Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
.1 Xác định sơ bộ kích thước cấu kiện

.1 Xác định sơ bộ kích thước cấu kiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)+150mm.

+ ; ht: chiều cao tầng.

Sơ bộ chọn chiều dày các vách là: 300mm, 400mm

5.2.Tải trọng tác dụng vào cơng trình

5.2.1.

Tải trọng đứng

Trọng lượng bản thân phần bê tong cốt thép dầm, cột, sàn được khai báo trực tiếp trên ETABS

với hệ số 1,1.

5.2.1.1.

Tĩnh tải cấu tạo trên sàn

Bảng 5.2 : Bảng tĩnh tải cấu tạo trên sàn

TT

1

2

3

4Cấu tạo các lớp

Gạch Ceramic 400x400x10

Vữa liên kết mác 75 dày 20 mm

Trát trần vữa XM mác 75 dày 15

Trần treo

Tổngg

2200

1800

1800d

10

20

15qtc(KG/m2)

22

36

27

0.2

85.00n

1.1

1.3

1.3

1.3qtt(KG/m2)

24.2

46.8

35.1

0.26

106.365.2.1.2. Tĩnh tải do tường xây trên sàn

-Tải trọng do tường ngăn và cửa ở các ô sàn được xem như phân bố đều trên sàn. Các tường

ngăn là tường dày t = 140mm xây bằng gạch rỗng có  t = 1800 daN/m3. Trọng lượng đơn vị của1m2 cửa là c = 25 daN/m2 cửa.

Công thức qui đổi tải trọng tường trên ô sàn về tải trọng phân bố trên ơ sàn :

=(T/m2)

(5.3)

Trong đó:

St(m2): diện tích bao quanh tường.

Sc(m2): diện tích cửa.

nt,nc: hệ số độ tin cậy đối với tường và cửa.(nt=1,1;nc=1,3).

= 0,2(m);0.14(m): chiều dày của mảng tường.

= 1800(daN/m3): trọng lượng riêng của tường .

= 25(daN/m2): trọng lượng của 1m2 cửa.

Si(m2): diện tích ơ sàn đang tính tốn.

Với chức năng của sàn tầng 1 là sảnh và phòng tiệc, hội thảo, tầng 2 là văn phòng làm việc, tầng 3,4

là các phòng làm việc và hội nghị, hội thảo nên hệ thống tường trên sàn ít và hầu như tường được

xây trực tiếp lên dầm nên khơng cần tính tải trọng tường lên sàn. Tải tường lên sàn được tính ở các

tầng điển hình và đã được gán trực tiếp vào mơ hình etabs.

5.2.1.3. Tĩnh tải do tường truyền lên dầm

Quan niệm toàn bộ tĩnh tải do tường truyền vào dầm được tính theo dạng phân bố đều

gtt= gt +gc (daN/m)

(5.6)

Giá trị tải trọng do tường truyền vào dầm được tính ở bảng sau:

Bảng 5.3 : Bảng tính tải trọng tường

TẦ

NGDẦMTR

ỤCNHỊPL

dầm

(m)Tường (n=1.1)

gt

(daNLt

(m)Ht

(m)dt

(mm)Trang 42Cửa (n=1.1)

St

(m2)gc

(daNHc

(m)Lc

(mSc

(m2)gc

(daNgtg(daN(daNKhách sạn Hồng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

/m3)TẦ

NG

11000x450Y8X3-45.141800Y6X3-44.461800Y8-74.261800Y7-671800Y6-5718007X1-28.41800X2-37.61800Y8'X3-45.141800Y8X3-45.141800X1-28.41800X2-37.41800Y6X3-44.461800X3Y8-74.261800Y7-66.961800Y6-56.961800X1-28.4X2-3

X3-4Y5

250x500TẦ

NG

21000x450Y5

Y2TẦ

NG

3)/m)/m)/m)3.4520017.7250000124212423.4520015.4252.212.255124212973.4514014.7252.22.75.9414986910183.4514024.2252.22.75.941496568043.4514024.2252.22.75.941496568048.43.4520029.0250000124212427.6

5.1

4

5.1

4

8.43.4520026.2252.21.22.6466111711833.420017.5250000122412243.520018.0250000126012603.520029.4250000126012603.520025.9250000126012603.7514016.7252.212.25594510003.7514016.0252.22.75.9414994510943.7514026.1252.22.75.941497308783.7514026.1252.22.75.9414973087818007.4

4.4

6

4.2

6

6.9

6

6.9

6

8.43.7520031.5250000135013507.618007.63.7520028.5252.21.22.6466122512917.418007.43.7514027.8252.21.22.6466855921X4-56.618006.63.7514024.8252.21.22.64668449106.6

5.1

4

5.1

4

8.43.7514024.82500009459453.420017.5250000122412243.520018.0250000126012603.520029.4250000126012603.520025.9250000126012603.4514015.4252.212.2558699243.4514014.7252.22.75.9414986910183.4514024.0252.22.75.941496548033.4514024.0252.22.75.941496548033.4520029.025000012421242800x500X4Y2-36.61800250x500Y8'X3-45.141800Y8X3-45.141800X1-28.41800X2-37.41800Y6X3-44.461800X3Y8-74.261800Y7-66.961800Y6-56.961800X1-28.418007.4

4.4

6

4.2

6

6.9

6

6.9

6

8.4X2-37.618007.63.4520026.2252.21.22.646611171183X3-47.418007.43.4514025.5252.21.22.6466779845X4-56.618006.63.4514022.8252.21.22.6466769835Y8-77180073.4514024.2252.22.45.28132679811Y8-77180073.4514024.2252.21.22.6466774840Y7-67180073.4514024.2252.22.45.281326798113.414022.42500008578573.420017.5250000122412242.714019.42500006806802.714014.12500006806801000x450

Y5

Y2

X4

X5TẦ

NG/m2)

5.1

4

4.4

6

4.2

6

7X3Phần II: Kết cấu (60%)800x500X4Y2-36.61800250x500Y8'X3-45.141800800x500Y8,

Y7,X3-47.218006.6

5.1

4

7.2X4-55.2218005.2Trang 43Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng

Y6

Y4

6-185.2.1.4.Y2X4'5'

X3'4'

X4'5'5.2218007.4618005.4618002

5.2

2

7.4

6

5.4

6Phần II: Kết cấu (60%)2.714014.12500006806802.714020.12500006806802.714014.7250000680680Hoạt tải sàn

Bảng 5.4: Bảng thống kê hoạt tải sàn

ptc

STT

1

2

3

4

5Chức năng

Sảnh

Phòng làm việc

Nhà hàng

Phòng thể thao +game

Siêu thịptt(daN/m2)

300

200

300

400

400n

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2(daN/m2)

360

240

360

480

4806Vệ sinh1501,31957

8

9

10Phòng ngủ

Căn hộ

Hành lang

Kho200

200

300

4001,2

1,2

1,2

1,2240

240

360

48011

12Phòng đọc sách

Căn tin-giải khát400

3001,2

1,2480

36013Mái +cafe1501,319514Gara5001,260015Cửa hàng thời trang3001,23605.2.1.5. Tải trọng do bể bơi tác dụng.

Để đơn giản cho q trình tính tốn ta xem như sàn bể bơi làm việc như một sàn tầng bình thường

chịu tải trọng trọng lượng của beer bơi truyền xuống trên diện tích

Khối lượng nước hồ bơi: 214.1,4=299,6(T)

Tải tính tốn: 299,6.1,2=359,52(T)

Diện tích sàn

: 17,1x23,5=401,85 m2

Tải trọng tác dụng lên sàn bể bơi: q=359,42/401,85=8,92 (T/m2)

5.2.2.

Tải trọng gió

Tải trọng gió tác động lên cơng trình được xác định theo [15], gồm 2 thành phần:

-Thành phần tĩnh.

-Thành phần động.

5.2.2.1.

Thành phần gió tĩnh

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió xác định theo cơng thức:

Wtc = W0.k.C (daN/m2)

(5.4)

Giá trị tính tốn thành phần tĩnh của tải trọng gió xác định theo cơng thức:

Wtt = n.W0.k.C (daN/m2)

(5.5)Trang 44Khách sạn Hoàng Gia - Q. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà NẵngPhần II: Kết cấu (60%)Trong đó:

+Wo: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng. Cơng trình xây dựng tại Quận Ngũ Hành

Sơn – Thành phố Đà Nẵng, thuộc vùng IIB có Wo= 95(daN/m2).

+C: hệ số khí động, xác định bằng cách tra Bảng 6, [16]:

Phía đón gió : C= +0,8.

Phía khuất gió: C= -0,6.

+k: hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao.

+n: hệ số độ tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1,2.

Áp lực gió tĩnh tiêu chuẩn tác dụng vào cơng trình được tính tốn trong bảng sau

Bảng 5.5: Bảng tính phần tĩnh của tải trọng gió theo phương X

TẦNGChiều

cao

tầng

(m)Diện đón gió

Z

(m)a

(m)b

(m)Wo

(daN/

m2)cTải trọng tập trungknT1

T2

T3

T4

BB

KT1

KT2

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T193.9

4.2

3.9

3.9

2.6

3.6

3.6

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.6

3.3

3.6

3.90

3.9

8.1

12

14.6

15.9

19.5

23.1

26.4

29.7

33

36.3

39.6

42.9

46.2

49.5

52.8

56.1

59.4

63

66.3

69.947.5

47.5

47.5

47.5

24

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

47.51.95

4.05

4.05

3.9

3.9

3.75

3.6

3.45

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.45

3.45

3.45

3.7595

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

950.8

0.836

0.954

1.032

1.089

1.091

1.125

1.158

1.188

1.217

1.238

1.258

1.278

1.297

1.317

1.337

1.351

1.364

1.378

1.391

1.402

1.4150.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.80.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.61.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2FXtc

(T)

9.86

21.39

24.41

25.43

13.56

25.85

25.59

25.24

24.77

25.37

25.81

26.23

26.64

27.04

27.46

27.87

28.17

28.44

30.03

30.32

30.56

33.52TANGTUM

TANGMAI3.273.8

7747.5

47.53.55

1.695

951.428

1.4390.8

0.80.6

0.61.2

1.232.03

14.55Trang 45ĐẩyHútFXtt

(T)

11.83

25.67

29.29

30.51

16.27

31.02

30.70

30.29

29.72

30.45

30.97

31.47

31.97

32.45

32.95

33.45

33.80

34.12

36.04

36.38

36.67

40.23

38.43

17.45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

.1 Xác định sơ bộ kích thước cấu kiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×