Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 3. Hàm số liên tục

Bài 3. Hàm số liên tục

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

C..

lim+ f ( x ) = f ( a )

lim+ f ( x ) = f ( b )

x→a2x

y= 2

x +1lim− f ( x ) = f ( a )x →bCâu 434: Hàm số nào sau đây không liên tục trên

A.D..B.3x

y=

x+2x →alim f ( x ) = f ( b )x →b−¡.C.y = cos x.D.y = x 2 − 3x + 2.Câu 435: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Hàm số nào sau đây không liên tục trên R

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

y = cos x

3x

2x

y = x 2 − 3x + 2

y=

y= 2

x+2

x +1

Câu 436: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho phương trình

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

2x 5 − 5x 4 + 4x − 1 = 0 ( 1) .

A. Phương trình (1) có ít nhất 1 nghiệm trong khoảng

B. Phương trình (1) khơng có nghiệm trong khoảng( −1;1)C. Phương trình (1) có ít nhất 3 nghiệm trong khoảng

D. Phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm trong khoảng( 4;5)( 0;5 )( 0;5 )Câu 437:

Câu 438: [TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN - VĨNH PHÚC] Cho hàm số

f ( x) =x+2

.

x 4− xChọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. Hàm số liên tục tại

x = 2.

B. Hàm số xác định trênC. Hàm số gián đoạn tại( −∞;0 ) ∪ ( 0; 4 ) .

x=0x=4Trang | 73TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

D. Vì

nên

, suy ra phương trình1

2

f

x

=

0

(

)

f ( −1) = −

, f ( 2) = 2

f ( −1) . f ( 2 ) = −

<0

5

5

ít nhất một nghiệm thuộc( −1; 2 ) .Câu 439: ( TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN) Cho hàm số

sai trong các khẳng định sau?

A. Hàm số liên tục tại x = 2.

B. Hàm số xác định trên( −∞;0 )f ( x) =x+2

.

x 4 − x Chọn khẳng định∪ ( 0; 4 ) .C. Hàm số gián đoạn tại x = 0 và x = 4

1

2

f ( −1) = −

, f ( 2) = 2

f ( −1) .f ( 2 ) = −

<0

f ( x) = 0

5

5

D. Vì

nên

, suy ra phương trình

có ít

nhất một nghiệm thuộc( −1; 2 ) .Câu 440: [THTT THÁNG 10/2017-LẦN 1] Cho hàm sốcủaA.ađể hàm sốa= 1.f ( x)liên tục tạiB. eax − 1

khi x ≠ 0



f ( x) =  x

,

1

khi x = 0

 2vớia≠ 0.Tìm giá trịx0 = 0.1

a= .

2C.a= −1.D.1

a= − .

2Câu 441:

Câu 442: [TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC. LẦN 1] Hàm sốChọn khẳng định đúng?

A. Liên tục tại điểm

.

x = −1

C. Không liên tục tại điểmx =1B. Liên tục tại điểm

. x 2 − 3x + 2

, ( x ≠ 1)f ( x ) =  x −1

−1

( x = 1)

x =1.D. không liên tục tại điểmx=2.Câu 443: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Trang | 74TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Cho hàm số

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 x3 + 8

, x ≠ −2.

 4x + 8

3

,x = 2A. Hàm số liên tục tại mọi điểm trừ điểm

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc

C. Hàm số không liên tục trênx = −2¡¡D. Hàm số chỉ liên tục tại điểmx = −2Câu 444:

Câu 445: (ĐỀ NHÓM TÀI LIỆU OFF) Cho hàm sốdưới đây đúng?

A. Hàm số liên tục phải tại điểm.

x=1C. Hàm số liên tục tại mọi điểm thuộcCâu 446: Tìm a để các hàm sốA.1

4¡ 5x2 − 6x + 1f ( x) = 

x− 1

3

B.1

2..A. 3¡khi x = 1D. Hàm số gián đoạn tại điểmC.16liên tục tại.Câu 447: [THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1] Hàm sốđể hàm số liên tục trênkhi x ≠ 1B. Hàm số liên tục trái tại điểm

4x +1 −1

khi x ≠ 0

 2

f ( x ) =  ax + ( 2a + 1) xkhi x = 0

3.. Mệnh đề nào.

x= 1.

x= 1x=0D. .

13 x + 1 khi x ≤ 0

f ( x) = 

ax + 1 khi x > 0. Giá trị củaa

B.¡C. 1D.

Trang | 75TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 448: (THPT Chuyên BắcNinh-BắcNinh-Lần1 2x + 1 − 1

khi x ≠ 0f ( x) = 

x

 x 2 − 2m + 2 khi x = 0. Tìm tất cả các giá trị của tham số

B. m = 3A. m = 2C. m = 0m-2018)Choy = x2 − 3x + 2.B.C.3x

y=

.

x+ 2sốđể hàm số liên tục tại x = 0

D. m = 1Câu 449: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Hàm số nào sau đây không liên tục trên

A.hàmy = cos x.D.

y=¡ ?2x

.

x +1

2Câu 450:

Câu 451: (ĐỀ 6_TOÁN 3K_HỨA LÂM PHONG) Cho hàm sốy = f ( x ) = x −1cùng các phát biểu2sau:

Hàm số liên tục trên( i)

( −∞; −1] [ 1; +∞ )( ii )

( iii )Hàm số liên tục trên( −∞; −1)Hàm số khơng liên tục tại−1( 1; +∞ )và 1Hỏi có tất cả bao nhiêu phát biểu sai?

A. 2

B. 1C. 0Câu 452: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Cho hàm sốD. 3

3 − x2

khi x < 1

 2

f ( x) = 

1

khi x ≥ 1

 x. Khẳngđịnh nào dưới đây là sai?

A. Hàm số

liên tục tại

x =1

f ( x)

B. Hàm sốC. Hàm sốf ( x)

f ( x)có đạo hàm tạix =1liên tục và có đạo hàm tạix =1Trang | 76TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

D. Hàm số

khơng có đạo hàm tại

x =1

f ( x)

Câu 453: [ THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – 2018] Tìm a để hàm sốtục tại x = 2.

A. 1.Câu 454: Cho hàm sốA.5

a=

2.B.−15

4.C. x − 4x + 3

khi x ≠ 1



x −1

f ( x) = 

.

5

ax +

khi x = 1



2

32B.15

a=−

21

4.Xác định.C.D.a5

a=−

215

4.D.liên.để hàm số liên tục trênCâu 455: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Tìm a để hàm số:tại x+2 −2khi x ≠ 2

y =  x−2

a + 2x

khi x = 2

15

a=

2¡.. x+ 2 − 2khi x ≠ 2

y =  x− 2

a+ 2x

khi x = 2

liên tụcx = 2.A. 1.B.C.−15

.

4D.1

.

415

.

4Câu 456:

Câu 457:(THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số

liên tục tại 1− x − 1+ x

khi x < 0



x

f ( x) = 

m + 1 − x

khi x ≥ 0



1+ x

A.m =1.B.m = −2.x = 0.C.m = −1.D.m=0.Trang | 77TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Câu 458: [Thử sức trước kì thi- Đề 07] Cho hàm sốliên tục tại điểm

A.x=2B.C.1

a=

2Câu 459: (THPT SƠN TÂY) Cho hàm sốA.a =1aXác địnhađể hàm số.a=2giá trị của x2 + x − 6

khi x > 2f ( x) =  x − 2

.

 −2a x + 1 khi x ≤ 2

3x + a − 1 khi x ≤ 0f ( x ) =  1 + 2 x − 1 khi x > 0 .x

để hàm số đã cho liên tục trên.B.a =3D.a =1.a = −1Tìm tất cả¡.

C.a=2.D.a=4. x3 − 4 x 2 + 3

khi x ≠ 1



x1

f ( x) = 

 ax + 5

khi x =1



2

Câu 460: (THPT Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – 2018) Cho hàm số

.

Xác định a để hàm số liên tục trên R.

5

5

15

15

a=−

a=

a=

a=

2

2

2

2

A.

B.

C.

D.

Câu 461: (THPT LÊ VĂN THỊNH) Hàm sốnhận giá trị

A.

.

m=1B.m=2.ìï x2 - 1 khi x £ 1

f ( x) = ïí

ïï x + m khi x > 1

ïỵ

C.mCâu 462: (THPT Lê Văn Thịnh- Bắc Ninh-Lần 1) Hàm sốx0 = 1bất kì.liên tục tại điểmD.x0 = 1m=- 1 x 2 − 1 khi x ≤ 1

f ( x) = 

 x + m khi x > 1khim.liên tục tại điểmkhi m nhận giá trịTrang | 78TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

m =1

m=2C. m bất kìCâu 463: [SGD Vĩnh Phúc-Lần 1 2018] Hàm sốtục trên3 x + 1 khi x ≤ 0

f ( x) = 

ax + 1 khi x > 0B.C. 1¡Câu 464: (THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho hàm số.B.m=3.C.cả các giá trị của tham số m để hàm số gián đoạn tạim≠2để hàm số liêna.B.m ≠1. 2x + 1 − 1

khi x ≠ 0f ( x) = 

x

 x 2 − 2m + 2 khi x = 0

m=0C..x=0

.Câu 465: ( TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH) Cho hàm sốA.. Giá trị củaD.Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tạim=2m = −1¡A. 3A.D.D.m =1. x2 + x − 2

khi x ≠ 1f ( x) =  x − 1

3m

khi x = 1

. Tìm tất.

x =1m≠2.D.m≠3.Câu 466:

Câu 467: (TỐN HỌC VÀ TUỔI TRẺ THÁNG 10/2017) Cho hàm sốgiá trị của a để hàm số liên tục tại eax − 1

khi x ≠ 0

 x

f ( x) = 

1

khi x = 0

 2. Tìmx0 = 0Trang | 79TÀI LIỆU ƠN TẬP THPTQG 2018

A.

B.

a =1C.1

a=

2a = −1Câu 468: [TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 3] Cho phương trìnhD.

a=−2x 4 − 5x 2 + x + 1 = 0 ( 1) .1

2Trong các mệnhđề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phương trình

khơng có nghiệm trong khoảng

( 1)

( −1;1) .

B. Phương trìnhC. Phương trìnhD. Phương trình( 1)

( 1)

( 1)khơng có nghiệm trong khoảng( −2; 0 ) .chỉ có một nghiệm trong khoảng( −2;1) .có ít nhất hai nghiệm trong khoảngCâu 469: (THPT Việt Trì) Tìmađể hàm số( 0; 2 ) . 2x + 1 − x + 5

khi x > 4



x4

f ( x) = 

( a + 2) x

khi x ≤ 4



4liên tục trên tập xácđịnh.

A. a = 3B.a=2C.11

a=−

6D. a=5

2Chương 5. Đạo hàm

Bài 1. Các vấn đề về tập xác định và đạo hàm

Câu 470: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Cho hàm số

xác định trên

thỏa mãn

¡

y = f ( x)f ( x ) − f ( 3)

lim

= 1.

x →3

x −3Khẳng định nào sau đây làđúng?

A.f '( x ) = 1B.f ' ( 1) = 3C.f '( x) = 3D.f ' ( 3) = 1Câu 471:

Câu 472: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Trang | 80TÀI LIỆU ÔN TẬP THPTQG 2018

Cho hàm số

Tính

của hàm số theo x và

∆x

∆y

y = 2x 2 − 2015.

∆x

A.∆y

2

= 2 ( 2x + ∆x )

∆xB.C.∆y

= 2 ( 2x + ∆x )

∆xD.∆y

= 2 ( 2x − ∆x )

∆x∆y

2

= 2 ( 2x − ∆x )

∆xCâu 473:

Câu 474: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH) Cho hàm sốlimf ( x) − f ( 3)

x− 3x→ 3A.y = f ( x)xác định trênthỏa mãn¡Kết quả đúng là:

= 2.f ′ ( 3) = 2.B.C.f ′ ( x) = 2.D.f ′ ( 2) = 3.f ′ ( x) = 3.Câu 475:

Câu 476: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho hàm sốkết quả nào sau đây?

A. .

1

4B.1

16.Câu 477: (THI THỬ THPT XUÂN HÒA) Cho hàm sốA.−2.B.23 − 4 − x

khi x ≠ 0



4

f ( x) = 

.

1

khi x = 0

 4C.1

32.2C..

2 3f '( 0)D. Khơng tồn tại.y = cos x..Khi đóKhiπ

y ( 3)  ÷

3bằng:D.−2 3.Câu 478: (ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ)

Đạo hàm cấp hai của hàm số

x 2 − 3x + 5

y=

x −1Trang | 81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3. Hàm số liên tục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×