điện cảm của máy biến áp.

b. Thiết kế kết cấu cuộn kháng lọc

Các thông số ban đầu :

Điện cảm yêu cầu của cuộn kháng lọc : LK = 2,36 (mH);

Dòng điện định mức chạy qua cuộn kháng : Im = Iưđm = 191 (A);

Biên độ dòng điện xoay chiều bậc 1:

I1m = 10%.Iđm = 0,1.191 = 19,1 (A).

*Xác định tổng trở của cuộn kháng

Do điện cảm của cuộn kháng lọc lớn và điện trở của cuộn kháng lọc lại bé, nên ta có

thể coi tổng trở của cuộn kháng xấp xỉ bằng điện kháng.43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giả sử cho động cơ làm việc với mômen cản lớn nhất và bằng 2 lần mômen định mức. Ta chon hệ số quá tải KM = 2.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×