Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B.THỰC HIÊN ĐỀ TÀI

B.THỰC HIÊN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Đặc điểm của trải phổ

• − Chống lại được các nhiễu cố ý hay vơ tình.

− Có khả năng loại trừ ảnh hưởng của truyền

sóng nhiễu tia.

• − Có khả năng dùng chung băng tần với người

sử dụng khác.

− Sử dụng được cho thông tin vệ tinh ở chế độ

CDMA.

− Đảm bảo tính riêng tư nhờ sử dụng các mã

trãi phổ giả ngẫu nhiên.1.2.Chuỗi giả ngẫu nhiên ( PN)

• Các tín hiệu trải phổ băng rộng tựa tạp âm

được tạo ra bằng các chuỗi giả ngẫu nhiên

(PN- Pseudo Noise). Các chuỗi này phải được

tạo ra theo một quy luật xác định, nhưng ngẫu

nhiên trước các quan sát bình thường.2. MƠ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC

• Mơ hình giả lập thính giác (hình 1) là một thuật tốn cố

gắng mô phỏng lại cơ chế cảm nhận âm thanh của tai

người

• Trong q trình xử lý, một cơ chế rất quan trọng được

dùng là “ngụy trang tần số đồng bộ”. Mơ hình thính giác

xử lý tín hiệu âm thanh để tạo ra ngưỡng ngụy trang sau

cùng. Thông tin này dùng để “làm trơn” tín hiệu

Watermark giả âm thanh để tai người không cảm nhận

được. Để giảm thời gian xử lý, ta chia tín hiệu thành nhiều

đoạn nhỏ liên tiếp, chồng lấp một phần lên nhau, mỗi

đoạn nhỏ này được gọi là một frames(t): tín hiệu âm thanh trên miền thời gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B.THỰC HIÊN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×