Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1:sơ lược về nền kinh tế việt nam hiện nay

1:sơ lược về nền kinh tế việt nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

a.Thời bao cấpChính sách điều chỉnh giá phủ định vai trog của qui luật giá trị

Sản xuất tập trung quan liêu bao cấp

Lấy giá thóc làm căn cứ xác định giá chuẩn và tỷ lệ trao đổi

Quá trình diễn biến giá cả:

+Hầu hết các hàng hóa và dịch vụ đều thao giá chỉ đạo của chính phủ

+Có 2 hệ thống giá:giá chỉ đạo của nhà nước áp dụng trên thị trườngcó tổ chức và giá thị trường tự do biến động theo quan hệ cung cầu

Hệ thống giấ trong nền kinh tế được đưa vào như những chỉ tiêu

pháp lệnh

Quan hệ cung cầu chỉ được chú ý trong những loại hàng khơng thiết

yếu

Tồn bộ giá cả trong nước khơng có quan hệ với giá cả nước ngoài+

+

+b.Thời kỳ đổi mới2.3.Những giải pháp nhằm vận dụng qui luật giá trị vào nền kinh tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1:sơ lược về nền kinh tế việt nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×