Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c.Yêu cầu đối với dung dịch Bentonite:

c.Yêu cầu đối với dung dịch Bentonite:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi cơng (30%)* Q trình trộn:

- Đổ 80% lượng nước tính tốn vào thùng trộn

- Đổ lượng bentonite theo thiết kế vào thùng trộn

- Trộn đều 15 – 20 phút

- Đổ các phụ gia vào thùng trộn

- Trộn tiếp 15 – 20 phút.

- Đổ nốt 20 % lượng nước còn lại vào

thùng trộn

- Trộn tiếp 10 phút.

- Chuyển dung dịch sang thùng chứa

d.Công tác khoan:

- Hạ mũi khoan:

- Mũi khoan được hạ thẳng đứng xuống tâm hố khoan với tốc độ khoảng 1,5m/s.

- Góc nghiêng của cần dẫn từ 78,5 0830, góc nghiêng giá đỡ ổ quay cần Kelly cũng phải đạt

78,50830 thì cần Kelly mới đảm bảo vng góc với mặt đất.

- Mạch thuỷ lực điều khiển đồng hồ phải báo từ 4555 (kg/cm2). Mạch thuỷ lực quay mô tơ

thuỷ lực để quay cần khoan, đồng hồ báo 245 (kg/cm 2) thì lúc này mơ men quay đã đạt đủ công

suất.

- Việc khoan:

- Khi mũi khoan đã chạm tới đáy hố máy bắt đầu quay.

- Tốc độ quay ban đầu của mũi khoan chậm khoảng 14-16 vòng/phút, sau đó nhanh dần 18-22

vòng/phút.

- Trong q trình khoan, cần khoan có thể được nâng lên hạ xuống 1-2 lần để giảm bớt ma sát

thành và lấy đất đầy vào gầu.SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 179Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)- Nên dùng tốc độ thấp khi khoan (14 v/p) để tăng mô men quay. Vì các lớp đất địa chất chủ

yếu là cát chặt và sét nên chỉ càn sử dụng một loại mũi khoan là gầu khoan.

- Chiều sâu hố khoan được xác định thông qua chiều dài cần khoan.

- Rút cần khoan:

Việc rút cần khoan được thực hiện khi đất đã nạp đầy vào gầu khoan; từ từ rút cần khoan lên

với tốc độ khoảng 0,3  0,5 m/s. Tốc độ rút khoan không được quá nhanh sẽ tạo hiệu ứng pít-tơng

trong lòng hố khoan, dễ gây sập thành. Cho phép dùng 2 xi lanh ép cần khoan (kelly bar) để ép và

rút gầu khoan lấy đất ra ngoài.

Đất lấy lên được tháo dỡ, đổ vào nơi qui định và vận chuyển đi nơi khác.

Yêu cầu:

Trong quá trình khoan người lái máy phải điều chỉnh hệ thống xi lanh trong máy khoan để đảm

bảo cần khoan ln ở vị trí thẳng đứng. Độ nghiêng của hố khoan không được vượt quá 1% chiều

dài cọc .

Khi khoan qua chiều sâu của ống vách, việc giữ thành hố được thực hiện bằng dung dịch

bentonite. Mỗi lần lấy đất ra khỏi lòng hố khoan, bentonite phải được đổ đầy vào trong để chiếm

chỗ và phải luôn cao hơn mực nước ngầm 1,5m. Như vậy chất lượng bentonite sẽ giảm dần theo

thời gian do các thành phầm của đất bị lắng đọng lại.

Khoan trong đất bão hoà nước khi khoảng cách mép các lỗ khoan nhỏ hơn 1,5m nên tiến hành

cách quãng 1 lỗ, khoan các lỗ nằm giữa hai cọc đã đổ bê tơng nên tiến hành sau ít nhất 24 giờ từ

khi kết thúc đổ bê tông. ( Theo [22])

e.Kiểm tra hố khoan:

Sau khi khoan đến chiều sâu thiết kế, dừng khoảng 30 phút để đo độ lắng. Ðộ lắng được xác

định bằng chênh lệch chiều sâu giữa hai lần đo lúc khoan xong và sau 30 phút. Nếu độ lắng v ượt

quá giới hạn cho phép (>0,1m) thì tiến hành vét bằng gầu vét và xử lý cặn lắng cho tới khi đạt yêu

cầu. Bề dày lớp cặn lắng đáy cọc nhỏ hơn 10cm là được (cọc ma sát ) .

Kiểm tra độ thẳng đứng và đường kính lỗ cọc:

Trong quá trình thi cơng cọc khoan nhồi việc bảo đảm đường kính và độ thẳng đứng của cọc là

điều then chốt để phát huy được hiệu quả của cọc, do đó ta cần đo kiểm tra cẩn thận độ thẳng đứng

và đường kính thực tế của cọc. Để thực hiện cơng tác này ta dùng máy siêu âm để đo .SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 180Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)Thiết bị đo như sau :

Thiết bị là một dụng cụ thu phát lưỡng dụng gồm bộ phát siêu âm, bộ ghi và tời cuốn. Sau khi

sóng siêu âm phát ra và đập vào thành lỗ căn cứ vào thời gian tiếp nhận lại phản xạ của sóng siêu

âm này để đo cự ly đến thành lỗ từ đó phán đốn độ thẳng đứng của lỗ cọc. Với thiết bị đo này

ngồi việc đo đường kính của lỗ cọc còn có thể xác nhận được lỗ cọc có bị sạt lở hay khơng, cũng

như xác định độ thẳng đứng của lỗ cọc.

Ống siêu âm đường kính 60 mm, đáy ống bịt kín và hạ sát xuống đáy cọc. Sau khi đổ bêtông

xong các ống đổ đầy nước và bịt kín.

f.Nạo vét hố khoan (Xử lý cặn lắng hạt thơ):

Lớp mùn khoan có khả năng ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cọc. Vì vậy khi kiểm tra độ

sâu hố khoan cần xác định chiều sâu lớp mùn khoan cần nạo vét.

Dùng gàu hình trụ có chế độ làm việc gần giống như gàu ngoặm máy xúc lắp vào máy khoan

để nạo vét. Những công việc tiếp theo của thi công cọc nhồi chỉ được phép tiếp tục khi độ sâu hố

khoan đạt đến độ sâu thiết kế. (Đo bằng thước dây)

8.2.1.4.4. Thi công cốt thép

a. Máy thi công:

Chọn cần trục để thi công hạ ống vách, thổi rửa, hạ lồng cốt thép, đổ bêtông:

+ Chọn thiết bị treo buộc là dây cẩu đơn, móc lồng cốt thép tại ba điểm .

+ Tính tốn các thơng số làm việc:

- Sức nâng yêu cầu: Q = qLT + qtb =0,551 +0,09 =0,640 (tấn);

Với qLT = 0,551 (tấn) : trọng lượng lồng thép.

( Tính với chiểu cao lồng thép h = 11,7 m, đoạn nối các lồng thép l = 0,8m)

- Chiều cao nâng móc cẩu: H = HL + h1 + h2 +h3 = 0 + 1 + 11,7 + 1,5 =14,2 m.

Trong đó:

+ h1 : khoảng hở ban đầu từ điểm thấp nhất của lồng cốt thép đến mặt đất, ở đây do phải

đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân khi hàn nối lồng cốt thép nên chọn h1 = 1m;SVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 181Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPHẦN III: Thi công (30%)+ h2 : chiều dài của lồng cốt thép dài nhất ( mỗi cọc có 4 lồng thép để nối);

+ h3: chiều cao của thiết bị treo buộc tính từ điểm cao nhất của lồng cốt thép tới móc cẩu

của cần trục.

- Chiều cao của puli đầu cần: HP = H + h4 =14,2 + 1,5 =15,7 m.

Với h4 =1,5 m là chiều dài puli, móc cẩu đầu cần.

- Chiều dài tay cần tối thiểu:

; hc lấy sơ bộ 1,5 (m)

- Tầm với tối thiểu: Rmin = r + Lmin.cosmax= 1,5 + 15,7.cos750= 5,31 (m)

Chọn máy cẩu XKG - 30 tay cần L= 20 (m), có [Rmin ] = 6,4 m ;[Rmax ] =18m .

Chọn tầm với làm việc R = 6,4m,tra biểu đồ tính năng có: [Q] =18 tấn, [H] = 16 (m)

 thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.XKG-301

-1.50mSVTH: PHẠM THANH NGỌC - K17XDD1 - MSSV: 172217220Trang 182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c.Yêu cầu đối với dung dịch Bentonite:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×