Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế biến áp

Thiết kế biến áp

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ2) Với Sba = 50 thì ta có được n0 = 7 (vòng / V)

3) Tính từ thơng cực đại :

4) Tính tiết diện lõi :5) Tính tiết diện trung bình của lõi :6) Chọn tiết diện vuông => bề rộng của phiến trung tâm

7) Tính tiết diện cửa sổ có sẵn :Chọn A = 25 mm loại 25x25 lá thép dày 0,35mm

Thông số của khối của lõi thép kĩ thuật:2.2.A = 25 mmB = 100 mmD = 12,5 mmE = 12,5 mmC = 87,5 mmThiết kế cuộn dây

1) Tính dòng sơ cấp :NGƠ DUY HƯNG

8ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ2) Tính tiết diện dây sơ cấp :3) Tính đường kính dây sơ cấp : Chọn

4) Tính số vòng cuộn sơ cấp :5) Tính dòng thứ cấp :Vì sau thứ cấp là tải chỉnh lưu tia 1 pha nên I2 được tính như sau:6) Tính tiết diện dòng thứ cấp:7) Tính đường kính dây thứ cấp : Chọn

8) Tính số vòng cuộn thứ cấp :2.3.Kiểm tra diện tích cửa sổ

Tính SCS yêu cầu cho cuộn sơ cấp :Tính SCS yêu cầu cho cuộn thứ cấp :NGÔ DUY HƯNG

9ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Kiểm tra SCSYC (lấy dư 25% để bù vào cách điện) :2.4.Tính số phiến và khối lượng dây

Tính số phiến u cầu :Tính bề rộng cuộn dây trên lõi :Tính chiều dài trung bình của 1 vòng dây :Tính khối lượng dây đồng :NGÔ DUY HƯNG

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế biến áp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×