Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi và khó khăn

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Do quá trình làm đồ án cũng là lúc chúng em học kỳ cuối. Điều đó làm chúng

em bận rộn hơn và không thể chuyên tâm làm về một vấn đề .

+ Do điều kiện xưởng trường chua lắp đặt xong nên chúng em khơng có đủ thiết

bị theo yêu cầu mã hàng, điều đó làm cho chúng em phải sử dụng một số đường

may thay thế60LỜI KẾTVới nỗ lực hết mình, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô Khoa kĩ thuật may &

TT - Trường ĐHSP kĩ thuật Hưng Yên về: Xưởng sản xuất; kiến thức chuyên ngành,

kiến thức cơ sở ngành, kiến thức xã hội…;sự hướng dẫn nhiệt tình của TH.S - giáo

viên hướng dẫn: Trần Văn Chắt, em đã hoàn thành đề tài đúng thời gian quy định.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô : Trường ĐHSP kĩ thuật Hưng Yên và

các thầy cô khoa kĩ thuật may & TT đã tạo điều kiện tốt nhất cho em thực hiện đề tài

này.

Quá trình thực hiện đề tài giúp em củng cố và lĩnh hội kiến thức mới: Cơ sở

ngành, chuyên ngành một cách hệ thống.

Em xin có kiến nghị với trường và khoa : Em rất mong sau khi tốt nghiệp ra

trường được thầy cô tư vấn, giới thiệu việc làm cho chúng em.

Lời cuối em xin kính chúc sức khoẻ tới các thầy cô, chúc cho trường ĐHSP kỹ

thuật Hưng Yên, khoa kĩ thuật may & TT ngày càng vững mạnh, đào tạo ra những lao

động toàn diện về tri thức, đạo đức, tay nghề cho xã hội.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tới gia đình, thầy cơ và các bạn đã tạo

điều kiện tốt nhất cho em hồn thành đề tài của mình.

Rất mong sự đóng góp ý kiến từ phía bạn đọc.

Xin chân thành cảm ơn!.

Hưng Yên, Ngày 10 tháng 11 năm 2011

SINH VIÊN THỰC HIỆNNguyễn Thị Nhung

61TÀI LIỆU THAM KHẢO1-Giáo trình: thiết kế cơ bản- Khoa Kỹ thuật May và Thời trang - Trường đại học sư

phạm kỹ thuật Hưng Yên

2-Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính-Gv.Đồn Văn Trác- Khoa Kỹ thuật May và

Thời trang - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

3-Giáo trình thiết bị may:Khoa kỹ thuật may&Thời trang - Trường đại học sư phạm kỹ

thuật Hưng Yên

4-Công nghệ sản xuất- Ts.Lưu Hồng.

5-Giáo trình :merchandising –Khoa Kỹ thuật May và Thời trang - Trường đại học sư

phạm kỹ thuật Hưng Yên

6-Thông tin từ nhiều webside :www//thư viện kỹ thuật

7- Đề cương bài giảng môn kỹ thuật may cơ bản - Khoa kỹ thuật may và thời trang Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

8- Đề cương bài giảng môn chuẩn bị sản xuất - Khoa kỹ thuật may và thời trang Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

9 - Đề cương bài giảng môn vật liệu may - Khoa kỹ thuật may và thời trang - Trường

đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuận lợi và khó khăn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×